Miksi toimitusjohtajat opiskelevat MBA-tutkinnon?

University of Northamptonin Suomessa HELBUSissa tarjottavan MBA:n suosio kasvaa koko ajan ja olemme opiskelijamäärällä mitattuna jo yksi Suomen suurimmista MBA-ohjelmista.

Mielenkiintoista on myös se, että jopa neljäsosa opiskelijoistamme on toimitusjohtajia. Miksi toimitusjohtajat haluavat sitouta kahden vuoden tiukkaan opiskeluun ja suorittaa MBA:n?

Toimitusjohtajaksi noustaan usein yrityksen jonkin funktion kautta. Toimitusjohtajan aikaisempi rooli on voinut olla esimerkiksi tuotannon, markkinoinnin, myynnin, tai vaikka talous- tai lakiasioiden johtajana.

Toimitusjohtaja onkin usein ollut organisaatiossa oman funktionsa paras ekspertti. Juuri tästä syystä johtuen hän saattaa usein tuntea tarvetta saada lisää tietoa koko yrityksen strategisesta johtamisesta sekä liiketoiminnan niistä osa-alueista, joiden parissa hän ei aiemmin ole työskennellyt.

Alla syitä, miksi University of Northamptonin Suomessa tarjottavassa ohjelmassamme mukana olevat toimitusjohtajat ovat päättäneet aloittaa MBA-opintonsa:

Opiskelen MBA:n tullakseni paremmaksi ja inspiroivammaksi johtajaksi.

Haluan laatia parempia ennusteita, raportteja ja kassavirtasuunnitelmia.

Yrityksemme tavoitteena on kasvaa ja tarvitsen siihen työkaluja.

Korona-aika sai minut ymmärtämään, että tarvitsen enemmän osaamista auttaakseni henkilöstöämme vastaamaan liiketoimintaympäristössä vallitsevaan jatkuvaan muutokseen.

Tarvitsen uutta osaamista yhä monimutkaisemmaksi ja kansainvälisemmäksi muuttuvassa kilpailutilanteessa.

Päivittämällä osaamiseni saan lisää itseluottamusta henkilöstön johtamiseen ja sidosryhmien kanssa keskusteluun.

Yrityksemme edustaa brändejä eri puolilta maailmaa ja olen oppinut miten tärkeää on ymmärtää eri kulttuureita.

Seuraavassa vielä tiivistetysti tapoja, joilla MBA-opiskelijat kokevat hyötyvänsä tutkinnosta:

Kauppatieteiden eri osa-alueiden haltuunotto.

Yrityksen strategisen johtamisen oppiminen.

Saa lisää itseluottamusta.

Uskottavuus henkilöstön ja sidosryhmien parissa kasvaa.

Neuvottelut ja muu toiminta eri kulttuureja edustavien kanssa.

Erittäin tärkeänä nähdään lisäksi muilta opiskelijoilta tuleva vertaistuki ja kokemusten vaihto. Ehkäpä juuri virheiden ja epäonnistumisten jakaminen on kaikkein arvokkainta. All winners have scars.

Testaa tulisitko valituksi MBA-ohjelmaan!

Testaa sitoumuksetta allaolevalla pikatestillä onko sinulla mahdollisuus tulla valituksi MBA-ohjelmaan!

Täyttämällä allaolevat kentät saat alustavan tiedon mahdollisuuksistasi tulla hyväksytyksi University of Northamptonin Suomessa tarjottavaan MBA-tutkintoon!

  • Kerro mitä ja missä olet aiemmin opiskellut:
  • Kerro mitä olet tehnyt ja minkälaisissa organisaatioissa. Jos olet johtanut henkilöitä tai projekteja, siitä kannattaa mainita, mutta tämä ei ole välttämätöntä tullaksesi hyväksytyksi.
  • Mitä toivot unelmatapauksessa tapahtuvan sen jälkeen kun valmistut ja saat MBA-tutkinnon? (Opiskelijoidemme tyypillisiä tavoitteita ovat mm. ylennys, uranvaihto, talousosaamisen hankinta, halu näyttää pystyvänsä suorittamaan MBA-tutkinnon ym.)
  • Voiko joku henkilö (esimerkiksi nykyinen tai aikaisempi esimies, opettaja tai kollega) suositella sinua MBA-ohjelmaan?
  • Voitko osoittaa riittävää englannin kielen taitoa esimerkiksi jollakin seuraavista tavoista (yksi riittää):
  • Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää (tai vaikka täydennettävää ylläoleviin vastauksiisi) kirjoita alle.
    Vahvistamalla ehdot, vahvistat että olet lukenut ja hyväksynyt tietosuojaehtomme.