Kauppatieteiden kandidaatti – nyt yksityisestä kauppakorkeakoulusta

HELBUS Helsinki School of Business tarjoaa nyt uuden väylän kauppatieteiden kandidaatin opintoihin. HELBUS on uusi yksityinen suomalainen kauppakorkeakoulu. HELBUSissa voit suorittaa aluksi kaksivuotisen Associate of Arts in Business -tutkinnon, joka sisältää noin 70 % valtion yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkinnon oppisisällöstä. Tämän jälkeen sinulla on mm. seuraavat mahdollisuudet:

  • Voit hakea jo suoraan töihin ja täydentää opintojasi myöhemmin esimerkiksi MBA tutkinnolla.
  • Voit myös hakea saman tien ulkomaiseen korkeakouluun täydentämään opintosi vaikka englantilaiseksi kauppatieteiden kandidaatiksi (Bachelor of Business Administration).
  • Kolmas vaihtoehto on täydentää HELBUS opintojasi vielä vuoden verran esimerkiksi ulkomaisilla vaihto-opinnoilla, jolloin saat HELBUSin Bachelor of Business Administration tutkinnon.*

Kauppatieteiden kandidaatti on alempi kaupallisen alan korkeakoulututkinto. Kauppatieteiden kandidaatti sisältää 180 opintopistettä ja sen suoritusaikatauluksi suomalaisessa valtion korkeakoulussa on asetettu kolme kalenterivuotta, joskaan läheskään kaikki opiskelijat eivät valmistu tavoiteajassa. Kauppatieteen kandidaattia seuraava tutkinto on kauppatieteen maisteri, jonka suoritusaikatauluksi on asetettu kaksi vuotta. Teoriassa valtionyliopistosta voi valmistua kauppatieteen maisteriksi viidessä vuodessa. Opintojen viivästyminen on kuitenkin Suomessa suuri ongelma ja kaikkien alojen suomalaiset maisterit yhteenlaskettuna ovat valmistuessaan keskimäärin 29 vuotiaita. Englannissa ja USAssa kauppatieteiden kandidaattia vastaava tutkinto on Bachelor of Business Administration. Englannissa se on kolmevuotinen ja USAssa kolme- tai nelivuotinen. Kauppatieteellisen alan tutkintonimikkeet ovat vaihdelleet Suomessa ajan kuluessa ja kauppatieteiden kandidaatti on välillä (ennen vuotta 1980) tarkoittanut myös ylempää korkeakoulututkintoa. Tällöin ekonomi oli alempi korkeakoulututkinto. Nykyisin järjestys menee kuitenkin niin, että ensin suoritetaan kauppatieteiden kandidaatti ja sitten kauppatieteiden maisteri ja maisterin nimikkeen suorittaneet saavat nykyisin käyttää arvonimeä ekonomi. *HELBUSin Bachelor of Business Administration tutkinnolla ei ole Suomen lainsäädännössä vielä virallista asemaa, joten se ei välttämättä tuota samoja jatko-opintomahdollisuuksia kuin valtion yliopiston tutkinnot. Yksityisen sektorin työnantajille se käy hyvin.

Kari Jääskeläinen

Kommentit

Vastaa