Maisteriohjelman kuvaus

Mitä maisteriohjelmassa opiskelu sinulle antaa ja mitä se sinulta vaatii?

Nyt voit suorittaa englantilaisen University of Northamptonin maisteriohjelman (MBA) kokonaan Suomessa! Opiskelutoverisi tässä University of Northamptonin MBA-ohjelmassa ovat kunnianhimoisia ja motivoituneita etenemään urallaan. Ohjelma antaa sinulle juuri niitä valmiuksia ja taitoja, joita tarvitaan erilaisissa johtamistilanteissa. Se auttaa sinua hyödyntämään uusinta teoriaa ja tutkimusta päätöksenteon pohjana. Saat kattavan pohjan yleisjohtajan tärkeimpiin osaamisalueisiin ja lisäksi voit haastaa käytössä olevia toimintatapoja, sekä käyttää kriittistä ajattelua ja lateraalista ongelmanratkaisua päätöksenteon tukena. Monet muut työnantajien arvostamat ominaisuudet, kuten kommunikaatiotaidot ja tiimityöskentely kehittyvät opintojen aikana ja saavat sinut erottumaan joukosta.

Ohjelma kestää 12 kuukautta kokopäiväisesti tai 24 kuukautta osapäiväisesti opiskeltuna. 12 kuukauden ohjelmassa opetusta on keskimäärin kolmena päivänä viikossa ja lisäksi aikaa tulee varata opinnäytteiden tekoon. Työon ohessa tehtäväksi tarkoitettu 24 kuukauden toteutuksessa opetusta on noin kolme päivää kuukaudessa, poislukien ensimmäinen kuukausi, jolloin opetusta on noin kahdeksan päivää kuukaudessa. Opinnot alkavat yleensä syyskuussa, ja lokakuu on intensiivisin läsnäoloa vaativa kuukausi molemmissa toteutusmuodoissa.

Tutkinto on laajuudeltaan 90 suomalaista opintopistettä. Opetus on kokonaan englanniksi ja opettajina toimii oman alansa arvostettuja ammattilaisia, joilla on myös runsas opetuskokemus.

Ohjelman opiskelijoina on toimitusjohtajia, johtoryhmätason ja päällikkötason henkilöitä sekä muutamia hiljattain kandidaatin tutkinnosta valmistuneita. Yli neljäsosalla osallistujista on toimitusjohtajakokemusta samoin kuin yli neljäsosalla on yrittäjä tai founder kokemusta. Osallistujien työnantajat ovat mm. seuraavilta toimialoilta: IT-sektori, kiinteistötoimiala, matkailu- ja liikuntapalvelut, lääketeollisuus, merkkituotteiden maahantuonti ja konsultointipalvelut.

 

Katso lisätietoja näistä linkeistä!

Täältä löydät lisätietoja maisteriohjelman sisällöstä HELBUSissa.

HELBUS ja englantilainen University of Northampton (UoN) ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa HELBUS tarjoaa UoN:n maisteriohjelmaa Suomessa. Maisteriohjelmaan hyväksytyt opiskelijat ovat University of Northamptonin opiskelijoita, vaikka opiskelevatkin Suomessa. Tällä hetkellä tarjottava MBA-tutkinto, kuten muutkin yliopiston maisteriohjelmat, on Iso-Britanniassa virallisesti QAAn hyväksymä ylempi korkeakoulututkinto, joka on muiden maisteriohjelmien tapaan vuotuisen laadunarvioinnin kohteena.

MBA-maisteriohjelman tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kandidaatin tutkinnossaan kartuttamaa osaamista kaikilla johtajuuden tärkeimmillä osa-alueilla. Se eroaa M.Sc.-tutkinnosta siten, että se pyrkii laaja-alaisempaan osaamiseen ja valmistaa opiskelijoita erityisesti johtaviin rooleihin organisaatioissa, kun taas M.Sc. tutkinnossa opiskelija yleensä erikoistuu tiettyyn pääaineeseen.

  • Oliko tästä sivusta hyötyä?
  • KylläEi