Mistä on hyvät johtajat tehty?

22.02.2018 | Helbus

Hyvä johtaja tuntuu olevan lähes myyttinen hahmo, josta on ollut 2000-luvulla paljon puhetta, mutta vähän havaintoja. Yhteisymmärrys on, että heitä pitäisi kasvattaa lisää.

Nimenomaan kasvattaa, koska hyväksi johtajaksi ei synnytä vaan kasvetaan.

Kasasimmekin MBA-opiskelijoidemme ja -opettajiemme kanssa hyvän johtajan molekyylimallinnuksen, joka listaa johtajuuden avaintekijöitä 2000-luvulla.

 

Hyvän johtajan takana on… MBA-ohjelma

– What you get is what you give. Johtaja on mielestäni enemmän paimen kuin opas, tarkoittaen että johtajan pitäisi antaa enemmän suuntaa kuin ohjeita. Tuntuu, että suurinta osaa Suomea johdetaan vanhanaikaisella tyylillä, jossa johtaja kertoo alaisilleen tavoitteen. Yrityksissä ja tiimeissä tulisi olla yhteinen tavoite, ja leaderin tulisi saada alaiset mukaan. / Pasi K

Siinä missä opimme opettajiltamme, opimme myös toisiltamme. MBA-ohjelman tehtävät ovat käytännönläheisiä ja pakottavat kehittymään ja ajattelemaan laatikon ulkopuolelta. Tunnen olevani valmiimpi johtajan rooliin, sillä karttuneen tiedon lisäksi ohjelma on kehittänyt itseluottamustani ja kommunikointitaitojani – sekä ammattilaisena että ihmisenä. / Shkelqesa J

Ohjelma on näyttänyt, kuinka tärkeää porukan ja tiimin tuki on. Ryhmämme tukee paljon toisiaan. MBA-ohjelma on kehittänyt minua johtajana antamalla minulle enemmän itseluottamusta sekä tekemällä minusta business-orientoituneemman kommunikoijan. / Demi P

Nykyaikainen johtajuus on yhä enemmän alaisten itsenäisesti toimimisen valmiuksien kehittämistä. Johtajan tulee toimia strategia- ja muutosjohtajana, mutta myös mentorina alaisille. MBA-ohjelman kurssit ovat sopivia johtajuuden tutkimiseen ja kehittämiseen ja sisällöt sopivat yllättävän hyvin nykyaikaan ja juuri Suomeen. Suomessa startuppien ja vanhojen yritysten johtamisessa näkyy isoja eroja ja johtajuus tuntuu monessa paikassa olevan vielä 60-luvulla. / Juuso B

MBA-opiskelijoitamme kuuntelemalla erityisesti kaksi asiaa käy selväksi: hyvä johtajuus on nimenomaan opittava taito, eikä sitä nykymaailmassa tehdä yksin kulmahuoneesta käsin.

Omat MBA-opettajamme paljastavat, mihin kolmeen kulmakiveen hyvä johtajuus perustuu 2000-luvulla ja miten MBA-ohjelma tukee niitä.

 

1. Fasilitoi

”Uskon, että johtajan roolina on yhä enemmän toimia fasilitaattorina, joka luo tiimin sisälle oikeanlaisen tekemisen meiningin. Sellaisen, jossa voidaan tuoda esiin eri näkökantoja, joka on avoin uusille asioille, jossa huomiota on kiinnitetty prosesseihin, ja jossa jaetaan autonomiaa sekä vastuuta.”

Nykyisellä kehitystahdilla kaikki työt, jotka voidaan korvata koneilla, tullaan lopulta myös korvaamaan niillä. Siksi olisikin tärkeää keskittyä yhä enemmän niihin taitoihin, jotka ovat välttämättömiä ajatellen töitä, joita ei koneilla helposti korvata. Näihin kuuluvat ihmisten välinen vuorovaikutus, muiden johtaminen/hallinnointi, päätösten tekeminen ja ongelmien ratkominen asiantuntijuuden pohjalta, kriittinen ajattelu, analysointi sekä luovat tehtävät.

Tässä kohtaa MBA osoittaa tärkeytensä. Se ei ainoastaan kehitä omaa tietopankkia ja asiantunteumusta, vaan harjoittaa myös luovuutta, kriittistä ajattelua ja monimutkaista ongelmanratkaisukykyä, jotka ovat johtajalle erityisen tärkeitä taitoja 2000-luvulla. Suzana Vasconcelos Tavares (MBA-opettaja)

 

2. Ymmärrä kokonaisuutta sekä inhimillistä tekijää

“Johtajuus (leadership) ja johtaminen (management) ovat linkittyneet yhä enemmän yhteen jo siksi, että johtajuus on ottanut kokonaisvaltaisemman lähestymistavan. Samalla johtaminen on omaksumassa inhimillisemmän lähestymistavan, joka menee pelkkää tehokkuutta ja hyötysuhdetta syvemmälle.”

Kehityksen taustalta löytyy muutokset yhteiskunnallisissa prioriteeteissä ja tarpeissa, jotka ovat nousseet esiin milleniaalien myötä. Inhimillinen tekijä edellyttää myös uudenlaista johtajuuden ymmärrystä.

Johtajuus lävistää kaikki MBA-ohjelman aineet ja on myös oma erillinen aineensa samoin kuin johtaminenkin. Kun MBA tarjoilee tämän kombon yhdessä sisällöillä, jotka kehittävät valmiuksia kunnolliseen päätöksentekoon, pystyy se myös vastaamaan 2000-luvun tuomiin uusiin johtajuuden haasteisiin. / Santi Martinez  (MBA-opettaja)

 

3. Tunnista oleellinen

Ehkäpä yksi kriittisimmistä johtajuuden menestystekijöistä nykymaailmassa on tunnistaa ylivoimaiselta tuntuvan tietotulvan joukosta se oleellinen.”

Mitä sellaista tutkimustietoa ja empiirisiä todisteita löytyy, joihin johtaja voi pohjata päätöksensä? Kuinka johtajat voivat käyttää tuota tietoa haastaakseen käytössä olevia toimintatapoja ja valita parhaat ratkaisut erilaisissa tilanteissa?  

MBA pyrkii yhdistämään kriittisen ajattelun akateemiseen lähestymistapaan. Se antaa juuri niitä valmiuksia ja taitoja, joita tarvitaan nykyaikana erilaisissa johtamistilanteissa./ Katariina Nuotio (MBA-ohjelman johtaja)

Ajatus siitä, että hyväksi johtajaksi synnytään on aikansa elänyt. Sellaiseksi voi kasvaa, jos on kiinnostunut kokonaisuuksista, niihin vaikuttavista olennaisista tekijöistä sekä tiiminsä menestyksestä suhteessa paitsi organisaation tavoitteisiin myös inhimillisiin tekijöihin.

 

Oikea MBA-ohjelma voi auttaa sinuakin tällä kasvupolulla.

 

>> Opiskele MBA-tutkinto

 

Helbus

Kommentit

Vastaa