Työnantajan kannattaa investoida työntekijän MBA-tutkintoon!

HELBUS Helsinki School of Business on vuonna 2012 perustettu yksityinen suomalainen kauppakorkeakoulu, jossa voi suorittaa englantilaisen yliopiston University of Northamptonin kauppatieteiden maisterin tutkinnon (Master of Business Administration, MBA) Suomessa opiskellen. Tutkinnon myöntää ja sen laatua valvoo University of Northampton Englannista.

Mitä MBA opiskelu antaa opiskelijalle ja mitä se vaatii?

Tutkintoon sisältyy kursseja kauppatieteiden eri osa-alueilta siten, että ne antavat vahvan teoreettisen ja soveltavan pohjan kaikilta liikkeenjohdon osa-alueilta kuten johtamisesta, markkinoinnista, taloushallinnosta, rahoituksesta, henkilöstöhallinnosta ja yrittäjyydestä.

Myös monet muut työnantajien arvostamat ominaisuudet, kuten kommunikaatiotaidot, johtamistaidot, kriittinen ajattelukyky sekä tiimityöskentelytaidot kehittyvät opintojen aikana. MBA-tutkinnon opiskelun mahdollistaminen on myös kestävä ja pitkävaikutteinen tapa sitouttaa, kehittää ja palkita työntekijää.

Verkosto

Ohjelmamme opiskelijoina on toimitusjohtajia, johtoryhmätason ja päällikkötason henkilöitä sekä asiantuntijoita. Yli neljäsosalla osallistujista on toimitusjohtaja kokemusta samoin kuin yli neljäsosalla on yrittäjä tai founder kokemusta. Osallistujien työnantajat ovat mm. seuraavilta toimialoilta: IT-sektori, kiinteistötoimiala, rahoitus, matkailu- ja liikuntapalvelut, lääketeollisuus, merkkituotteiden maahantuonti ja konsultointipalvelut. Ammatillisen verkoston laajeneminen tiiviin ryhmätyöskentelyn yhteydessä on monelle opiskelijalle myös keskeinen motivaatiotekijä.

Osaamisen kehittyminen

University of Northamptonin MBA-ohjelman opiskelijat ovat kunnianhimoisia ja motivoituneita etenemään urallaan. Tutkinto on suunniteltu niin, että se antaa vahvan teoreettisen ja soveltavan pohjan kaikilta liikkeenjohdon osa-alueilta. Opiskelija oppii hyödyntämään uusimpia teorioita ja tutkimuksia sekä käyttämään kriittistä ajattelua ja lateraalista ongelmanratkaisua päätöksenteon tukena. Opiskelu tapahtuu kokonaan englannin kielellä, jonka vuoksi myös kielitaito kehittyy opintojen aikana. Useat opiskelijamme ovatkin kertoneet MBA-opintojen kehittäneen heidän kykyjään toimia tehtävässään entistä paremmin.

”Koen MBA-tutkinnon antaneen minulle paljon. Tutkinnon opintokokonaisuudet ovat auttaneet ymmärtämään liiketoiminnan eri osa-alueita ja miten ne kaikki kytkeytyvät toisiinsa esimerkiksi strategian ja johtamisen kautta. Näin pystyn nyt myyntityössä näkemään asiakkaan tilanteen paremmin, kun hahmotan eri liiketoimintayksiköiden vaikutukset muille yksiköille tai koko yritykselle.”

Tuomas Laesterä

Opintojen ja työn yhdistäminen tehtävissä

Valtaosa opiskelijoistamme työskentelee opintojensa ohessa ja he pystyvät siten hyödyntämään tehtävissään työpaikkansa todellisia tilanteita ja haasteita. Suurin osa tehtävistä onkin hyvin käytännönläheisiä ja opiskelija voi soveltaa tehtävissä myös työelämän tilanteita. Opiskelijat tekevätkin usein lopputyönsä oman työnantajansa kanssa yhteistyössä, jolloin se palvelee molempia osapuolia.

Opiskelu

HELBUSin MBA-ohjelman voi suorittaa 24 kuukauden ohjelmassa työn ohessa. Opetus tapahtuu pääosin verkossa sekä kerran kuussa pidettävistä lähiopetusjaksoista. Kahden vuoden ohjelmassa lähiopetusta on 1-3 päivää kuukaudessa ajoittuen loppuviikkoon (yleensä to, pe, la).

Lähiopetusjaksoille osallistuminen on erittäin suositeltavaa, mutta tutkinnon pystyy suorittamaan myös täysin itsenäisesti (esim. työesteiden tai etäisyyksien takia). Opiskeluun on hyvä varata 10- 15 tuntia viikossa (24 kk opinnoissa).

MBA-tutkinnon sisältö

MBA-tutkinto on kokonaisuudessaan 90 suomalaista opintopistettä ja sisältää seuraavat yhdeksän moduulia, kukin keskimäärin noin 10 suomalaista opintopistettä:

Critical Issues in Business: Mitkä ovat yritysmaailman tämän päivän tärkeimmät teemat ja kysymykset? Mitä tuorein tutkimus sanoo niistä? Moduuli valmistaa osallistujia kriittiseen analyysiin ja arviointiin myös muissa moduuleissa.

Management and Organisational Behaviour: Kilpailuedun tavoittelussa taervitaan tehokkaita johtamistaitoja globaalissa liiketoimintaympäristössä. Mitä opiskelijan tulee tietää organisaatioiden käyttäytymisestä, johtamisen prosesseista ja henkilökohtaisesta sopeutuvuudesta, jotta hän voi johtaa yrityksen toimintoja tehokkaasti?

Strategic Marketing: Miten yritykset saavuttavat kilpailuetua dynaamisilla ja monimutkaisilla markkinoilla ja mitä markkinoinnin johtamisessa tulisi ottaa huomioon?

Financial Decision Making: Mitä johtajan tulee tietää yrityksen taloudesta ja johdon tietojärjestelmistä voidakseen tehdä perusteltuja päätöksiä?

Managing Operations and the Supply Chain: Mikä toiminnan ja tuotantoketjun johtamisessa on olennaista? Miten yhä monimutkaisempia ulkoistettuja toimitusketjujahallitaan?

Competitive Strategy and Innovation: Mitä minun tulee tietää yritysstrategiasta ja innovaatioiden johtamisesta, kun innovaatiot ja nopea sopeutumiskyky usein ratkaisevat menestyksen?

The Entrepreneurship Report: Miten yritykset selvittävät uusien ideoiden potentiaalia ja kehittävät uusia tuotteita? Opiskelija oppii tekemään kattavia analyysejä uuden idean mahdollisuuksista sekä työstämään niihin liittyviä liiketoimintasuunnitelmia.

International Business Negotiation: Opiskelija oppii neuvottelemaan ja perustelemaan ajatuksiaan kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

Business Research Project: Minkälaisia mahdollisuuksia organisaatioilla on ratkaista oikeita ongelmiaan liiketoiminnassa? Opiskelijat tekevät itsenäisen tutkimustyön valitsemastaan aiheesta todellisessa yritysympäristössä joko induktiivisen tai deduktiivisen lähestymistavan kautta.

Tutkinnon hinta

MBA-tutkinnot maksavat Suomessa 23.500 € – 59.300 €.

Tällä hetkellä Suomen edullisin yliopistollinen MBA-tutkinto on juuri HELBUSin ja University of Northamptonin MBA-tutkinto, joka on samalla virallinen englantilainen maisterin tutkinto.

Tutkinnon kokonaishinta on siis 23.500 €, joka maksetaan kolmessa 7.833 € osassa. Hintaan sisältyy ALV.

Lisäksi kannattaa vielä huomioida, että kun työntekijän suoritustaso nousee MBA-opintojen seurauksena edes vähäsen, niin todennäköisesti jo se maksaa tutkinnon hinnan yritykselle takaisin.

Edullinen hinta-/laatusuhteemme onkin otettu markkinoilla hyvin vastaan.

Lue lisää ohjelmasta ja hakemisesta täältä! 

Ota mielellään yhteyttä:                                                  

+358 40 1257215  

info(@)helbus.fi