Maisteriohjelman kuvaus

Maisteriohjelmat suomalaisissa valtionyliopistoissa ovat sellaisia, että pääosa opiskelijoista tulee niihin integroidusti kandiohjelman kautta. Maisteriohjelmat ammattikorkeakouluissa sen sijaan ovat erillisiä ohjelmia, joihin haetaan erikseen muutaman vuoden työkokemuksen jälkeen. Englannissa tarjottavien maisteriohjelmien valikoima on monipuolinen: samassa yliopistossa voi olla maisteriohjelmia sekä suoraan kandiohjelman jälkeen että jo työelämässä pitkään vaikuttaneille.

HELBUS ja englantilainen University of Northampton (UoN) ja HELBUS ovat solmineet yhteistyön, joiden puitteissa HELBUS voi tarjota UoN:n maisteriohjelmia Suomessa. Maisteriohjelmaan hyväksytyt opiskelijat ovat University of Northamptonin opiskelijoita, vaikka opiskelevatkin Suomessa. Tällä hetkellä tarjottava MBA-tutkinto, kuten muutkin yliopiston maisteriohjelmat, on Iso-Britanniassa virallisesti QAAn hyväksymä ylempi korkeakoulututkinto, joka on muiden maisteriohjelmien tapaan vuotuisen laadunarvioinnin kohteena.

MBA-maisteriohjelman tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kandidaatin tutkinnossaan kartuttamaa osaamista kaikilla johtajuuden tärkeimmillä osa-alueilla. Se eroaa M.Sc.-tutkinnosta siten, että se pyrkii laaja-alaisempaan osaamiseen ja valmistaa opiskelijoita erityisesti johtaviin rooleihin organisaatioissa, kun taas M.Sc. tutkinnossa opiskelija yleensä erikoistuu tiettyyn pääaineeseen.

Mitä maisteriohjelmassa opiskelu sinulle antaa ja mitä se sinulta vaatii?

Opiskelijat tässä University of Northamptonin  MBA-ohjelmassa ovat kunnianhimoisia ja motivoituneita etenemään urallaan. Ohjelma antaa sinulle juuri niitä valmiuksia ja taitoja, joita tarvitaan erilaisissa johtamistilanteissa. Se auttaa sinua hyödyntämään uusinta teoriaa ja tutkimusta päätöksenteon pohjana. Saat kattavan pohjan yleisjohtajan tärkeimpiin osaamisalueisiin ja lisäksi voit haastaa käytössä olevia toimintatapoja, sekä käyttää kriittistä ajattelua ja lateraalista ongelmanratkaisua päätöksenteon tukena. Monet muut työnantajien arvostamat ominaisuudet, kuten kommunikaatiotaidot ja tiimityöskentely kehittyvät opintojen aikana ja saavat sinut erottumaan joukosta.

Ohjelma kestää joko 12 tai 24 kuukautta. 12 kuukauden ohejlma edellyttää aktiivista läsnäoloa keskimäärin kolmena päivänä viikossa sekä laajaa itseopiskelua. 24 kuukauden versio edellyttää läsnäoloa noin 3-4 päivää kuukaudessa. Opinnot alkavat yleensä lokakuussa, joka on myös intensiivisin läsnäoloa vaativa kuukausi. Tutkinto on laajuudeltaan 90 suomalaista opintopistettä. Opetus on kokonaan englanniksi ja opettajina toimii oman alansa arvostettuja ammattilaisia, joilla on myös runsas opetuskokemus.

Katso lisätietoja näistä linkeistä!

Täältä löydät lisätietoja maisteriohjelman sisällöstä HELBUSissa.