Montako vuotta elämästä kannattaa investoida kauppakorkeakoulun pääsykokeeseen?

Montako vuotta elämästä kannattaa investoida kauppakorkeakoulun pääsykokeeseen?

Pääsykoerumban haasteena on se, että kilpailussa ei niin sanotusti jaeta toisia sijoja. Jos kauppakorkeakouluun hakeva saa pääsykokeessa vaikkapa puoli pistettä liian vähän, menee 400 – 500 lukutunnin investointi käytännössä kokonaan hukkaan. (Toki jotain on muistissa mahdollista seuraavaa yritystä varten, mutta monet pääsykoekirjat vaihtuvat joka vuosi, ja ainakin niiden kohdalla hakija joutuu aloittamaan täysin nollasta.)

Entäpä jos olisi hakenut yksityiseen kauppakorkeakouluun HELBUSiin ja tullut valituksi motivaatiota ja tavoitteita kartoittavien essee kysymysten perusteella? HELBUSissa ja sen kansainvälisissä jatkoyliopistoissa ehtii suorittamaan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon 2-3 vuodessa.

Esimerkiksi Aalto yliopiston pääsykokeeseen osallistuu 3700 hakijaa ja heistä noin 250 pääsee sisään. Pääsykokeessa onnistumisen todennäköisyys on siis alle seitsemän prosentin luokkaa. Vaikka mukaan otettaisiin kaikki kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa mukana olevat kauppakorkeakoulut, niin pääsykokeen onnistumistodennäköisyys on vain noin 15 prosentin luokkaa. Eli harvempi kuin joka kuudes pääsykokeeseen osallistuva pääsee sisään. Tulevaisuudessa sisäänpääsy käy vielä vaikeammaksi, sillä sisäänotettavien määrä tulee todennäköisesti laskemaan samalla kuin ulkomaisten hakijoiden määrä kasvaa.

Mikä on sitten pääsykokeen vaihtoehtoiskustannus? Jos urasi käynnistyminen lykkääntyy kahden turhan pääsykoekierroksen takia esimerkiksi kaksi vuotta, on sen hinta nettopalkkana helposti 50.000 – 55.000 euroa. Kun uran aloitus viivästyy, hidastuu samalla koko urakehitys. Aloittamalla opintosi HELBUSissa heti ylioppilaaksitulovuonna, saatat olla esimiesasemassa rekrytoimassa ikätoveriasi, joka pyrkii muutamaan kertaan turhaan pääsykokeiden kautta ja valmistuu lähempänä kolmeakymppiä. (Suomalaiset maisterit valmistuvat keskimäärin 29 vuotiaina.)

Muista siis, että kahden turhan pääsykoekierroksen sijaan sinulla voi olla kauppatieteiden kandidaatin tutkinto lähes valmiina.

Kari Jääskeläinen

Kommentit

Vastaa