Opintojen sisältö

MBA-ohjelmaan sisältyy moduuleja mm. seuraavilta osa-alueilta: johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen, strateginen markkinointi, rahoitus ja päätöksenteko, yritysstrategia ja innovaatiot, tuotantotalous, henkilöstöjohtaminen ja neuvottelutaidot. Lisäksi maisterin tutkinnon lopputöinä ovat yrittäjyysraportti ja yritysmaailman tutkimusprojekti. Arviointimenetelminä ovat kirjalliset työt kuten raportit, esseet ja analyysit sekä kokeet. Lue lisää ohjelman sisällöstä täältä.

Moduulit lukukausittain

Syyslukukausi

  • Critical Issues in Business: Mitkä ovat yritysmaailman tämän päivän tärkeimmät teemat ja kysymykset? Mitä tuorein tutkimus sanoo niistä?
  • Management and Organisational Behaviour: Mitä minun tulee tietää organisaatioiden käyttäytymisestä ja johtamisen prosesseista, jotta voin johtaa toimintoja tehokkaasti?
  • Strategic Marketing: MIten yritykset saavuttavat kilpailuetua dynaamisilla ja monimutkaisilla markkinoilla?
  • Competitive Strategy and Innovation: Mitä minun tulee tietää yritysstrategiasta ja innovaatioiden johtamisesta?

Kevätlukukausi

  • Managing Operations and the Supply Chain: Mikä toiminnan ja tuotantoketjun johtamisessa on olennaista?
  • Financial Decision Making: Mitä minun tulee tietää yrityksen taloudesta ja johdon tietojärjestelmistä voidakseni tehdä perusteltuja päätöksiä?
  • The Entrepreneurship Report: Miten yritykset selvittävät uusien ideoiden potentiaalia ja kehittävät uusia tuotteita? Opi tekemään kattava analyysi uuden idean mahdollisuuksista sekä liiketoimintasuunnitelma.

Kesälukukausi

  • International Business Negotiation: Opi neuvottelemaan ja perustelemaan ajatuksesi  kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä!  
  • Business Research Project: Minkälaisia mahdollisuuksia organisaatioilla on ratkaista oikeita ongelmiaan liiketoiminnassa?