Miksi HELBUSiin?

Mikä on HELBUS?

HELBUS on vuonna 2012 käynnistynyt yksityinen suomalainen kauppakorkeakoulu, jossa voit suorittaa englantilaisen kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon. Opinnot etenevät nopeasti ja voit saavuttaa suomalaista kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa vastaavan englantilaisen tutkinnon jopa kahdessa vuodessa. Kanditutkinnon myöntää ja sen laatua valvoo University of Northampton Englannista ja tutkinnon nimi on Bachelor of Arts (Honours) in Business and Management. Akkredointi kahdelle ensimmäiselle opintovuodelle tulee alan suurimmalta brittiläiseltä organisaatiolta Pearsonilta. 

Kansainvälisyys

HELBUSin näkökulma on kansainvälinen ja sen opetus on laadukasta. Vierailevat opettajat kahdestatoista maasta haastavat opiskelijat ajattelemaan globaalisti. Opiskelijat osallistuvat keskusteluun aktiivisesti kehittäen paitsi englanninkielen ilmaisuaan myös vuorovaikutustaitojaan. HELBUSin vierailevista opettajista yli 75 % on tohtoreita, mikä on enemmän kuin muissa Suomen korkeakouluissa. He kaikki ovat myös kokeneita opetuksen ja oman alansa ammattilaisia. HELBUS tarjoaa vaihtoehdon sinulle, jonka tähtäimessä on kansainvälinen ura liike-elämän palveluksessa.

Yksilöllinen ja tehokas opetus

HELBUS panostaa opetuksen yksilöllisyyteen. Opinnot etenevät intensiivisissä moduuleissa aine kerrallaan. Edistyminen on konkreettista ja opintojen viivästyminen tai keskeyttäminen on harvinaisempaa kuin perinteisissä yliopistoissa. Opit paitsi ainesisältöä myös itsesi johtamista, tavoitteellisuutta ja ajanhallintaa.

Astinlauta kansainväliseen työelämään

HELBUS valmentaa opiskelijoita työelämään. Opetussuunnitelma ottaa huomioon työelämässä tarvittavaa ammatillista osaamistaja ja henkilökohtaisia taitoja kuten kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua ja vuorovaikutusta. Koska koko opetus on englanninkielellä, opiskelijoille kehittyy varmuus sen suullisessa ja kirjallisessa käytössä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TallennaTallenna

TallennaTallenna