Opintojen sisältö

HELBUSin noudattama opetussuunnitelma rakentaa opiskelijan valmiuksia ja osaamista kansainvälisen liiketoiminnan tehtäviin. Ensimmäisenä kahtena vuotena saavutat vankan pohjan ja perustietämyksen liiketoiminnan ja johtamisen eri osa-alueista, kuten markkinoinnista, rahoituksesta, yrittäjyydestä, henkilöstöjohtamisesta, sekä siitä miten nämä liittyvät liiketoimintaympäristöön kokonaisuutena. Opinnoissa painotetaan teorian soveltamista käytännön case-esimerkkeihin. Kolmantena vuonna syvennät oppimaasi ja kehität vankan teoreettisen ja käytännöllisen osaamisen tärkeimmillä osa-alueilla, kehittäen samanaikaisesti ammattitaitoasi itsesi johtamisen ja tiimityöskentelyn parissa.

Opiskelijat suorittavat yleensä 60 ECTS opintopistettä opintovuodessa. 

Ensimmäisen vuoden opinnot koostuvat kahdeksasta intensiivimodulista, joiden tarkkaan sisältöön voit tutustua englanninkielisellä sivustollamme.

 • Organisaatio osana laajempaa liiketoimintaympäristöä
 • Markkinoinnin perusteet
 • Yrittäjyys ja pienyrityksen johtaminen
 • Henkilöstöjohtaminen
 • Tuotannon johtaminen
 • Innovaatiot ja niiden kaupallistaminen
 • Laskentatoimen perusteet
 • Projektinjohtaminen

HELBUS varaa oikeuden muuttaa tarjottavia kursseja.

Toisen vuoden opinnot laajentavat opittua ja sisältävät seuraavat modulit:

 • Uuden yrityksen perustaminen
 • Organisaation käyttäytyminen
 • Tutkimusprojekti (jokin sinua kiinnostava business-ongelma, johon pyrit löytämään ratkaisun tutkimuksen menetelmin)
 • Neuvottelutaidot ja myyntipuhe
 • Tiimin ja organisaation kehittäminen
 • Kansainvälinen markkinointi
 • Myynnin johtaminen

Katso tarkempi kuvaus englanninkieliseltä sivustoltamme.

HELBUS varaa oikeuden muuttaa tarjottavia kursseja.

Kolmannen vuoden opinnoissa syvennetään sekä käytäntöä että teoreettista pohjaa University of Northamptonin kurssikuvausten pohjalta.

 • Laskentatoimi ja rahoitus yritysjohdon työkaluna
 • Yritysviestintä
 • Markkinoinin johtaminen
 • Strateginen henkilöstöjohtaminen
 • Strateginen johtaminen
 • Projekti, joka kokoaa yhteen opittua korostaen itsenäisiä tiedonhankinta- ja tutkimustaitoja

 

HELBUS varaa oikeuden muuttaa tarjottavia kursseja.