Miksi toteuttaa MBA-ohjelma yrityksen sisäisenä koulutuksena?

MBA-tutkinto voidaan nykyisin räätälöidä yksittäisen yrityksen tarpeisiin jo varsin pienellekin osallistujajoukolle. Tilaamalla samanaikaisen koulutuksen jo viidelletoista osallistujalle yritys voi saada juuri omiin tarpeisiinsa räätälöidyn MBA-ohjelman.

Tällöin ohjelmaan osallistuu vain kyseisen yrityksen henkilökuntaa. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä virallisen yliopiston kanssa ja sen hyväksytysti suorittaneet työntekijät saavat virallisen maisterin tutkinnon.

Sisäisellä MBA-ohjelmalla on mm. seuraavia etuja

  • Opetus on kohdennetumpaa, kun luennot ja harjoitustyöt on räätälöity käsittelemään juuri kyseiselle yritykselle relevantteja haasteita.
  • Opetuksen yhteydessä voidaan käsitellä liikesalaisuuksia ja strategisia kysymyksiä pelkäämättä niiden kantautuvan kilpailijoiden tietoon.
  • Yrityksen tarjoama MBA-tutkinto on kilpailuetu rekrytointimarkkinoilla ja edistää myös henkilökunnan pysyvyyttä.

Neljä filosofiaa sisäiselle MBA-ohjelmalle

Yritys voi tavoitella sisäisellä MBA-ohjelmalla periaatteessa neljää erilaista lopputulosta riippuen siitä painotetaanko toteutuksessa osaamista vai yhteenkuuluvuutta tai yksilöä vai organisaatiota. Näiden valintojen perusteella muodostuu nelikenttä, johon sijoittuvat sisäisen MBA-ohjelman neljä eri toteutusfilosofiaa.

 

 

Liiketoimintaosaamista (Business Expertise) painottavassa vaihtoehdossa tavoitteena on kehittää uutta liiketoimintaosaamista ja jakaa sitä organisaation eri tahoille. Lähestymistapa sopii esimerkiksi yrityksille, joiden tavoitteena on olla alansa johtavia osaajia.

Työntekijöiden henkilökohtaista kehittymistä (Personal Development) painottavassa vaihtoehdossa lähdetään siitä, että yritys hyötyy kun sen työntekijöistä tulee yhä etevämpiä.

Yrityksen identiteettiin (Corporate Identity) perustuva vaihtoehto sopii yrityksille, joiden päämääränä on vaalia, monistaa ja levittää hyväksi havaitsemaansa yrityskulttuuria.

Yksiköiden välisiä verkostoja (Cross-Unit Networks) korostavassa vaihtoehdossa yhteisen koulutuksen tavoitteena tiivistää eri yksiköissä toimivien henkilöiden yhteistyötä yrityksen toiminnan tehostamiseksi.

Mikä olisi sinun yrityksesi lähestymistapa sisäiseen MBA-ohjelmaan?

Jos olet kiinnostunut mahdollisuudesta keskustella yrityksenne tai yhteisönne tarpeisiin räätälöidystä sisäisestä MBA-ohjelmasta, ota yhteyttä: kari.jaaskelainen(at)helbus.fi

Kari Jääskeläinen

Kommentit

Vastaa