MBA-ohjelma

Miten MBA-ohjelma vastaa odotuksiin?

30.01.2020 | Katariina Nuotio

MBA-ohjelmaUusi MBA-ryhmä aloitti tammikuun lopulla opinnot. Minulla oli ilo toivottaa tervetulleeksi ensimmäiseen orientaatiosessioonsa erityisen ansioituneita osallistujia. Heistä suurimmalla osalla on vankka kokemus yritysmaailmasta, johtotehtävistä eri toimialoilla ja yrittäjyydestä. Heitä kaikkia yhdistää vahva tahtotila investoida itseensä ja omaan kehitykseensä, ja he ovat päättäneet tehdä niin opiskelemalla MBA-tutkinnon.

Kävimme perusteellisen keskustelun siitä, mitä he odottavat MBA-tutkinnolla saavuttavansa. Erityisen suuren roolin odotuksissa sai oma tietoperusta, taidot ja asenteet. ”Haluan saada uutta ymmärrystä  johtajuudesta, neuvottelutaidosta, yrityksen eri osa-alueista erityisesti nykyisten ja tulevaisuuteen johtavien teorioiden soveltamisen kautta”. ”Haluan ravistella omaa ymmärrystäni ja maailmankuvaa, ymmärtää missä ovat osaamiseni puutteet ja rajoitukset ja miten voin rajojani ylittää”. Moni osallistuja haluaa kasvattaa itseluottamustaan ja itsevarmuuttaan päätöksenteon monimutkaisissa tilanteissa. Ylipäätään oma kasvu, uudet näkemykset ja taidot nousivat vahvasti esille liittyi se sitten uraan tai henkilökohtaiseen elämään. Myös uusien ihmisten kohtaaminen ja heidän ajattelutapaansa perehtyminen sekä oman verkoston kasvattaminen motivoi ryhtymään MBA-opiskelijaksi.

MBA-ohjelma on suunniteltu vastaamaan juuri tällaisiin odotuksiin. Opiskelijoita haastetaan päivittäin kriittiseen ajatteluun, analyysiin, luovaan ongelmanratkaisuun ja opitun soveltamiseen. Eettiset kysymykset, joita kohtaamme päivittäin nousevat tarkasteluun ja niiden analysointiin saa uusia välineitä. University of Northamptonin MBA-ohjelma, joka meillä HELBUSissa toteutetaan, on myös virallinen maisterintutkinto Englannissa, ja painottaa siksi erityisesti akateemisen kriittisen ajattelun taitoja, eri liiketoiminta-alueiden johtamistaitojen ohella. Päätöksenteko, omat suositukset ja ylipäätään valinnat opitaan perustelemaan nojautuen uusimpaan tutkimukseen – taito, jota yritysmaailma yhä enemmän arvostaa johtajiltaan. 

World Economic Forumin Future of Jobs 2020 -raportin mukaan päätöksenteko monimutkaisissa tilanteissa, kriittinen ajattelu ja luovuus ovat työnantajien kolme arvostetuinta ominaisuutta. Nämä nousevat myös MBA:ssa keskiöön.

Piakkoin valmistuva opiskelija kertoi päättäjäispuheessaan, että hän kokee erityisesti saaneensa uusia johtajuustaitoja sekä laaja-alaisen ymmärryksen työnantajayrityksensä eri toiminnoista. Hän kertoi itseluottamuksensa päätöksenteon suhteen kasvaneen sen myötä kun hänen argumentaatio- ja neuvottelutaitonsa kehittyivät. 

MBA-ohjelmassa opiskelu on parhaimmillaan haastava, mukavuusalueen ulkopuolella kuljettu matka, jolle odotukset ja oppimistavoitteet luovat raamit, mutta jonka lopputulos on yksilöllinen. Yhteistä näille kuljetuille matkoille on transformaatio.  

Katariina 30.1.2020

 

Katariina Nuotio

Kommentit

Comments are closed.