Neljä erilaista tapaa toteuttaa sisäinen MBA yrityksessä!

Lähettäessään työntekijöitään MBA-ohjelmaan yritys voi yleensä valita kahdesta vaihtoehdosta:

  1. lähettää osallistujat avoimiin ohjelmiin, joihin tulee osallistujia muistakin yrityksistä tai
  2. tilata yritykselle oma sisäinen MBA.

Sisäisen MBA:n etuja ovat mm. se, että luennot ja harjoitustyöt voidaan räätälöidä vastaamaan paremmin juuri kyseisen yrityksen tarpeita. Toinen keskeinen etu tulee siitä, että kun kaikki osallistujat ovat omasta organisaatiosta, voidaan yrityksen strategisista kysymyksistä ja haasteista puhua avoimemmin.

Sisäinen MBA on erityisen kiinnostava paitsi johtoryhmille ja johtajille, niin myös avainhenkilöille, joilta puuttuu korkeakoulututkinto kokonaan tai joiden tutkinto on muulta alalta kuin kauppatieteet. Myös sellaiset kauppatieteitä opiskelleet, joiden opinnoista on jo pidempi aika, ovat usein kiinnostuneita suorittamaan MBA:n. Ketjuissa toimiville yrityksille sisäinen MBA sopii yrittäjille, liikepaikkojen johtajille ja avainhenkilöille.

Sisäinen MBA on yllättävän edullinen

Sisäinen MBA ohjelma sopii monenlaisille yrityksille. Pienimmillään riittää 5-10 osallistujaa ja suurimmillaan mukana voi olla 50 tai enemmänkin. Toteutuksen hinta ei välttämättä ole kohtuuton pienellekään yritykselle tai osallistujamäärälle ja esimerkiksi University of Northamptonin MBA tutkinnon yrityksille räätälöitynä ja Suomessa opetettuna saa alkaen noin 350.000 euron kokonaishinnalla.

HELBUSin ja Northamptonin MBA-ohjelma valmentaa osallistujia yritysjohdon strategisiin kysymyksiin ja soveltuu toimitusjohtajille, yksiköiden johtajille, johtoryhmien jäsenille tai niihin pätevöityville sekä ylipäätään kaikille, joilla on johdettavia tai liiketoiminta/budjettivastuuta tai jotka ovat pätevöitymässä tällaiseen asemaan.

Sisäisen MBA:n vaihtoehdot

Suunniteltaessa yritykselle räätälöityä omaa MBAta kannattaa pohtia mm. seuraavia kysymyksiä: Tavoitellaanko osaamisen vai yhteistyösuhteiden kasvua? Tai halutaanko osaamista kasvattaa yksilötasolla vai koko organisaation osalta? Näiden kahden akselin tuloksena syntyy neljä erilaista tapaa toteuttaa yrityksen sisäinen MBA:

1) Yksilöiden henkilökohtaiseen kehittymiseen tähtäävä ohjelma, jolloin fokuksessa ovat yksilöllinen oppiminen ja opittavat uudet taidot. Tavoitteena on, että yhteisö hyötyy yksilöiden osaamistason noususta.

2) Sisäisiä verkostoja kehittävä ohjelma, jolloin fokuksessa ovat yksilöllinen oppiminen ja syntyvät uudet yhteydet/verkostot. Tavoitteena on, että yhteisö hyötyy eri yksiköissä toimivien henkilöiden välille syntyvien kontaktien ja verkostojen luomasta synergiasta.

3) Yhteisön liiketoimintaosaamista kasvattava ohjelma, jolloin fokuksessa on koko organisaation oppiminen ja opittavat uudet taidot. Tässä vaihtoehdossa tavoitteena on luoda osaamista, joka on uutta organisaatiolle ja ehkäpä koko markkinalle ja jakaa tätä osaamista organisaatiossa.

4) Yhteisön identiteettiä (corporate identity) kehittävä ja vahvistava ohjelma, jolloin fokuksessa on koko organisaation oppiminen ja syntyvät uudet yhteydet/verkostot. Tämä vaihtoehto sopii erityisesti yrityksille, joille yrityskulttuuri ja sen suojelu ja levittäminen on kilpailuetu. MBA-ohjelma saattaa tähdätä kasvattamaan esimerkiksi yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja tiimihenkeä sekä yrityksen arvoihin perustuvaa yhteistä kieltä.

Saattaisiko joku ylläolevista neljästä tavasta toteuttaa sisäinen MBA sinun organisaatiosi tarpeisiin? Soita tai laita sähköpostia!

Kari Jääskeläinen 040 501 7627, kari.jaaskelainen(@)helbus.fi

Kari Jääskeläinen

Kommentit

Vastaa