Lukukausimaksu

HELBUS on yksityinen kauppakorkeakoulu, joka ei saa valtion tukea. Siksi HELBUS rahoittaa toimintansa lukukausimaksuilla. Englantilaisen kanditutkinnon opiskelu HELBUSin kautta maksaa vähemmän kuin Englannissa opiskellen (alle €30.000 vrt. noin €35.000). Tutustu lukukausimaksuihin klikkaamalla alla olevien ohjelmien otsakkeita. 

Investointi koulutukseen on kannattava sijoitus. Suomessa on tutkittu, että korkeakoulututkinto lisää nettoansioita jopa 312.000 € verrattuna sellaisen henkilön ansioihin, joka ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa.

Kysy vanhempiesi ja sukulaisten mahdollisuutta osallistua koulutuksesi rahoittamiseen. Koulutukseen tehtävästä investoinnista ei tarvitse maksaa lahjaveroa (lisätietoja vero.fi sivulla). 

Lukukausimaksu syksyllä 2017 alkavassa kokopäiväisessä kauppatieteiden kandidaatin lähiopetusohjelmassa, euroa sis. alv: 

  Lähiopetusohjelma Maksuaikataulu
1. vuosi 4.705*2 elokuu, joulukuu
2. vuosi  4.705*2 maaliskuu, elokuu
3. vuosi 4.705*2 tammikuu, maaliskuu
Yhteensä 28.230  

Kandidaatin tutkinnon suorittaminen kestää kuusi lukukautta, minkä jälkeen voi jatkaa maisteriohjelmassa, jos opinnot ovat sujuneet hyvin. Koska HELBUSissa intensiivisessä lähiopetusohjelmassa on myös kesälukukausi, toisen vuoden opinnot alkavat yleensä jo huhtikuussa.

Lukukausimaksu syksyllä 2017 alkavassa verkko-opetuksena tapahtuvassa kauppatieteen kandidaatin etäohjelmassa, euroa sis. alv:

  Etäohjelma Maksuaikataulu
1. vuosi 4.905*2 elokuu, joulukuu
2. vuosi 4.905*2 elokuu, joulukuu
3. vuosi 4.705*2 tammikuu, maaliskuu*
Yhteensä 29.030  
  • Lukukausimaksu sisältää myös laajat sähköiset oppimateriaalit. 
  • Opiskelijalla tulee olla kannettava tietokonetta, jossa on MS Office-paketti.
  • Jo kahden ensimmäisen vuoden opinnot suoritettuaan opiskelija saa Englannissa tunnustetun Higher National Diploma in Business -tutkinnon.
  • * 2019

Jos arvonlisävero nousee, tutkinnon hinta nousee vastaavasti.

Maksamalla 300 €:n suuruisen vahvistusmaksun ennen opintojen alkua vahvistat opiskelupaikkasi. Vahvistusmaksu hyvitetään ensimmäisessä lukukausimaksussa. Vahvistusmaksua ei palauteta, mikäli et jostain syystä aloitakaan opintojasi paikan vahvistamisen jälkeen.

EU-maiden kansalaisille lukukausimaksu syksyllä 2017 alkavassa kokopäiväisessä Master of Business Administration (MBA) lähiopetusohjelmassa, euroa sis. alv: 

  Lukukausimaksu Maksuaikataulu
Syyslukukausi 5.800 syyskuu
Kevätlukukausi 5.800 tammikuu
Yhteensä 11.600  

Maisterin tutkinnon suorittaminen kestää kalenterivuoden (syys-, kevät- ja kesälukukauden) ja se laskutetaan kahdessa erässä.

Kansainvälisten opiskelijoiden (EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten, joilla ei ole oleskelulupaa Suomessa) lukukausimaksun voi tarkistaa täältä.