Opintojen sisältö

MBA-ohjelmaan sisältyy moduuleja mm. seuraavilta osa-alueilta: johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen, strateginen markkinointi, rahoitus ja päätöksenteko, yritysstrategia ja innovaatiot, tuotantotalous, henkilöstöjohtaminen ja neuvottelutaidot. Lisäksi maisterin tutkinnon lopputöinä ovat yrittäjyysraportti ja yritysmaailman tutkimusprojekti. Arviointimenetelminä ovat kirjalliset työt kuten raportit, esseet ja analyysit sekä kokeet. Lue lisää ohjelman sisällöstä täältä.

Moduulit lukukausittain

Syyslukukausi

 • Critical Issues in Business: Mitkä ovat yritysmaailman tämän päivän tärkeimmät teemat ja kysymykset? Mitä tuorein tutkimus sanoo niistä? Moduuli valmistaa osallistujia kriittiseen analyysiin ja arviointiin myös muissa moduuleissa.
 • Management and Organisational Behaviour: Kilpailuedun tavoittelu painottaa tehokkaita johtamistaitoja globaalissa liiketoimintaympäristössä. Mitä minun tulee tietää organisaatioiden käyttäytymisestä, johtamisen prosesseista ja henkilökohtaisesta sopeutuvuudesta, jotta voin johtaa toimintoja tehokkaasti?
 • Strategic Marketing: Miten yritykset saavuttavat kilpailuetua dynaamisilla ja monimutkaisilla markkinoilla ja mitä markkinoinnin johtamisessa tulisi ottaa huomioon?
 • Financial Decision Making: Mitä johtajan tulee tietää yrityksen taloudesta ja johdon tietojärjestelmistä voidakseen tehdä perusteltuja päätöksiä?

Kevätlukukausi

 • Managing Operations and the Supply Chain: Mikä toiminnan ja tuotantoketjun johtamisessa on olennaista? Miten yhä monimutkaisempia, ulkoistettuja toimitusketjuja hallitaan? 
 • Competitive Strategy and Innovation: Mitä minun tulee tietää yritysstrategiasta ja innovaatioiden johtamisesta, kun innovaatiot ja nopea sopeutumiskyky usein ratkaisevat menestyksen?
 • The Entrepreneurship Report: Miten yritykset selvittävät uusien ideoiden potentiaalia ja kehittävät uusia tuotteita? Opi tekemään kattava analyysi uuden idean mahdollisuuksista sekä liiketoimintasuunnitelma.

Kesälukukausi

 • International Business Negotiation: Opi neuvottelemaan ja perustelemaan ajatuksesi  kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä!  
 • Business Research Project: Minkälaisia mahdollisuuksia organisaatioilla on ratkaista oikeita ongelmiaan liiketoiminnassa? Osallistujat tekevät valitsemansa itsenäisen tutkimustyön todellisesta yritysympäristöstä, joko induktiivisen tai deduktiivisen lähestymistavan kautta.

MBA-ohjelma on 180 UK opintopisteen laajuinen (vastaa 90 ECTS opintopistettä). Kurssit arvioidaan kirjallisten töiden kuten raporttien ja analyysien kautta. Kokopäiväisessä 12 kk MBA-ohjelmassa on keskimäärin 3 lähiopetuspäivää viikossa, normaalisti keskiviikosta perjantaihin, ja vähintään 75 % läsnäoloa suositellaan.  Osa-aikaisessa 24 kk MBA-ohjelmassa on lokakuussa keskimäärin 2 lähiopetuspäivää viikossa, sen jälkeen harvemmin.

TallennaTallenna

TallennaTallenna

 • Oliko tästä sivusta hyötyä?
 • KylläEi