Maisteriohjelman kuvaus

Mitä maisteriohjelmassa opiskelu sinulle antaa ja mitä se sinulta vaatii?

Nyt voit suorittaa englantilaisen University of Northamptonin maisteriohjelman (MBA) kokonaan Suomessa! Opiskelutoverisi tässä University of Northamptonin MBA-ohjelmassa ovat kunnianhimoisia ja motivoituneita etenemään urallaan. Ohjelma antaa sinulle juuri niitä valmiuksia ja taitoja, joita tarvitaan erilaisissa johtamistilanteissa. Se auttaa sinua hyödyntämään uusinta teoriaa ja tutkimusta päätöksenteon pohjana. Saat kattavan pohjan yleisjohtajan tärkeimpiin osaamisalueisiin ja lisäksi voit haastaa käytössä olevia toimintatapoja, sekä käyttää kriittistä ajattelua ja lateraalista ongelmanratkaisua päätöksenteon tukena. Monet muut työnantajien arvostamat ominaisuudet, kuten kommunikaatiotaidot ja tiimityöskentely kehittyvät opintojen aikana ja saavat sinut erottumaan joukosta.

Ohjelma kestää 12 kuukautta kokopäiväisesti opiskellen tai 24 kuukautta osapäiväisesti (työn ohessa) opiskeltuna. Opetus tapahtuu verkossa ja intensiivisena lähiopetuksena. 12 kuukauden versiossa lähiopetuspäiviä (yleensä to, pe, la) on keskimäärin 3-7 päivää kuussa. Vastaavasti 24 kuukauden ohjelmassa lähiopetusta on 1-3 päivää kuussa ajoittuen loppuviikkoon (yleensä to, pe, la). Intensiivijaksoille osallistuminen on erittäin suositeltavaa, mutta tutkinnon pystyy suorittamaan myös osallistumatta niihin (esim. työesteiden tai etäisyyksien takia). Itsenäiseen työskentelyyn on hyvä varata 10-15 tuntia viikossa (24 kk versio) tai 20-30 tuntia viikossa (12 kk versio).

Opinnot alkavat tammikuussa, toukokuussa tai syyskuussa. Kaksi ensimmäistä kuukautta ovat jokaisessa aloituksessa intensiivisintä läsnäoloa vaativia kuukausia.

Tutkinto on laajuudeltaan 90 suomalaista opintopistettä. Opetus on kokonaan englanniksi ja opettajina toimii oman alansa arvostettuja ammattilaisia, joilla on myös runsas opetuskokemus.

Ohjelman opiskelijoina on toimitusjohtajia, johtoryhmätason ja päällikkötason henkilöitä sekä muutamia hiljattain kandidaatin tutkinnosta valmistuneita. Yli neljäsosalla osallistujista on toimitusjohtajakokemusta samoin kuin yli neljäsosalla on yrittäjä tai founder kokemusta. Osallistujien työnantajat ovat mm. seuraavilta toimialoilta: IT-sektori, kiinteistötoimiala, matkailu- ja liikuntapalvelut, lääketeollisuus, merkkituotteiden maahantuonti ja konsultointipalvelut.

 

Katso lisätietoja näistä linkeistä!

Täältä löydät lisätietoja maisteriohjelman sisällöstä HELBUSissa.

HELBUS ja englantilainen University of Northampton (UoN) toimivat yhteistyössä, jonka puitteissa HELBUS tarjoaa UoN:n maisteriohjelmaa Suomessa. Maisteriohjelmaan hyväksytyt opiskelijat ovat University of Northamptonin opiskelijoita, vaikka opiskelevatkin Suomessa. MBA-tutkinto, kuten muutkin yliopiston maisteriohjelmat, on Iso-Britanniassa virallisesti sen opetusviranomaisen QAAn hyväksymä ylempi korkeakoulututkinto, joka on muiden maisteriohjelmien tapaan vuotuisen laadunarvioinnin kohteena.

Englantilainen MBA on Englannissa virallinen ylempi yliopistotutkinto. Se kelpaa Suomessa sellaisenaan erinomaisesti yksityiselle sektorille tai esimerkiksi yliopistojen tohtorinkoulutusohjelmiin. Jos sillä haluaa hakea suomalaiseen virkaan, todistukselle voi hakea rinnastusta Opetushallitukselle.

MBA-maisteriohjelman tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kandidaatin tutkinnossaan kartuttamaa osaamista kaikilla johtajuuden tärkeimmillä osa-alueilla. Se eroaa M.Sc.-tutkinnosta siten, että se pyrkii laaja-alaisempaan osaamiseen ja valmistaa opiskelijoita erityisesti johtaviin rooleihin organisaatioissa, kun taas M.Sc. tutkinnossa opiskelija yleensä erikoistuu tiettyyn pääaineeseen.