Lue alta miten MBA-tutkinto auttaa myynnin ammattilaista kehittymään yhä paremmaksi myyjäksi ja etenemään omassa organisaatiossaan myynnin johtoon sekä jopa toimitusjohtajaksi asti.

MBA-tutkinto erityisen hyvä juuri myynnin ammattilaiselle

MBA-tutkinto auttaa myynnin ammattilaista kehittymään yhä paremmaksi myyjäksi ja etenemään omassa organisaatiossaan myynnin johtoon sekä jopa toimitusjohtajaksi asti.

Myyntitapahtumat käyvät yhä monimutkaisemmiksi

Erityisesti myytäessä yrityksille, ostopäätökseen saattaa osallistua useamman eri rooli edustajia. Varsinaisen tuotteen käyttäjän lisäksi mukana saattavat olla tekninen asiantuntija, talousasioihin keskittyvä ostaja, neuvonantaja (influencer) sekä kaupan lopullinen hyväksyjä. Mukanaolevien titteleitä saattavat olla mm. VP, COO, CFO, CEO, CIO, CMO ja CTO.

Yhä useammin myyjä onkin ostajaorganisaation strateginen kumppani. Tässä roolissa myyjän on erittäin tärkeää ymmärtää strategisen johtamisen kysymyksiä kaikkien em. roolien näkökulmasta.

Koen MBA-tutkinnon antaneen minulle paljon. Tutkinnon opintokokonaisuudet ovat auttaneet ymmärtämään liiketoiminnan eri osa-alueita ja miten ne kaikki kytkeytyvät toisiinsa esimerkiksi strategian ja johtamisen kautta. Näin pystyn nyt myyntityössä näkemään asiakkaan tilanteen paremmin, kun hahmotan eri liiketoimintayksiköiden vaikutukset muille yksiköille tai koko yritykselle.

Tuomas Laesterä 

 

Myyntityön kannalta erityisen hyödyllinen kurssi oli International Business Negotiations, jossa opetettiin kulttuurien, kansallisuuksien, sukupolvien ja sukupuolien välistä neuvottelua. Sain paljon taitoja, joita pystyn suoraan soveltamaan myyntityössäni. Hyvä esimerkki on oppi siitä, kumman osapuolen kannattaa sanoa hinta ensimmäisenä.

MBA-tutkinnon eri moduuleissa vaadittava kirjoitustyö on puolestaan lisännyt valmiuksiani sekä taustatietojen hakemisessa että kirjoittamisessa. 

Apo Pohjolainen 

Eteneminen liikevaihdon tekijästä johtajaksi

Yksi MBA:n keskeisiä etuja on se, että se auttaa etenemään uralla. MBA voi avata tien johtoryhmään tai jopa toimitusjohtajaksi.

Jos haluat edetä myynnin johtoon asti, kilpailu on kovaa. Korkeakoulututkinto on suurimpien yritysten markkinoinnin ja myynnin tehtävissä jo lähes aina vaatimuksena. MBA kehittää kokonaisvaltaisesti myynnin ammattilaisen kriittistä ajattelua, kielitaitoa, tiimitaitoja, itsevarmuutta ja paineensietokykyä.

HELBUSin MBA antaa loistavat edellytykset edetä johtavaan asemaan myynnin ja markkinoinnin saralla. Myynnin ammattilaisten koulutus ei varmasti mene hukkaan, niin yhtiöltä kuin yksilöltäkään. 

 Antti Leppäkorpi 

Toimitusjohtajaksi nousee usein juuri se johtoryhmän jäsen, joka hallitsee kaikki toimitusjohtajan rooliin kuluvat asiat. Jos tämän kriteerit täyttäviä kilpailevia hakijoita on useita ja yksi heistä on myynnin johtaja, on hän erityisen vahvoilla, koska tarvittavien taitojen lisäksi hän omistaa asiakkuudet eli yrityksen tulevan liikevaihdon.

Toimitusjohtajalle kuuluvien taitojen haltuunotto on juuri tästä syystä MBA myynnin johtajalle erittäin hyvä tapa kvalifioitua ykköskandidaatiksi seuraavaksi toimitusjohtajaksi.

Myynti on mahtava reitti aina yrityksen johtotasolle saakka, olen sen itse kokenut.

 Antti Leppäkorpi

MBA-auttaa ymmärtämään asiakkaan strategiaa 

Esimerkiksi HELBUSissa tarjottava University of Northamptonin MBA-tutkinto sisältää kaikki liikkeenjohdon kannalta tärkeät osa-alueet ja nimenomaan yrityksen strategisen johtamisen kannalta opetettuina.

MBA-tutkintoon sisältyvät mm seuraavat kurssit:

  • Liiketoiminnan keskeiset käsitteet
  • Kilpailustrategia ja innovaatiotoiminta
  • Tuotannon ja toimitusketjujen johtaminen
  • Organisaatiokäyttäytymisen johtaminen
  • Laskentatoimi ja rahoitus
  • Strateginen markkinointi
  • Yrittäjyys
  • Kansainvälinen neuvottelutaito
  • Tutkimusprojekti (haluttaessa omaan työpaikkaan liittyen)

MBA-tutkinnossa tulevat siis läpikäytyä kaikkien johtoryhmän jäsenten roolit ja toimitusjohtajaksi ikään kuin valmistuu, ottamalla em. osa-alueet haltuun.

Markkinoinnin, laskentatoimen, johtamisen, logistiikan sekä tiimityön ja neuvottelutaitojen osaaminen antavat avaimet sekä myynnin, että koko yrityksenkin johtamiseen.

Antti Leppäkorpi

HELBUSissa tarjottava University of Northamptonin MBA-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi kokopäivätyön ohessa. Tutkinnon kokonaishinta on 23 500 € ja se maksetaan kolmessa 7833 euron erässä kahdeksan kuukauden välein. Opintoihin voi hakea minkä tahansa alan aiemmalla tutkinnolla tai myös esimieskokemuksella tutkinnon puuttuessa. Opinnot voi aloittaa tammi-, touko- ja syyskuussa. Katso lisätietoja https://www.helbus.fi/kauppatieteiden-maisteri/

 

Ota mielellään yhteyttä:                                                  

+358 40 1257215

info(@)helbus.fi