MBA -ohjelma

Tavoitteletko kansainvälisten työmarkkinoiden arvostamaa MBA-tutkintoa? Onko sinulla jo kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, tai muu alempi yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto? Haluaisitko opiskella esimerkiksi tradenomista maisteriksi englanninkielellä? 

HELBUSissa käynnistyy syksyllä Master’s of Business Administration eli MBA -ohjelma, jonka tutkinnon myöntää ja sisällöstä ja laadusta vastaa brittiläinen University of Northampton. MBA -ohjelma kestää yhden kalenterivuoden ja sen opetus toteutetaan Suomessa kansainvälisen ja suomalaisen opetushenkilökunnan voimin, mutta kokonaan englanninkielellä. Lisätietoja ohjelman sisällöstä ja pääsyvaatimuksista saat alla olevasta valikosta.

Voit hakea MBA -ohjelmaan, jos olet saanut tai pian saamassa kauppatieteiden kandidaatin, tradenomin tai muun alemman korkeakoulututkinnon, esim. oikeustieteistä tai teknilliseltä alalta. Muun kuin kauppatieteiden tutkinnon suorittaneen pitää voida osoittaa kiinnostuksensa ja perehtyneisyytensä kaupalliselle alalle tai yrittäjyyteen omakohtaisesti motivaatiokirjeessään. Varsinaista työkokemusvelvoitetta tässä “pre-experience” MBA:ssa ei ole. 

MBA -ohjelmassa on mahdollista aloittaa lokakuussa tai tammikuussa ja opinnot tapahtuvat luokkaopetuksessa kolmena tai neljänä päivänä viikossa. Läsnäolo on suositeltavaa. Viimeinen hakupäivä tammikuun aloitukseen on suomalaisille ja EU-kansalaisille on 30.11.2017, EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille 15.10.2017.   

Jos kiinnostuit, kirjaudu hakupalveluumme ja ala täyttää MBA-ohjelman hakemusta täällä. Kohdassa “valitse ohjelma”, valitse “Maisteriohjelma”. Voit kysyä lisää esim. sähköpostilla info(at)helbus.fi.

 

Brittiläinen University of Northampton (UoN) ja HELBUS ovat käynnistäneet yhteistyön, joiden puitteissa HELBUS tarjoaa UoN:n kauppatieteiden tutkinto-ohjelmia Suomessa.  MBA -ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat ovat University of Northamptonin opiskelijoita, vaikka opiskelevatkin Suomessa.

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kandidaatin tutkinnossaan kartuttamaa osaamista kaikilla kauppatieteiden tärkeimmillä osa-alueilla. Se eroaa M.Sc.-tutkinnosta siten, että se pyrkii laaja-alaisempaan osaamiseen ja valmistaa opiskelijoita erityisesti johtajuusrooleihin organisaatioissa, kun taas M.Sc. tutkinnossa yleensä erikoistutaan kapeampaan pääainevalintaan.

MBA-tutkinto on Iso-Britanniassa virallisesti QAAn hyväksymä ylempi korkeakoulututkinto, joka on muiden maisteriohjelmien tapaan vuotuisen laadunarvioinnin kohteena. 

MBA-ohjelmaan sisältyy moduulit mm. seuraavilta osa-alueilta: johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen, strateginen markkinointi, rahoitus ja päätöksenteko, yritysstrategia ja innovaatiot, tuotantotalous, strateginen henkilöstöjohtaminen ja neuvottelutaidot. Lisäksi maisterin tutkinnon lopputöinä ovat yrittäjyysraportti ja yritysmaailman tutkimusprojekti. Arviointimenetelminä ovat kirjalliset työt kuten raportit, esseet ja analyysit sekä kokeet ja tentit.

MBA-ohjelma tarjotaan vain kokopäiväisessä luokkaopetuksessa, ja vähintään 75 % läsnäolo on suositeltavaa. Oppitunnit järjestetään tiiviinä kokopäiväisinä seminaareina 3-4 päivänä viikossa.

Jos sinulla on jo alempi korkeakoulu tai ammattikorkeakoulututkinto, hakulomakkeen kohdassa "valitse ohjelma", valitse "maisteriohjelma". Voit tallettaa hakemuksesi ja palata täyttämään sitä myöhemmin. Kun hakemuksesi on valmis, paina Lähetä-kuvaketta ja saat vahvistusviestin, että hakemuksesi on tullut perille.

Liitä hakemukseesi opintosuoritusote ja tutkintotodistus alemmasta korkeakoulututkinnosta tai AMK-tutkinnosta. Kaikkien dokumenttien tulee olla englanniksi. Voit tilata englanninkielisen yo-todistuksen ylioppilastutkintolautakunnalta ja käännättää muut todistukset käännöstoimistoissa tarpeen vaatiessa.

Kirjoita MBA-ohjelman hakemukseesi myös enintään 4,000 merkin motivaatiokirje. Ohjeita löydät internetistä, esim. hakemalla "how to write a UCAS personal statement". Motivaatiokirjeen tulisi ensisijaisesti perustella motivaatiotasi opiskella juuri tämän alan tutkinto, siitä miten koet että tutkinto hyödyttää sinua tulevaisuudessa, ja sitä miksi juuri sinä olisit hyvä opiskelija tähän ohjelmaan. Motivaatiokirjeen tulee antaa myös kuva englannin kielen taidostasi, joten panosta oikeinkirjoitukseen, hyvään kielioppiin ja selkeään rakenteeseen.

Sinulla tulee olla vähintään yksi akateeminen suosituskirje ja mieluusti myös yksi ammatillinen suosituskirje soveltuvuudestasi vaativiin MBA -opintoihin.

Dokumenttisi toimitetaan University of Northamptoniin hyväksyttäviksi. Siksi kaiken dokumentaation tulee olla englanniksi.

Sinulla on hyvät mahdollisuudet tulla valituksi MBA-ohjelmaan, jos sinulla on jokin seuraavista vähintään keskitason arvosanoin:

  • Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (180 ECTS opintopistettä) tai vastaava tutkinto ulkomailta vähintään keskitason arvosanoin
  • Alempi korkekoulututkinto muulta alalta ja omakohtainen kiinnostus ja perehtyminen yrittäjyyteen tai yritysjohtamisen osa-alueisiin 
  • Tradenomin tutkinto
  • muu AMK-tutkinto sekä perehtyminen yrittäjyyteen tai yritysjohtamisen osa-alueisiin

Englantilaisiin yliopistoihin haettaessa tulee riittävä kielitaito osoittaa kielikokeen tuloksella. Kielitaitoasi arvioidaan joko ylioppilastutkinnon perusteella, tai kansainvälisesti hyväksytyllä kielikokeella, kuten IELTS- tai TOEFL-kokeella. Jos alempi korkeakoulututkinto on kokonaan suoritettu englanniksi ja se lukee todistuksessa, et tarvitse erillistä kielitodistusta.

  • Vähintään magna cum laude A-englannin arvosana yo-tutkinnossa, tai
  • IELTS-kielikokeessa kokonaistulos 6.5, tai vastaava esim. TOEFL tulos.
  • Syksyllä 2017 aloittaville riittää, että IELTS tulos saavutetaan ennen tammikuuta. Hakijan on kuitenkin hyvä huomioida, että mikäli tulosta ei saavuteta tammikuuhun mennessä, opintoja ei voi jatkaa eikä jo maksettua lukukausimaksua palauteta.

University of Northamptonin hyväksyntä vaaditaan ennen valintapäätöstä.

Suomalaiset, EU- ja ETA-maiden kansalaiset

Tämän MBA-ohjelman lukukausimaksu lokakuussa 2017 aloittaville on €11.600 (sis. alv). Suomalaiset ja EU-maiden kansalaiset maksavat lukukausimaksun kahdessa erässä (€5.800 syys- ja tammikuussa).

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset

EU-maiden ulkopuolisten kansalaisten lukukausimaksu ja maksuohjelma on erilainen johtuen oleskelulupavaatimuksista. 

MBA-ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat ovat University of Northamptonin opiskelijoita ja oikeutettuja hakemaan Kelan ulkomaiden opintojen tukea ja lainaa, jos täyttävät Kelan edellytykset muilta osin.