Saattaisiko MBA-tutkinto sopia sinulle?

Englantilaisten yliopistojen MBA-tutkinnot ovat maisterin tutkintoja samoin kuin M.Sc. tutkinnot.

 

University of Northamptonin Suomessa suoritettavan MBA-tutkinnon suosio kasvaa huimaa vauhtia ja osallistujamäärä on kasvanut jo monta vuotta peräkkäin.

 

Ehdit hakemaan tammikuussa 2022 alkavaan ohjelmaan 30.11. asti!

 • Haluaisitko esimiestehtäviin?
 • Haluaisitko saada budjetti- tai liiketoimintavastuuta?
 • Haluaisitko ottaa kantaa yrityksen strategisiin kysymyksiin?
 • Tarvitsetko kauppatieteiden maisterin (MBA) tutkintoa uralla etenemiseen

Nyt voit suorittaa englantilaisen yliopiston University of Northamptonin kauppatieteiden maisterin (MBA) tutkinnon Suomessa, työn ohessa 24 kuukaudessa!

MBA valmistaa sinut urasi seuraavalle askelmalle!

MBA-tutkintoa tarvitaan usein tilanteissa, jossa työssään hyvin menestynyt henkilö etenee esimiesasemaan tai liiketoimintavastuuseen. Tai kun henkilö alkaa valmistautua organisaation johtoryhmän jäsenyyteen tai ehkä jopa toimitusjohtajuuteen. Jos korkeakoulututkinto on jäänyt kokonaan hankkimatta, muodostuu sen puutteesta usein uralla etenemisen este.

MBA perehdyttää sinut liiketoiminnan keskeisiin kysymyksiin

Suomessa tarjottava University of Northamptonin MBA tutkinto on suunniteltu perehdyttämään osallistujat yritysjohdon strategisiin kysymyksiin. Tutkintoon sisältyy kursseja mm.

 • Johtamisesta
 • Strategiasta ja innovaatiotoiminnasta
 • Tuotantotaloudesta
 • Organisaatiokäyttäytymisestä
 • Markkinoinnista
 • Rahoituksesta
 • Yrittäjyydestä ja
 • Neuvottelustrategiasta.

Virallinen maisterin tutkinto

HELBUSin ja University of Northamptonin Suomessa tarjottavan MBA-ohjelman suorittaneet saavat University of Northamptonin MBA-tutkinnon, joka on samalla virallinen englantilainen maisterin tutkinto.

Tiukka laadunvalvonta

University of Northamptonin on yksi 45 yliopistosta, joka on saanut arvostetun ”Teaching Excellence Gold” palkinnon Briteissä vuonna 2017. University of Northampton on valittu kolmena vuonna peräkkäin The Times Higher Education (THE) palkintoehdokkaaksi ‘Business School of the Year’ kategoriassa. UoN ja sitä kautta myös sen HELBUSisssa tarjottavat ohjelmat kuuluvat Englannin yliopistojen tiukan QAA-laadunvalvonnan piiriin.

MBA-tutkinnon edut sinulle

Berkeley Haas -Business School:issa tehdyn tutkimuksen mukaan uusien työmahdollisuuksien ja piristyvien uranäkymien lisäksi MBA-opiskelijat katsovat saavansa opinnoista mm. seuraavia hytyja:

 • Lisääntynyt itseluottamus ja uskottavuus
 • Paremmat kommunikaatiotaidot ja ajankäytön hallinta
 • Laajempi maailmankuva

Moni HELBUSin MBA-tutkintoa opiskeleva on taustaltaan tradenomi. Haaga-Helian opiskelija Minna Suutari selvitti lopputyössään ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yleisimpiä syitä jatkaa opintojaan maisteriksi. Tärkeimpiä syitä olivat työllistyminen, urakehitys ja jatko-opintomahdollisuudet:

”Ylemmän korkeakoulututkinnon arvo on nähtävissä konkreettisesti tutkimuksen esiintuoman asematason, palkkauksen ja työttömyyden vertailulla. Tradenomeista hyvin pieni osa, alle 20 %, työskentelee johtotehtävissä, kun taas ekonomeista yli 40 % työskentelee samantasoisissa tehtävissä. Ekonomien keskipalkka on yli 2000€ korkeampi kuin tradenomien, johtuen juuri ekonomien sijoittumisesta työelämässä. Näin ollen vaativimpia työtehtäviä haluavan tradenomin kannattaa pyrkiä suorittamaan ylempi korkeakoulututkinto.”

Työn ohessa 24 kuukaudessa!

Ohjelma kestää 24 kuukautta osapäiväisesti (esim. kokopäivötyön ohessa) opiskeltuna. Opetus tapahtuu verkossa ja intensiivisena lähiopetuksena. 4 kuukauden ohjelmassa lähiopetusta on 1-3 päivää kuussa ajoittuen loppuviikkoon (yleensä to, pe, la). Intensiivijaksoille osallistuminen on erittäin suositeltavaa, mutta tutkinnon pystyy suorittamaan myös osallistumatta niihin (esim. työesteiden tai etäisyyksien takia). Itsenäiseen työskentelyyn on hyvä varata 10-15 tuntia viikossa (24 kk versio).

Opit myös päämäärätietoisilta opiskelutovereiltasi!

Suomessa tarjottavan MBA-tutkintomme osanottajista noin 25 prosentilla on toimitusjohtajatausta, noin neljänneksellä on johtoryhmän jäsenyystausta, noin 25 prosentilla asiantuntijarooli ja lopuilla 25 prosentilla on takanaan hiljattain suoritettu kauppatieteiden kandidaatin tutkinto.

Opiskelijat ovat tyytyväisiä!

Olen ollut todella tyytyväinen opintoihin. Sisällön kokonaisvaltainen tapa kattaa kaikki johtamisen osa-alueet vakuutti minut. Olen oppinut ymmärtämään kokonaisuuksia paremmin, niin ja ajattelemaan strategisesti. Nämä olen voinut hyödyntää heti työssäni, jo opiskelun aikana. 

Olen ollut todella onnellinen hienosta verkostosta ja upeista muista opiskelijoista. Olen oppinut paljon muiden toimialoista ja tukea sekä apua on saanut runsaasti. 

Suosittelen HELBUSin MBA-ohjelmaa kenelle vain joka haluaa vahvistaa johtamisen osaamistaan, kokonaisvaltaisesti. Koulu ei ole ilmainen ja vaatii minulta paljon, mutta antaa paljon enemmän.

 

Sari Ritamies

Koen MBA-tutkinnon antaneen minulle paljon. Tutkinnon opintokokonaisuudet ovat auttaneet ymmärtämään liiketoiminnan eri osa-alueita ja miten ne kaikki kytkeytyvät toisiinsa esimerkiksi strategian ja johtamisen kautta. Näin pystyn nyt myyntityössä näkemään asiakkaan tilanteen paremmin, kun hahmotan eri liiketoimintayksiköiden vaikutukset muille yksiköille tai koko yritykselle.

 

 

Tuomas Laesterä

Yrityksemme on panostamassa vahvasti kansainvälistymiseen ja yhdessä työnantajan kanssa arvioimme MBA-koulutuksen täydentävän nykyistä osaamistani ja auttavan yrityksen kehittymistä jatkossa. HELBUSissa minua kiinnostivat opiskelun joustavuus, kansainvälinen ilmapiiri ja nopeasti eri osa-alueisiin pureutuvat modulit. Nyt vuoden opintojen jälkeen koen jo oppineeni huomattavan määrän sellaisia asioita, joihin aiemmin en joko kiinnittänyt huomiota tai en ymmärtänyt niiden merkitystä.

Jarkko Ilomäki

MBA-tutkinnon hinta

Koko ohjelman lukukausimaksut tammikuussa 2022 aloittaville EU- ja ETA maiden kansalaisille ovat yhteensä 14 435 € + ALV, (yht 17 900 €). Ne maksetaan kolmessa 5 967 € erässä. Sähköiset oppikirjat sisältyvät lukukausimaksuun. 

Todennäköisesti Suomen paras hinta-/laatusuhde!

University of Northamptonin MBA-tutkinto on Suomen edullisin MBA-tutkinto. Se on samalla yksi harvoista MBA-tutkinnoista, joka on samalla virallinen yliopistotutkinto.

Otamme hakemuksia vastaan jatkuvasti!

Seuraava ohjelma alkaa tammikuussa 2022. Voit hakea siihen nyt 30.11. asti. Katso hakuohjeet täältä!

Haluatko tietää enemmän?

Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää tai haluaisit tulla paikanpäälle tutustumaan HELBUSiin ja Northamptonin MBA-ohjelmaan, niin soita tai laita mailia:

Kari Jääskeläinen

Puhelin: 040 501 7627
kari.jaaskelainen@helbus.fi

PS. Jos urakehityksesi näyttää siltä, että tarvitset MBA-tutkinnon lähivuosina, tee hakemus nyt saman tien. Seuraava tutkintoa edellyttävä ylennysmahdollisuus saattaa tulla milloin vain.