Miksi HELBUSiin?

Mikä on HELBUS?

HELBUS on vuonna 2012 perustettu yksityinen suomalainen kauppakorkeakoulu, jossa voit suorittaa englantilaisen yliopiston University of Northamptonin kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot Suomessa opiskellen. Kesällä 2022 HELBUS siirtyi Helsingin seudun kauppakamarin omistukseen. 

Opinnot HELBUSissa etenevät tehokkaasti ja voit saavuttaa suomalaista kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa vastaavan englantilaisen tutkinnon jopa kahdessa kalenterivuodessa. Maisterintutkinnon voi suorittaa kokopäiväisesti opiskellen 12 kuukaudessa ja työn ohessa opiskellen 24 kuukaudessa.

Molemmat tutkinnot myöntää ja niiden laatua valvoo University of Northampton Englannista. Kandidaatin tutkinnon virallinen tutkinnon nimi on Bachelor of Arts (Honours) in Business and Management ja maisterin tutkinnon nimi on Master of Business Administration MBA.

Kansainvälisyys

HELBUSin näkökulma on kansainvälinen ja sen opetus on laadukasta. Seitsemästätoista eri maasta tulevat vierailevat opettajat haastavat opiskelijat ajattelemaan globaalisti. Opiskelijat osallistuvat keskusteluun aktiivisesti kehittäen paitsi englanninkielen ilmaisuaan myös vuorovaikutustaitojaan. HELBUSin vierailevista opettajista yli 75 % on tohtoreita, mikä on enemmän kuin muissa Suomen korkeakouluissa. He kaikki ovat myös kokeneita opetuksen ja oman alansa ammattilaisia. HELBUS tarjoaa vaihtoehdon sinulle, jonka tähtäimessä on kansainvälinen ura liike-elämän palveluksessa.

Yksilöllinen ja tehokas opetus

HELBUS panostaa opetuksen yksilöllisyyteen. Opinnot etenevät intensiivisissä moduuleissa aine kerrallaan. Edistyminen on konkreettista ja opintojen viivästyminen tai keskeyttäminen on harvinaisempaa, kuin perinteisissä yliopistoissa. Opit paitsi ainesisältöä myös itsesi johtamista, tavoitteellisuutta ja ajanhallintaa.

Astinlauta kansainväliseen työelämään

HELBUS valmentaa opiskelijoita työelämään. Opetussuunnitelma ottaa huomioon työelämässä tarvittavaa ammatillista osaamistaja ja henkilökohtaisia taitoja, kuten kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisua ja vuorovaikutusta. Koska koko opetus on englanninkielellä, opiskelijoille kehittyy varmuus sen suullisessa ja kirjallisessa käytössä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TallennaTallenna

TallennaTallenna