Maisteriohjelman kuvaus

Brittiläinen University of Northampton (UoN) ja HELBUS ovat käynnistäneet yhteistyön, joiden puitteissa HELBUS tarjoaa UoN:n kauppatieteiden tutkinto-ohjelmia Suomessa.  MBA -ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat ovat University of Northamptonin opiskelijoita, vaikka opiskelevatkin Suomessa. MBA-tutkinto on Iso-Britanniassa virallisesti QAAn hyväksymä ylempi korkeakoulututkinto, joka on muiden maisteriohjelmien tapaan vuotuisen laadunarvioinnin kohteena.

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa opiskelijan kandidaatin tutkinnossaan kartuttamaa osaamista kaikilla johtajuuden tärkeimmillä osa-alueilla. Se eroaa M.Sc.-tutkinnosta siten, että se pyrkii laaja-alaisempaan osaamiseen ja valmistaa opiskelijoita erityisesti johtaviin rooleihin organisaatioissa, kun taas M.Sc. tutkinnossa yleensä erikoistutaan tiettyyn pääaineeseen.

Mitä MBA-tutkinto sinulle antaa ja mitä se sinulta vaatii?

Opiskelijat tässä University of Northamptonin  MBA-ohjelmassa ovat kunnianhimoisia ja motivoituneita etenemään urallaan. Ohjelma antaa sinulle juuri niitä valmiuksia ja taitoja, joita tarvitaan erilaisissa johtamistilanteissa. Se auttaa sinua hyödyntämään uusimman teorian ja tutkimuksen päätöksenteon pohjana. Saat kattavan pohjan yleisjohtajan tärkeimpiin osaamisalueisiin ja lisäksi voit haastaa käytössä olevia toimintatapoja, sekä käyttää kriittistä ajattelua ja lateraalista ongelmanratkaisua päätöksenteon tukena. Monet muut työnantajien arvostamat ominaisuudet, kuten kommunikaatiotaidot ja tiimityöskentely kehittyvät opintojen aikana ja saavat sinut erottumaan joukosta.

Ohjelma kestää 12 kuukautta ja edellyttää aktiivista läsnäoloa keskimäärin kolmena päivänä viikossa sekä laajaa itseopiskelua. Opinnot alkavat lokakuussa, joka on myös intensiivisin läsnäoloa vaativa kuukausi. Tutkinto on laajuudeltaan 90 suomalaista opintopistettä. Opetus on kokonaan englanniksi ja opettajina toimii oman alansa arvostettuja ammattilaisia, joilla on myös runsas opetuskokemus.

Lue lisää opintojen sisällöstä täältä.