Työt eivät lopu tulevaisuudessakaan, mutta mihin uudet työpaikat syntyvät?

Automatisointi, robotiikka ja tekoäly tulevat viemään osan työpaikostamme. Tämä voisi oikeastaan olla uutinen jo 250 vuoden takaa. Teknologian on pelätty vievän ihmisten työpaikat jo siitä asti, kun Kehruu-Jenny keksittiin 1700 luvulla. Hyvä uutinen on se, että tarpeettomaksi käyvien tehtävien tilalle syntyy varmasti uusia työpaikkoja. McKinsey & Company, yksi maailman johtavista liikkeenjohdon konsulttitoimistoista, arvioi miksi ja mille aloille uudet työpaikat tulevat syntymään. Seuraavat McKinseyn ennusteet perustuvat pitkälti maailmantalouden trendeihin.

Ensimmäinen vahva trendi on kehittyvien talouksien keskiluokan kasvu. Työpaikkoja syntyy sekä kehittyviin maihin, että maihin, jotka vievät kehittyviin maihin kulutustuotteita ja terveydenhoito- ja koulutuspalveluja.

Toinen työpaikkoja luova megatrendi on ikääntyminen. Kaikkialla tarvitaan yhä enemmän vanhuksille suunnattuja palveluja.

Uudet teknologiat synnyttävät myös itsessään nopeasti uusia työpaikkoja niiden kehittämisen ja käyttöönoton parissa.

Uusiutuvat energianlähteet ja ilmastonmuutoksen torjunta luovat paljon mahdollisuuksia.

McKinseyllä arvioidaan myös, että perinteisten kotitöiden teettäminen kaupallisina palveluina tulee kasvamaan vahvasti.

Lopulta myös rakentamisen ja ihan perinteistenkin infrastruktuuri-investointien alalle syntyy paljon työpaikkoja.

Yksittäisten toimenkuvien kohdalla McKinsey arvioi kysynnän kasvavan mm:

  • Johtamisessa ja esimiestyössä sekä muissa tehtävissä, joita automaatio ei pysty helposti korvaamaan.
  • Analyytikkojen ja taloushallinnon asiantuntijoiden parissa.
  • Kouluttajien parissa

On hyvä muistaa, että emme vielä edes kykene näkemään suurta osaa niistä työpaikosta, jotka meitä työllistävät tulevaisuudessa. Vain 25 vuotta sitten kukaan meistä ei kyennyt aavistamaankaan niitä työpaikkoja, joita Internet ja mobiiliteknologia ovat nyt luoneet.

Tärkeintä on päivittää ammattitaitoaan ja muuntautumiskykyään elinikäisellä oppimisella. Kauppatieteet tarjoavat myös sikäli hyvän lähtökohdan, että johtamista, markkinointia, myyntitaitoa, taloushallinnon osaamista ja yrittäjyyttä tarvitaan jatkossakin kaikilla toimialoilla.

Kari Jääskeläinen

Kommentit

Vastaa