Minkälaisia ovat HELBUSin opiskelijavalintakriteerit – voinko tulla valituksi?

Voidakseen tulla valituksi HELBUSin ja University of Northamptonin kauppatieteiden kandidaatin ohjelmaan hakijalla täytyy pääsääntöisesti olla ylioppilastutkinto tai jokin muu toisen asteen tutkinto. Emme kuitenkaan pane kovin suurta painoa esimerkiksi ylioppilastutkinnon arvosanoille vaan ensisijaisesti haluamme, että hakijalla on vahva motivaatio opiskella lujasti.

HELBUSin opiskelijat valitaan hakulomakkeeseen antamiensa vastausten ja haastattelun perusteella. Hakulomakkeessa kysymme mm. seuraavia asioita:

  • Mitä haluat tehdä viiden vuoden päästä?
  • Kerro jostain tilanteesta, jossa olet joutunut kantamaan vastuuta.
  • Kerro jostain sinua inspiroivasta henkilöstä.
  • Arvioi englanninkielentaitoasi ja kerro tilanteista, joissa olet käyttänyt sitä.

Jos hakija antaa vakavasti otettavat vastaukset tämän tyyppisiin kysymyksiin, hänellä on hyvät mahdollisuudet tulla valituksi. Puhelinhaastattelu tehdään suomeksi ja siinä käydään läpi pääasiassa samoja aiheita kuin hakulomakkeessakin.

Miksi olemme päätyneen juuri näihin opiskelijavalintakriteereihin?

Kauan aikaa sitten omana opiskeluaikanani vuonna 1985 toimin opiskelijaedustajana Aallon kauppakorkeakoulun (silloinen Helsingin kauppakorkeakoulu) opiskelijavalintatoimikunnassa. Tuolloin kaikki Helsingin kauppakorkeakoulun opiskelijat valittiin ylioppilastodistuksen ja pääsykoepisteiden yhteismäärän mukaan. Järjestelmän ilmiselvä ongelma oli siinä, että jos hakijan ylioppilaskirjoitukset eivät olleet menneet hyvin, ei hyvälläkään pääsykoemenestyksellä voinut tulla valituksi.

Teinkin tuolloin valintatoimikunnassa ehdotuksen, että osa opiskelijoista valittaisiin myös pelkän pääsykoepistemäärän perusteella. Toimikunta, johon tuolloin kuului mm. nuori professori Jarmo Leppiniemi, hyväksyi ehdotukseni yksimieleisesti. Pelkkään pääsykoemenestykseen perustuva kiintiö otettiin silloin käyttöön ja se on käytössä Aallossa vielä tänäkin päivänä.

Tunsin siis jo tuolloin sympatiaa myös kaikkia niitä kohtaan, jotka syystä tai toisesta eivät onnistu juuri ylioppilaskirjoituksissa. Mm. tämä on syynä siihen, että nykyisin HELBUSin opiskelijavalintaperiaatteena on tarjota opiskelumahdollisuus mahdollisimman monelle ja antaa jokaiselle mahdollisuus osoittaa kykynsä sitten varsinaisissa opinnoissaan.

HELBUSiin sisäänpääsy ei siis ole riippuvainen aikaisempien todistusten arvosanoista vaan taidot punnitaan itse opinnoissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että HELBUSista voisi ostaa tutkinnon rahalla. HELBUSissa suoritetaan englantilaisen yliopistojärjestelmän mukaisia kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja ja englantilaiseen yliopistokulttuuriin kuuluu valvoa opintojen arviointia todella tarkkaan.

Tämä valvonta ulottuu myös meille HELBUSiin. Opiskelijan opinnäytteet tarkastaa ensin HELBUSin oma opettaja, joka on tyypillisesti jostain toisesta (yleensä ulkomaisesta) yliopistosta tuleva professori tai lehtori. Tämän jälkeen suoritukset tarkastaa pistokokein vielä englantilainen ulkopuolinen arvioitsija. Jos tämä arvioitsija huomaa yhdenkin opiskelijan arvostelussa puutteita, joutuu koko vuosikurssi tekemään uudestaan kyseisen harjoitustehtävän.

Nämä työtämme valvovat yhteistyökumppanimme ovat maailman suurimman kirjankustannusyhtiön Pearsonin laadunvalvontayksikkö sekä University of Northamptonin vastaavien kurssien opettajat. Pearsonia ja Northamptonia puolestaan valvoo englantilainen Office of Qualifications (Ofqual) joka taas on suoraan Englannin parlamentin alaisuudessa.

Vaikka HELBUSin laadunvarmistus on tarkkaa, ei se tarkoita sitä, opintojen suorittaminen olisi silti ylivoimaisen vaikeaa. Jokaisella kurssilla kerrotaan heti alkuun kyseisen kurssin oppimistavoitteet ja opiskelijalla on siten heti alusta alkaen selkeä käsitys siitä, mitä hänen on tehtävä opinnoista suoriutuakseen. Voinkin kokemuksesta sanoa, että opiskelija, joka tulee joka päivä luennoille ja tekee ajoissa hänelle annetut tehtävät, valmistuu erittäin todennäköisesti.

Kari Jääskeläinen

Toimitusjohtaja

Kari Jääskeläinen

Kommentit

Vastaa