Työnantajat arvostavat MBA-tutkintoa

08.04.2021 | Katariina Nuotio

Onko MBA-tutkinto järkevä sijoitus?

Itselle sopivan maisteriohjelman valitseminen saattaa tuntua hyvinkin työläältä. Vaihtoehtoja on lukemattomia. Yksi tärkeä kysymys, jota vaihtoehtoja vertaillessa pitää miettiä, on seuraava: olisiko parempi valita perinteinen kauppatieteiden maisterintutkinto vaiko kansainvälisesti tunnettu MBA-tutkinto, jota yliopistot Suomessa tarjoavat lähinnä Executive-versiona. Olet harkitsemassa paitsi rahallista investointia, myös oman ajankäyttösi sijoittamista siihen, että pääset haastamaan itseäsi mukavuusalueen ulkopuolella. Onko se todellakin sen arvoista ja olisiko MBA-tutkinto oikea valinta?

Perinteinen maisterintutkinto (M.Sc.) vai MBA? 

Suomessa on edelleen melko tavallista suorittaa maisterintutkinto heti kandiopintojen perään. Muualla maailmassa tällainen integroitu malli on harvinaisempi. Tavallisempaa on, että kandiopintojen jälkeen siirrytään työelämään ja vain pieni osa opiskelijoita hakee erikseen maisteriohjelmiin. Suomalaisten yliopistojen tarjoamat MBA-tutkinnot eivät kuulu Suomen viralliseen tutkintojärjestelmään ja ovat usein maksullisia. Monessa muussa maassa MBA-tutkinto on kuitenkin virallinen maisterintutkinto, kuten esim. Iso-Britanniassa. Esimerkiksi HELBUSin MBA-tutkinto, jossa tutkintotodistuksen myöntää University of Northampton Englannissa, on virallinen maisterintutkinto, jolla on Iso-Britannian yliopistoja valvovan QAA:n tunnustus. 

Mitä eroa ohjelmissa sitten on?

Tyypillisesti kauppatieteen opintojen maisterivaiheessa syvennetään tietyn pääaineen osaamista, kun taas MBA-tutkinnossa perehdytään laaja-alaisesti useisiin liikkenjohdollisiin osa-alueisiin. Maisteriohjelmaan pääsy ei välttämättä vaadi johtamiskokemusta, mutta MBA-ohjelmissa (ja ylemmissä ammattikorkeakouluohjelmissa) usean vuoden työkokemus on pääsyvaatimuksena. Sellainen MBA-ohjelma löytyy mm. HELBUSista, joissa ei vaadita aiempaa johtamiskokemusta (ns. pre-experience). 

Koska yliopistojen ovet maisteritasolla ovat auki niille, jotka ovat aloittaneet opintonsa kandivaiheesta lopussa, on paikkoja systeemin ulkopuolelta haluaville maisteriopiskelijoille vain vähän tarjolla. Siksikin erillinen MBA-ohjelma voi tarjota väylän maisteritason opintoihin yliopiston ulkopuolelta tai toiselta alalta hakeutuvalle.

Miksi juuri MBA?

Financial Times -lehden mukaan pääasiallinen syy opiskella MBA-tutkinto on tulotason parantaminen (2018). Tutkimuksen mukaan MBA-tutkinnon huippukouluissa suorittaneet ovat vähintään kaksinkertaistaneet tulotasonsa kolmen vuoden kuluessa valmistumisesta. 

Tulotason nostaminen ja uralla eteneminen eivät ole ainoa ohjelmasta saatava hyöty. BerkeleyHaas -Business School:issa tehdyn tutkimuksen mukaan uusien työmahdollisuuksien ja piristyvien uranäkymien lisäksi opiskelijat mieltävät seuraavat hyödyt MBA-tutkintoihin olennaisesti kuuluvina (2018):

  • lisääntynyt itseluottamus ja uskottavuus
  • paremmat kommunikaatiotaidot ja ajankäytön hallinta
  • laajempi maailmankuva

MBA-tutkinnot mielletään usein kalliiksi. Kun Suomessa executive MBA-tutkinnon hinta on usein 40.000 euron nurkilla, on myös mahdollista suorittaa tutkinto selkeästi edullisemmin: esim University of Northamptonin MBA-ohjelma HELBUSissa maksaa vain 17.900 euroa suomalaisille ja muille EU-maiden kansalaisille. 

Minkälaista tutkintoa työnantajat arvostavat?

Perinteisempää maisteritutkintoa vai MBA:ta? Tätä kysymystä jouduimme HELBUSissakin pohtimaan kun teimme valintaa siitä, kumpaa tutkintoa alkaisimme tarjota. Teimme pienen kyselyn siitä alumnimme ja yhteistyökumppaniemme parissa. Tällaisia löydöksiä saimme:

  • Noin puolet suomalaisista vastaajista piti MBA-tutkintoa työnantajien parissa arvostetumpana kuin M.Sc.-tutkintoa, kun taas loput pitivät M.Sc. tutkintoa samanarvoisena tai arvostetumpana
  • 85 % ulkomaalaistaustaisista vastaajista pitivät MBA-tutkintoa selvästi arvostetumpana kuin M.Sc.  

MBA-tutkinto kertoo työnantajalle paljon sinusta, ei pelkästään kyvystäsi omaksua uutta ja soveltaa oppimaasi johtamisessa ja monimutkaisissa bisnestilanteissa, vaan myös sitoutumisesta itsesi ja ammattitaitosi kehittämiseen. Mitä tahansa päätätkin valita, mikään tutkinto yksinään ei takaa paksumpaa palkkapussia, vaan mahdollistaa sen kehittymisen oikeaan suuntaan jos vain asenteesi on kohdallaan.

Katariina Nuotio

Kommentit

Vastaa