Näin laadit motivaatiokirjeen MBA-ohjelmaan

Perustietoa motivaatiokirjeestä

 • Kirjeen tulee olla kirjoitettu mahdollisimman hyvällä ja virheettömällä englanninkielellä. Tarvittaessa se lähetetään University of Northamptonille hyväksymispäätöstä varten. Käytä siis esimerkiksi tekstinkäsittelyn oikolukijaa.
 • Motivaatiokirje on eräänlainen essee, jolla tulee olla selkeä rakenne, kappalejaot sekä kokonaiset lauseet. Kirjeen tulee antaa käsitys englannin kielen taidostasi, joten panosta oikeinkirjoitukseen, hyvään kielioppiin ja selkeään rakenteeseen. Tähän on siis saatavilla paljonkin työkaluja esim. tekstinkäsittelyohjelmissa. Älä kuitenkaan käytä generatiivisia tekoälytyökaluja tekstiä tuottaaksesi.
  • Rakenteellisesti voit jakaa esseesi esim. seuraavasti: aloituskappale tai johdanto, varsinainen asian käsittely, lopetus tai johtopäätös. Voit käyttää väliotsikoita halutessasi.
  • Pyri aina perustelemaan väitteesi esimerkein. Esim. “Minulla on kokemusta tiimityöskentelystä. Yrityksessä X toimin kahdessa eri tiimissä, joissa omaksuin erilaiset roolit… Opin tiimityöskentelystä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja antamaan rakentavaa palautetta toisille…” 
 • Motivaatiokirjeen tarkoitus on vakuuttaa lukija motivaatiostasi ja valmiudestasi opiskella ohjelmassa loppuun asti. Voit vastata esim. seuraavanlaisiin kysymyksiin:
  • Miksi haluat opiskella MBA-tutkinnon? Onko sinulla jokin erityinen kokemus joka on johdatellut kohti MBA-opintoja? Miten tutkinto tulee hyödyttämään sinua tulevaisuudessa?
  • Minkälaisia odotuksia sinulla on MBA-ohjelmassa opiskelusta? 
  • Minkälaisiin asioihin olet työelämässä tai aiemmassa elämässäsi törmännyt, joihin toivot saavasi lisää työkaluja MBA-opinnoista?
  • Jos sinulla on tärkeä harrastus, mielenkiinnon kohde tai vapaaehtoistoiminta, voit kertoa myös siitä miten se on vaikuttanut kokemuspohjaasi ja taitoihisi.
  • Miten aiot hallita ajankäyttöäsi tulevien opintojen ajan?
  • Suuri osa oppimisesta tulee nykykäsitysten mukaan siitä, että osallistuu keskusteluihin ja panostaa aktiivisesti ryhmän toimintaan. Kerro kokemuksistasi tiimityöskentelystä ja siitä, millaista hyötyä koet saavasi siitä. Onko sinulla erityistä osaamista, joka voi hyödyttää myös muita opiskelijoita, kuten analyysi, ongelmanratkaisu, monimutkaisten asioiden visualisointi?
  • Minkälaisia vahvuuksia sinulla on, sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltasi että työ- ja muun kokemuksen kautta? Miten nämä vahvuudet auttavat sinua pärjäämään opinnoissasi?
  • Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia tai haaveita sinulla on opintojen jälkeen?
 • Varaa riittävästi aikaa motivaatiokirjeen kirjoittamiseen. Kirjoittaminen on monivaiheinen prosessi, johon sisältyy rakenteen ja käsiteltävien asioiden jäsentely, luonnoksen kirjoittaminen ja viimeistely. Ensimmäinen versio ei koskaan ole paras tai lopullinen.
 • Kirjoita tekstisi ensin esim. word-ohjelmaan, jotta voit käyttää oikolukua ja oikeakielisyyden tarkistustyökaluja. 

Motivaatiokirjeen pituus

 • Motivaatiokirjeen suositeltava pituus on 2500 – 3000 merkkiä sisältäen välilyönnit. Tämä tarkoittaa noin 500 sanaa eli yhden A4:n verran tiivistä tekstiä. Pyri kirjoittamaan noin 3000 merkkiä. Jos kirjeesi on lyhyempi kuin tämä, lähetämme sinulle todennäköisesti pyynnön kirjoittaa se uudelleen, mikä viivästyttää hakemuksen käsittelyä. 
 • Jos kirjoitat tekstin esim. word-dokumenttiin, ohjelma laskee käyttämäsi merkkimäärän. 

Älä tee tätä:

 • Älä luettele työkokemustasi samaan tapaan kuin CV:ssä. Pikemminkin kerro kirjeessä esimerkiksi siitä, mikä sinulle on ollut työssäsi tärkeää ja motivoivaa, millaista kokemusta ja taitoja olet saanut yritystoiminnasta tai mitä olet oppinut esim. esimiestyössä. Jos CV:si on liitteenä, sinun ei tarvitse luetella työpaikkojasi tai kuvailla kaikkea työkokemusta, vain keskity kertomaan siitä, mitä olet urallasi oppinut.
 • Älä kopioi toisten kirjoittamia kirjeitä tai löytämiäsi valmiita kirjeitä netistä. Älä myöskään käytä tekoälytyökaluja kirjeen kirjoittamiseksi, sillä motivaatiokirjeen tulee omin sanoin kuvata juuri sinun yksilöllistä tilannettasi. Tekoälyn tuottama teksti on varsin helppo identifioida verrattuna hakijoiden itsensä kirjoittamiin kirjeisiin. Jos kopiointi tulee ilmi, hakemuksesi hylätään tai opinto-oikeutesi saattaa päättyä siihen ilman erillistä varoitusta. Kirjeen on oltava itse kirjoitettu.
 • Älä jätä kirjeen kirjoittamista viime hetkeen! 

Onnea hakemuksellesi!