Suoraan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon kolmannelle vuodelle hakeminen

Haluatko päivittää nykyiset kauppa- tai liiketaloustieteen opintosi 8 kuukaudessa englantilaisen yliopiston University of Northamptonin kandidaatintutkinnoksi (Bachelor of Arts Hons. in Business and Management)?

Jos sinulla on kahden vuoden  (120 op) edestä kauppatieteen tai liiketaloustieteen opintoja jostain yliopistosta, korkeakoulusta tai avoimesta yliopistosta, tai jos sinulla on kaksivuotinen Associate tai Higher National Diploma -tutkinto esim. Tanskasta tai jostain muusta maasta, niin saatat silloin olla oikeutettu hakemaan HELBUSin ja University of Northamptonin Bachelor of Arts (Hons) in Business and Management TOP-UP ohjelmaan.

TOP-UP ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat suorittavat kandidaatintutkinnon kolmannen vuoden HELBUSissa Töölössä ollen lisäksi kirjoilla University of Northamptonissa sen virallisina opiskelijoina. Tutkinnon suorittajat saavat saman Bachelor of Arts Hons. in Business and Management tutkintotodistuksen kuin koko tutkinnon University of Northamptonissa Englannissa suorittaneet opiskelijat.

Opinnot ajoittuvat tammikuusta elokuuhun ja ne tapahtuvat kokopäiväisinä luokkaopetuksessa. Viimeinen hakupäivä suomalaisille ja EU-kansalaisille on 15.11., EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille 15.10.  

Jos kiinnostuit, kirjaudu hakupalveluumme ja ala täyttää hakemusta täällä. Kohdassa “valitse ohjelma”, valitse “3. vuoden opinnot”. Voit kysyä lisää esim. sähköpostilla info(at)helbus.fi.

Brittiläinen University of Northampton (UN) ja HELBUS ovat käynnistäneet yhteistyön, joiden puitteissa HELBUS tarjoaa UN:n kauppatieteiden ohjelmia ja tutkintoja Suomessa. "BA (Hons) in Business and Management (top-up)" on ensimmäinen tällainen ohjelma, ja se lyhennetään BABM. Ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat ovat University of Northamptonin opiskelijoita, vaikka opiskelevatkin Suomessa.

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kahdella ensimmäisellä vuodella kartuttamaa osaamista kaikilla kauppatieteiden tärkeimmillä osa-alueilla. Ohjelmaan sisältyy moduulit seuraavilta osa-alueilta: markkinoinnin johtaminen, laskentatoimi ja rahoitus, strateginen johtaminen, strateginen henkilöstöjohtaminen ja yritysviestintä. Lisäksi kauppatieteiden kandidaatin lopputyönä on projekti. Arviointimenetelminä ovat kirjalliset työt kuten raportit, esseet ja analyysit sekä kokeet ja tentit.

Ohjelma tarjotaan vain kokopäiväisessä luokkaopetuksessa, ja vähintään 75 % läsnäolo on suositeltavaa. Oppitunnit järjestetään yleensä aamupäivisin. 

Ohjelman kesto:

  • kevät- ja kesälukukausi
  • opetus päättyy kesäkuun loppuun mennessä
  • lopulliset tulokset tulevat syyskuun loppuun mennessä

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijat voivat hakea maisteriohjelmiin HELBUSissa, Suomessa tai ulkomailla.

Jos sinusta tuntuu, että täytät pääsyvaatimukset, kirjaudu hakupalveluumme ja ala täyttää hakemusta täällä. HELBUSin Higher National Diploma -ohjelmasta valmistuneiden ei tarvitse hakea ohjelmaan erikseen.

Kohdassa "valitse ohjelma", valitse "3. vuoden opinnot". Voit tallettaa hakemuksesi ja palata täyttämään sitä myöhemmin. Kun hakemuksesi on valmis, paina Lähetä-kuvaketta ja saat vahvistusviestin, että hakemuksesi on tullut perille.

Liitä hakemukseesi yo-todistus tai 3-vuotinen ammattikoulutodistus, sekä opintosuoritusote ja mahdollinen diplomi aiemmista opinnoistasi. Myös kuvaus suorittamiesi yliopistokurssien oppimistavoitteista, esim. koulun intranetistä, ovat tarpeelliset. Kaikkien dokumenttien tulee olla englanniksi. Voit tilata englanninkielisen yo-todistuksen ylioppilastutkintolautakunnalta ja käännättää muut todistukset käännöstoimistoissa tarpeen vaatiessa.

Kirjoita hakemukseesi myös enintään 4000 merkin motivaatiokirje. Ohjeita löydät internetistä, esim. hakemalla "how to write a UCAS personal statement". Motivaatiokirjeen tulisi ensisijaisesti perustella motivaatiotasi opiskella juuri tämän alan tutkinto, ja sitä miksi juuri sinä olisit hyvä opiskelija tähän ohjelmaan.

Sinulla tulee olla vähintään yksi akateeminen suosituskirje soveltuvuudestasi opintoihin. ( = Kirje joltain aikaisemmalta opettajaltasi, jossa hän kertoo uskovansa sinun soveltuvan opintoihin. Kirje tulee olla englanniksi.)

Dokumenttisi toimitetaan University of Northamptoniin hyväksyttäviksi. Siksi kaiken dokumentaation tulee olla englanniksi.

Sinulla on hyvät mahdollisuudet tulla valituksi, jos sinulla on jokin seuraavista:

  • Kahden vuoden liiketalous- tai kauppatieteen opinnot (120 ECTS opintopistettä) 
  • Higher National Diploma in Business (Pearson, ABE, NCC)*, tai
  • Kaksivuotinen "foundation"- tai "associate"-tutkinto kauppatieteissä tai vastaava

Englantilaisiin yliopistoihin haettaessa tulee riittävä kielitaito osoittaa kielikokeen tuloksella. Kielitaitoasi arvioidaan joko ylioppilastutkinnon perusteella, tai kansainvälisesti hyväksytyllä kielikokeella, kuten IELTS- tai TOEFL-kokeella. 

  • Vähintään cum laude yo-tutkinnossa (A-englanti), tai
  • IELTS-kielikokeessa kokonaistulos 6.0 (mikään osio ei voi olla alle 5.5), tai vastaava (esim. TOEFL 550/213) 

University of Northamptonin hyväksyntä vaaditaan ennen valintapäätöstä.

*HELBUSin HND-ohjelmasta valmistuneet voivat ilmoittautua suoraan tähän ohjelmaan ilman muita pääsyvaatimuksia. 

Tämän ohjelman lukukausimaksu tammikuussa 2018 aloittaville on €9.410 (sis. alv). Suomalaiset ja EU-maiden kansalaiset maksavat lukukausimaksun kahdessa erässä (€4.705 tammi- ja huhtikuussa).

EU-maiden ulkopuolisten kansalaisten maksuohjelma on erilainen johtuen oleskelulupavaatimuksista. 

Ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat ovat University of Northamptonin opiskelijoita ja oikeutettuja hakemaan Kelan ulkomaiden opintojen tukea ja lainaa, jos täyttävät Kelan edellytykset muilta osin.