Luokka- vai etäopetus?

Voit opiskella joko kokopäiväisesti luokkaopetuksessa tai etäopetuksessa iltaisin. Opintojen sisältö on sama, mutta luokkaopetus etenee nopeammin kuin etäohjelma. Kolmas vuosi toteutetaan HELBUSissa tällä hetkellä vain nopeana ja intensiivisenä luokkaopetuksena, mutta etäopiskelijat voivat halutessaan osallistua yhteistyöyliopistomme etäohjelmaan. Tutustu vaihtoehtoihin tästä:

Haluatko saavuttaa tutkintosi nopeasti ja päästä heti rakentamaan kansainvälistä verkostoasi? Onko sinulla aikaa ja mahdollisuus sitoutua kokopäiväisiin opintoihin ja läsnäoloon luokassa opiskellen yhdessä muiden kanssa?

Kahden ensimmäisen vuoden opinnot luokkaopetuksessa toteutetaan kolmen viikon intensiivimoduleissa. Sinulla on mahdollisuus luoda kiinteät suhteet vieraileviin ulkomaisiin opettajiin, jotka ovat tyypillisesti Suomessa modulin keston ajan juuri sitä tarkoitusta varten. Kokemus on osoittanut, että opintojen keskeytyminen on harvinaisempaa perinteiseen lukukauden kestävään opetusmuotoon verrattuna, mikä on tärkeää erityisesti opintojen alussa. Intensiiviopiskelussa suorituksia kertyy säännöllisesti, mikä tekee opiskelusta palkitsevaa.

Luokkaopetus järjestetään maanantaista perjantaihin klo 9 ja 13 välillä, ja läsnäolo on pakollista.

 

 

TallennaTallenna

TallennaTallenna

Oletko unelmiesi kokopäivätyössä, mutta haluaisit parantaa etenemismahdollisuuksiasi tutkinnon avulla? Onko sinulla elämässä asioita, joiden takia tarvitset joustavuutta ja itsenäisyyttä opinnoiltasi?

Luokkaopetuksen ja etäopetuksen sisältö on yhtenevä. Etäopiskelumahdollisuus tarjotaan kahden ensimmäisen vuoden opinnoissa, ja opinnoissa menestyminen vaatii erityisen hyviä itsenäisen opiskelun ja ajanhallinnan taitoja. Vaikka opiskelet osin samaan aikaan muiden kanssa, tapaat heitä harvoin, sillä he ovat todennäköisesti kokopäiväisissä töissä tai asuvat muualla. Myös kanssakäynti opettajien kanssa tapahtuu virtuaaliluokassa ,ja opettajat ovat kokeneita etäopettajia.

Opiskelu painottuu itsenäiseen opiskeluun ja itsenäiseen opiskeluun saa varata noin pari tuntia päivässä. Verkkotapaamiset ovat yleensä tiistai-iltaisin. Etäohjelmassa opiskellaan yksi kurssi kerrallaan ja ensimmäisten kahden vuoden opinnot suoritetaan hitaammin kuin luokkaopetuksessa. Kesälukukaudella ei ole opintoja, joten kanditutkinnon suorittaminen kestää yleensä pidempään kuin kokopäiväohjelmassa (noin 3 vuotta). Kolmannen vuoden opinnot opiskelija voi suorittaa luokka-opetuksessa puolessa vuodessa tai etäohjelmassa partneriyliopistossamme vähintään kokonaisen kalenterivuoden kestävinä opintoina.

Opiskellaksesi etäohjelmassa tarvitset hyvän internetyhteyden ja tietokoneen, mutta osallistuminen ei ole paikkaan sidonnainen. Luennot nauhoitetaan etukäteen ja katsot niitä omalla ajallasi ohjeistetussa järjestyksessä muiden opiskelumateriaalien tukemana. Läsnäolo verkkotapaamisissa mahdollistaa keskustelun ja kysymysten esittämisen, joten suosittelemme vahvasti niille osallistumista.

TallennaTallenna

TallennaTallenna

Kolmannen vuoden opinnot toteutetaan kokopäiväisenä luokkaopetuksena keskimäärin kolmena päivänä viikossa. Koska HELBUS seuraa University of Northamptonin aikataulua ja käytäntöjä, kaikissa moduleissa on opetusta kahden lukukauden ajan (kevät- ja kesälukukausi eli 6 kalenterikuukautta). Opettajat ovat kokeneita yliopisto-opettajia joko Suomesta tai ulkomailla, ja opetus on kokonaan englanninkielellä. 

Jos haluat suorittaa kolmannen vuoden kokonaan etänä, se on mahdollista mm. partneriyliopistossamme vähintään kokonaisen kalenterivuoden kestävinä opintoina.

TallennaTallenna

TallennaTallenna