Löydä HELBUSista työkalut innovaation löytämiseen ja kaupallistamiseen

07.02.2019 | Helbus

Ennen yrityksen perustamista on löydettävä rohkeutta, riskinsietokykyä ja tahtotila työskentelyyn. Menestyvän yritystoiminnan todellinen betonipohja on kuitenkin hyvä liikeidea. Milloin päähänpisto on todellinen innovaatio eikä pelkkä uusi keksintö? Milloin voidaan huudahtaa “heureka” ja alkaa kehittämään markkinointistrategiaa idean ympärille? Ja kuinka hyvää ideaa voi suojella?

Luovuus ei asu tyhjiössä

Luovuuteen yhdistetään usein muitakin ominaisuuksia, kuten uteliaisuus. Ilman uteliasta mieltä ei voi löytää uusia näkökulmia, eikä kyseenalaistaa jo valmiiksi rakennettua maailmaa.

Luovuudelle on myös erittäin tärkeää löytää oivallinen paikka kukkia – uusien innovaatioiden kehittäjät eivät voi välittää liikaa muiden ihmisten mielipiteistä. Jos haluaa muuttaa omaa tai muiden maailmaa, täytyy olla rohkeutta ottaa asioista selvää ja tehdä mitä itse haluaa. Luovuutta voidaankin pitää eräänlaisena oppimisen pohjana, vaikkakin se tarvitsee syntyäkseen myös tietoa ja taitoa.

U08 Innovation and Commercialisation – kurssi, jolla ravistellaan luovuutta

Luovuudella tarkoitetaan usein kykyä luoda uutta ja usein se on tiedostamaton taito. Sitä pystyy kehittämään harjoittamalla, niin kuin mitä tahansa taitoa. HELBUSin kandiopiskelijat voivat valjastaa luovuutensa osaksi kauppakorkeakouluopintojaan U08 Innovation and Commercialisation -kurssilla.

Kurssin rakenne koostuu seuraavista osista:

  • What is innovation?
  • The difference between invention and innovation.
  • Different types of innovation.
  • How to develop new products?
  • How to commercialise innovation?
  • How to fund your innovation?
  • How to protect ideas?

Kurssin aiemmin käyneet opiskelijat ovat pitäneet kurssia erittäin onnistuneena. “Kurssilla annettiin kattava kuva siitä, mitä innovaatio on ja miksi se on tärkeää. Erityistä oli se, että meidän annettiin innovoida oma tuote tai palvelu, joka esiteltiin sitten muille opiskelijoille. Oli mielenkiintoista nähdä uusia innovaatioita, jotka tulevat mahdollisesti joskus olemaan markkinoilla”, kertoo HELBUSin kandiopiskelija Vilma.

“Suosittelisin kurssia kaikille, joilla on ongelmia olla luova – ja myös niille, jotka ovat luovia. Kurssi auttoi minua ajattelemaan ns. ”outside the box”. Kurssi on hyödyllinen kaikille, jotka haluavat parantaa esiintymiskykyjään, sillä kurssilla pidettiin esitys itse keksitystä tuotteesta.”

Ilman markkinointia innovaatiosi ei näe päivänvaloa

Markkinointi tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla yritys pyrkii edistämään tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä. Oli liiketoiminnan idea sitten kuinka vallankumouksellinen tahansa, ei mikään myy itse itseään – on uskallettava nostaa tuote pöydältä maailmalle nähtäväksi. Innovation and Commercialisation -kurssilla opetellaan uuden keksimisen lisäksi myös ideoiden esille tuomista.

Kurssin käynyt kandiopiskelija Belinda avaa kurssin antia lisää. “Mielestäni Innovation and Commercialisation kurssi oli hyödyllinen, koska se antoi uutta perspektiiviä uuden tuotteen luomiseen ja sen mainostamiseen – mitä tulisi ottaa huomioon ja millainen olisi ideaali tuote tietyille markkinoille ja asiakasryhmille. Tykkäsin erityisesti tehtävästä, jossa piti valita yritys ja luoda heidän brändille sopiva uusi tuote, jota he eivät vielä ole julkaisseet”.

Innovaatioiden kaupallistaminen on elinehto toimivalle ja kasvavalle liiketoiminnalle. Kun idea on loistava, markkinointistrategia suunnitelmallinen ja myyntipuhe luonteva, on kaikki mahdollista.

Kiinnostuitko HELBUSin kandidaattiohjelmasta? Lue lisää tästä! 

Voitko tehdä vääriä valintoja opiskeluissasi tai urallasi? Tulevaisuuskoulu vastaa puolestasi – katso tästä!

Helbus

Kommentit

Vastaa