Suoraan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon kolmannelle vuodelle hakeminen

Haluatko päivittää aiemmat kauppa- tai liiketaloustieteen opintosi englantilaisen yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkinnoksi?

Jos sinulla on jo kahden vuoden  (120 op) edestä kauppatieteen tai liiketaloustieteen opintoja jostain yliopistosta, ammattikorkeakoulusta tai avoimesta yliopistosta, saatat olla oikeutettu hakemaan HELBUSin ns. top-up ohjelmaan.

Top-up -ohjelman opiskelijat suorittavat kandidaatintutkinnon kolmannen vuoden opinnot HELBUSissa Suomessa, mutta ovat virallisesti University of Northamptonin opiskelijoita. Ohjelman päätyttyä saat saman Bachelor of Arts (Hons) in Business and Management -tutkintotodistuksen kuin koko tutkinnon University of Northamptonissa Englannissa suorittaneet opiskelijat. 

Opinnot ajoittuvat tammikuusta heinäkuuhun. Seuraava mahdollinen aloitusajankohta on tammikuussa 2024 ja viimeinen hakupäivä suomalaisille ja EU-kansalaisille on 26.11.2023.

Jos kiinnostuit, kirjaudu hakupalveluumme ja ala täyttää hakemusta täällä. Kohdassa ”valitse ohjelma”, valitse ”3. vuoden opinnot”. Voit kysyä lisää esim. sähköpostilla info(at)helbus.fi.

Lisätietoja löydät tästä:

TallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallenna

TallennaTallenna

Kolmannen vuoden top-up -ohjelman tavoitteena on vahvistaa ja syventää opintojen ensimmäisinä vuosina karttunutta osaamista kaikilla kauppatieteiden tärkeimmillä osa-alueilla.

Ohjelmaan sisältyy moduulit seuraavilta osa-alueilta: markkinoinnin johtaminen, laskentatoimi ja rahoitus, strateginen johtaminen, strateginen henkilöstöjohtaminen ja yritysviestintä. Lisäksi kauppatieteiden kandidaatin lopputyönä on projekti. Arviointimenetelminä ovat kirjalliset työt kuten raportit, esseet ja analyysit sekä kokeet.

Ohjelma tarjotaan vain kokopäiväisessä luokkaopetuksessa ja vähintään 75 % läsnäolo on suositeltavaa. Kaikki opetus on englanniksi. Oppitunnit järjestetään keskimäärin kolmena päivänä viikossa.

Ohjelma käynnistyy tammikuussa ja opinnot kestävät kevät- ja kesälukukauden ajan siten, että lopulliset tulokset tulevat syyskuun loppuun mennessä.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelijat voivat hakea maisteriohjelmiin HELBUSissa, Suomessa tai ulkomailla.

Jos sinusta tuntuu, että täytät pääsyvaatimukset, kirjaudu hakupalveluumme ja ala täyttää hakemusta täällä.Kohdassa "valitse ohjelma", valitse "3. vuoden opinnot". Voit tallettaa hakemuksesi ja palata täyttämään sitä myöhemmin. Kun hakemuksesi on valmis, paina Lähetä-kuvaketta ja saat sähköpostiin vahvistusviestin, että hakemuksesi on tullut perille.

Hakemukseen liitettävät dokumentit:

 • Yo-todistus tai 3-vuotinen ammattikoulutodistus, sekä opintosuoritusote ja mahdollinen diplomi aiemmista opinnoistasi.
 • Enintään 4000 merkin motivaatiokirje. Ohjeita löydät internetistä, esim. hakemalla "how to write a UCAS personal statement". Motivaatiokirjeen tulisi ensisijaisesti perustella motivaatiotasi opiskella juuri tämän alan tutkinto, ja sitä miksi juuri sinä olisit hyvä opiskelija tähän ohjelmaan, sekä antaa kuva englannin kielen taidoistasi.
 • Todistus englanninkielen taidostasi 
  • IELTS englannin kielen koetulos (yleisarvosana vähintään 6.0) tai vastaava.
  • Jos olet kirjoittanut pitkän englannin oppimäärän vähintään cum laude -arvosanalla tai alempi korkeakoulututkintosi on suoritettu kokonaan englanninkielellä, et tarvitse muuta kielitodistusta.
 • Yksi akateeminen suosituskirje soveltuvuudestasi opintoihin esim. aiemmalta opettajaltasi.

Dokumenttisi toimitetaan University of Northamptoniin hyväksyttäviksi ja kaikkien hakemuksesi liitteiden tulee siksi olla englanniksi. Voit tilata englanninkielisen yo-todistuksen ylioppilastutkintolautakunnalta ja käännättää muut todistukset käännöstoimistoissa tarpeen vaatiessa.

*HELBUSissa kahden ensimmäisen vuoden opinnot suorittanut opiskelija pääsee suoraan kolmannelle vuodelle ilman erillistä hakua. 

Sinulla on hyvät mahdollisuudet tulla valituksi, jos sinulla on jokin seuraavista:

 • Kahden vuoden opinnot liiketalous- tai kauppatieteissä (120 suomalaista opintopistettä, joista 60 opintopistettä ensimmäisen vuoden perusopintoja ja 60 opintopistettä toisen vuoden erikoistumisopintoja). 
 • Higher National Diploma in Business (Pearson, ABE, NCC)*, tai
 • kaksivuotinen "foundation"- tai "associate"-tutkinto kauppatieteissä tai vastaava.

Englantilaisiin yliopistoihin haettaessa tulee riittävä kielitaito osoittaa kielikokeen tuloksella. Kielitaitoasi arvioidaan joko ylioppilastutkinnon perusteella, tai kansainvälisesti hyväksytyllä kielikokeella, kuten IELTS- tai TOEFL-kokeella. 

 • Vähintään cum laude -arvosana englannista yo-todistuksessa (A-kieli) , tai
 • IELTS-kielikokeessa kokonaistulos 6.0 (mikään osio ei voi olla alle 5.5), tai vastaava (esim. TOEFL 550/213) 

University of Northamptonin hyväksyntä vaaditaan ennen valintapäätöstä.

Tämän ohjelman koko lukukausimaksu tammikuussa 2024 aloittaville on €9 980 (sis. alv). Suomalaiset ja EU-maiden kansalaiset maksavat lukukausimaksun kahdessa erässä (€4 990 tammi- ja huhtikuussa).

EU-maiden ulkopuolisten kansalaisten maksuohjelma on erilainen johtuen oleskelulupavaatimuksista. 

Ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat ovat University of Northamptonin opiskelijoita, sekä oikeutettuja hakemaan Kelan ulkomaiden opintojen tukea ja lainaa, jos täyttävät Kelan edellytykset muilta osin.