Kauppakorkeakoulu tulevaisuuden suunnitelmissa?

Haaveiletko kansainvälisestä urasta? Sisältyykö kauppakorkeakoulu sinun unelmiisi, mutta 2-3 vuoden pääsykoerumba ei kiinnosta? Kauppakorkeakoulujen aloituspaikkojen lukumäärä on vuosien varrella pienentynyt, kun taas hakijamäärät ovat pysyneet ennallaan. Niinpä opiskelupaikka kauppakorkeakoulussa on yhä useammalle tavoittamattomissa.

Uusi kansainvälinen vaihtoehto – HELBUS yksityinen suomalainen kauppakorkeakoulu

HELBUS Helsinki School of Business on yksityinen kauppakorkeakoulu, joka on perustettu vastaamaan tähän tarpeeseen. HELBUSin on perustanut Helsingin kauppakorkeakoulun entinen rehtori Veikko Jääskeläinen tohtori Kari Jääskeläisen kanssa. Toisin kuin perinteisissä valtion kauppakorkeakouluissa, HELBUSissa ei ole valintakoetta. Opiskelijavalinnat tehdään hakulomakkeessa olevien esseekysymysten perusteella. ”Meille on tärkeää, että kauppakorkeakoulun aloittava opiskelija on motivoitunut ja tavoitteellinen. Vastuunkanto on yksi tekijöistä, joita pyrimme arvoimaan opiskelijavalintoja tehdessämme”, kertoo Kari Jääskeläinen.

HELBUSissa voit opiskella puolessatoista vuodessa perinteisen kauppatieteen kandidaatin tutkinnon kahden ensimmäisen vuoden opinnot ja saada niistä Associate of Arts in Business tutkinnon. Tämän jälkeen voit valita, hakeudutko työelämään vai jatkatko opintojasi. HELBUS tekee yhteistyötä usean ulkomaisen kauppakorkeakoulun kanssa, joten AAB-tutkinnon jälkeen voit jatkaa opintojasi ulkomailla esim. Englannissa ja siten täydentää AAB tutkinnon vuodessa englantilaiseksi kauppatieteen kandiksi (BBA).

Koska HELBUS on yksityinen kauppakorkeakoulu, joka ei saa valtion tukea, opetus on maksullista. Investointi opintojen nopeaan käynnistämiseen kannattaa. Jos saat HELBUSin käytyäsi esimerkiksi 500 euroa parempaa kuukausipalkkaa, maksaa tutkinto itsensä takaisin alle kahdessa vuodessa. Mieti myös, miten pitkälle oma urasi ehtii kehittyä sinä aikana kun ikätoverisi vielä suorittavat opintojaan, valmistuen maisteriksi keskimäärin 29-vuotiaina.

HELBUSin opetus on englanninkielistä ja vierailevat professorit tulevat korkeatasoisista yliopistoista yhdeksästä eri maasta. Opetuksessa keskitytään yhteen aiheeseen aina kaksi viikkoa kerrallaan, minkä jälkeen on loppukoe. Kokemus on osoittanut, että tällainen opetusmuoto on oppimisen kannalta tehokas ja opinnot etenevät konkreettisesti ja ennustettavasti verrattuna perinteisiin korkeakouluihin, joissa kunkin aineen opetus kestää lukukauden verran ja tentit kasautuvat aina samoihin aikoihin.

Kari Jääskeläinen

Kommentit

Vastaa