Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

 

1       Rekisterin nimi

HELBUS Helsinki School of Business Oy:n asiakasrekisteri

2       Rekisterinpitäjä

Nimi:             HELBUS Helsinki School of Business Oy

Verkkosivut:              www.helbus.fi

Osoite:              Strömberginkuja 3, 00380 Helsinki

Puh.                    040 5017627

Sähköposti:              info@helbus.fi

2.1            Rekisteriasioista vastaava henkilö

Henkilö, joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä.

Nimi:             Tj Kari Jääskeläinen

Osoite:           Strömberginkuja 3, 00380 Helsinki

Puh.                040 5017627

Sähköposti:     kari.jaaskelainen@helbus.fi

3       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä HELBUS Helsinki School of Business Oy:n asiakkaista tietoja asiakkuuden hoitamista varten, tiedotusta ja markkinointia varten, sekä yrityksen toimintaa varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

4       Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Asiakkaan muut yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti, asema yrityksessä, työnantajan nimi, yms)
  • Asiakkaan muut henkilötiedot
  • Mahdolliset laskutustiedot (lukukausimaksu-, kirja- ja muut laskutustiedot)
  • Lisätiedot (uutiskirjeen tilaustiedot yms.; onko kyseessä opiskelija, hakija, kiinnostunut tai muuten markkinoinnin kohderyhmään kuuluva)

5       Rekisterin tietolähteet

Henkilörekisteriin talletetaan tietoja pääsääntöisesti seuraavista lähteistä:

  • HELBUS Helsinki School of Business Oy:n toiminnan kautta syntyvät tiedot
  • Asiakkaiden HELBUSille luovuttamista tiedoista nettisivuston lomakkeiden kautta tai muilla tavoin
  • Luovutuksena muista henkilörekistereistä, joihin asiakkaat ovat antaneet suostumuksensa, kuten HAREK

6       Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7       Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. HELBUS Helsinki School of Business Oy ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8       Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti rekisterinpitäjältä.

9       Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.