Opintojen sisältö

MBA-tutkinnossa opit kauppatieteiden kaikki keskeiset osa-alueet nimenomaan yrityksen strategisen johtamisen näkökulmasta. Tutkintoon kuuluvat mm. seuraavat moduulit:

 • johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen,
 • strateginen markkinointi,
 • rahoitus ja päätöksenteko,
 • yritysstrategia ja innovaatiot,
 • tuotantotalous,
 • henkilöstöjohtaminen ja
 • kansainvälinen neuvottelutaito.

Lisäksi maisterin tutkinnon lopputöinä ovat yrittäjyysraportti ja yritysmaailman tutkimusprojekti. Arviointimenetelminä ovat kirjalliset työt kuten raportit, esseet ja analyysit sekä kokeet. Lue lisää ohjelmasta täältä.

Moduulit lukukausittain

Jos suoritat tutkinnon 12 kuukaudessa, opiskelet kaikki alla mainitut kurssit kyseisenä lukukautena. Jos valitset kokopäiväisen työskentelyn mahdollistavan 24 kuukauden version, suoritat ensimmäisenä vuonna joka toisen kurssin ja toisena vuonna loput kurssit.

Syyslukukausi

 • Critical Issues in Business: Mitkä ovat yritysmaailman tämän päivän tärkeimmät teemat ja kysymykset? Mitä tuorein tutkimus sanoo niistä? Moduuli valmistaa osallistujia kriittiseen analyysiin ja arviointiin myös muissa moduuleissa.
 • Management and Organisational Behaviour: Kilpailuedun tavoittelu painottaa tehokkaita johtamistaitoja globaalissa liiketoimintaympäristössä. Mitä minun tulee tietää organisaatioiden käyttäytymisestä, johtamisen prosesseista ja henkilökohtaisesta sopeutuvuudesta, jotta voin johtaa toimintoja tehokkaasti?
 • Strategic Marketing: Miten yritykset saavuttavat kilpailuetua dynaamisilla ja monimutkaisilla markkinoilla ja mitä markkinoinnin johtamisessa tulisi ottaa huomioon?
 • Financial Decision Making: Mitä johtajan tulee tietää yrityksen taloudesta ja johdon tietojärjestelmistä voidakseen tehdä perusteltuja päätöksiä?

Kevätlukukausi

 • Managing Operations and the Supply Chain: Mikä toiminnan ja tuotantoketjun johtamisessa on olennaista? Miten yhä monimutkaisempia, ulkoistettuja toimitusketjuja hallitaan? 
 • Competitive Strategy and Innovation: Mitä minun tulee tietää yritysstrategiasta ja innovaatioiden johtamisesta, kun innovaatiot ja nopea sopeutumiskyky usein ratkaisevat menestyksen?
 • The Entrepreneurship Report: Miten yritykset selvittävät uusien ideoiden potentiaalia ja kehittävät uusia tuotteita? Opi tekemään kattava analyysi uuden idean mahdollisuuksista sekä liiketoimintasuunnitelma.

Kesälukukausi

 • International Business Negotiation: Opi neuvottelemaan ja perustelemaan ajatuksesi  kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä!  
 • Business Research Project: Minkälaisia mahdollisuuksia organisaatioilla on ratkaista oikeita ongelmiaan liiketoiminnassa? Osallistujat tekevät valitsemansa itsenäisen tutkimustyön todellisesta yritysympäristöstä, joko induktiivisen tai deduktiivisen lähestymistavan kautta.

Ohjelma kestää siis 12 kuukautta kokopäiväisesti opiskellen tai 24 kuukautta osapäiväisesti (työn ohessa) opiskeltuna. Opetus tapahtuu verkossa ja intensiivisena lähiopetuksena. 12 kuukauden versiossa lähiopetuspäiviä (yleensä to, pe, la) on keskimäärin 3-7 päivää kuussa. Vastaavasti 24 kuukauden ohjelmassa lähiopetusta on 1-3 päivää kuussa ajoittuen loppuviikkoon (yleensä to, pe, la).

Intensiivijaksoille osallistuminen on erittäin suositeltavaa, mutta tutkinnon pystyy suorittamaan myös osallistumatta niihin (esim. työesteiden tai etäisyyksien takia). Itsenäiseen työskentelyyn on hyvä varata 10-15 tuntia viikossa (24 kk versio) tai 20-30 tuntia viikossa (12 kk versio).

MBA-ohjelma on 180 UK opintopisteen laajuinen (vastaa 90 ECTS opintopistettä). Kurssit arvioidaan kirjallisten töiden kuten raporttien ja analyysien kautta.

TallennaTallenna

TallennaTallenna