MBA

Tiesitkö, että MBA voi Suomessa tarkoittaa kolmea eri asiaa?

Johtuen Suomen yliopistolainsäädännöstä, MBA voi Suomessa itseasiassa tarkoittaa kolmea erilaista koulutuskokonaisuutta. Mitä eroa on sillä, suorittaako MBA-ohjelman valtionyliopistossa, ammattikorkeakoulussa vai ulkomaisessa yliopistossa?

Suomalaisten valtionyliopistojen MBA-ohjelmat

Useassa suomalaisessa valtionyliopistossa on nykyisin MBA-ohjelma. Monelle voi tulla yllätyksenä, että Suomen opetusviranomaiset eivät pidä suomalaisissa valtionyliopistoissa suoritettuja MBA-ohjelmia tutkintoina vaan täydennyskoulutuksena. Tämä ei ole kannanotto ohjelmien laatuun vaan asia johtuu aikoinaan tehdystä poliittisesta päätöksestä.

MBA-ohjelmat tulivat Suomeen 1980-luvun alussa, kun HELBUSin perustaja isäni Veikko Jääskeläinen perusti Helsingin kauppakorkeakouluun (nykyisin Aalto) silloin Suomen ensimmäisen MBA-ohjelman. Koska ohjelmassa oli jo tuolloin lukukausimaksut, ei sen ajan poliittiseen kulttuuriin istunut tunnustaa MBAta ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi, vaan se määriteltiin täydennyskoulutukseksi.

Tämä pätee vielä tänä päivänäkin kaikkien suomalaisten valtionyliopistojen MBA-ohjelmiin. Tämän ehkä ainoa käytännön seuraus on se, että valtionyliopistossa suoritettu MBA ei hieman yllättäen tuo pätevyyttä sellaiseen julkiseen virkaan, jossa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Ammattikorkeakoulujen MBA-tutkinnot

Liiketaloustieteen alalla ammattikorkeakoulussa suoritettu ylempi ammattikorkeakoulututkinto käännetään joskus englanniksi muotoon MBA. Eli MBA voi tarkoittaa myös tätä. Tämä tutkinto tuo pätevyyden sellaiseen julkiseen virkaan, jossa edellytetään ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Ulkomainen MBA tutkinto

Esimerkki ulkomaisesta MBA-tutkinnosta on HELBUSissa suoritettava University of Northamptonin MBA-tutkinto. Englantilaisissa yliopistoissa MBA on ylempi korkeakoulututkinto (maisterin tutkinto) samaan tapaan kuin M.Sc. tutkinnotkin. Tästä syystä University Northamptonin Suomen ohjelmassa suoritetulle MBA-tutkinnolle voi hakea Opetushallitukselta rinnastuspäätöstä suomalaiseen ylempään tutkintoon. Päätöstä voi hakea Opetushallitukselta vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen ja päätökset ovat aina yksilöllisiä. (Päätöstä tehdessään Opetushallitus ottaa huomioon myös hakijan alemman tutkinnon opinnot.) Rinnastuspäätöstä tarvitaan siis vain julkisiin virkoihin haettaessa. Yksityiselle sektorille MBAlla työllistyy sellaisenaan ilman päätöksen hakemista Opetushallitukselta.

Lisää tietoa aiheesta löytyy englanninkieliseltä sivustoltamme.

Kari Jääskeläinen

Kari Jääskeläinen

Kommentit

Vastaa