Kellonajalla on dramaattinen vaikutus päätöksiimme!

Israelissa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin, miten kellonaika vaikutti ehdonalaislautakunnassa tehtyihin päätöksiin. Tulokset olivat järkyttäviä. Jos vangin ehdonalaispäätös käsiteltiin aamulla kello 9.00, hän pääsi ehdonalaisuuteen 65 prosentin todennäköisyydellä. Sen jälkeen todennäköisyys alkoi laskea päätyen nollaan juuri ennen lounasaikaa. Heti lounaan jälkeen ehdonalaisuuteen pääsyn todennäköisyys nousi taas 65 prosenttiin alkaakseen taas laskea kohti työpäivän loppua.

Kyseessä on decision fatigue -niminen ilmiö, jossa ihminen väsyy joutuessaan tekemään paljon päätöksiä lyhyen ajan sisällä. Jos elintärkeitä päätöksiä tekevät tuomaritkin ovat alttiina tällaiselle mielialojen heittelylle, voi vain kuvitella miten pahasti päätöksentekoväsymys vaikuttaa meihin tavallista toimistotyötä tekeviin.

Tutkijat Bonnie St. John ja Allen P. Haines käsittelevät kirjassaan Micro Resilience mielenhallintaan liittyviä ongelmia ja ratkaisuja. He nostavat esiin toisenkin esimerkin, nyt urheilun parista: Miksi vain kourallinen pelaajia voittaa kaikki tennisturnaukset, vaikka niihin osallistuu satoja pelaajia? Kirjassa kerrotaan miten tutkija James Loehr löysi selityksen voittamiselle. Avain ei ollut itse pelissä, vaan siinä mitä voittajat tekivät syöttöjen välissä. Voittajat noudattivat yhdenmukaisia rutiineja, joilla he saivat sykkeensä laskemaan nopeammin kuin heikommin sijoittuvat pelaajat. Näillä rutiineilla voittajat pystyivät toipumaan epäonnistumisista, laukaisemaan jännitystään ja näyttämään itsevarmemmilta vastapelaajan näkökulmasta.

Olisiko vastaavia tekniikoita tarjolla tavalliselle toimistotyöläiselle? Miten esimerkiksi päätöksentekoväsymystä vastaan voi sitten taistella? St. John ja Haines antavat kuusi vinkkiä:

  1. Tee tärkeät päätökset työpäivän alussa tai kun olet syönyt ja levännyt. Varmista, että olet positiivisella tuulella.
  2. Kiinnitä oman päätöksentekoväsymyksesi lisäksi huomiota myös tiimiläistesi vireyteen. Jos jokin asia on tulossa päätökseen juuri ennen lounasta tai aivan päivän lopuksi, siirrä päätöstä seuraavaan päivään.
  3. Yksinkertaista pukeutumiseen, toimistoon ja kotiin liittyviä rutiineita niin, että et kuluta päätöksentekoenergiaa esimerkiksi vaatteiden valintaan.
  4. Opeta tiimisi kiinnittämään huomiota omaan päätöksentekovireyteensä. Tämä ei tarkoita mikromanageerausta vaan päinvastoin päätösvallan hajauttamista tekijöille.
  5. Käytä checklistoja usein toistuvissa päätöksissä. Ne säästävät aikaa ja henkistä energiaa sekä parantavat päätösten laatua.
  6. Priorisoi priorisointi. Priorisointi vaikuttaa kaikkien muiden toimien onnistumiseen. Se kannattaa tehdä kaikkein vireimmässä tilassa heti työpäivän alussa. Jo yhteenkin sähköpostiin vastaaminen ennen priorisointia heikentää priorisoinnin laatua.

Riippumatta siitä, miten hyvässä fyysisessä ja henkisessä kunnossa olemme, päätöksentekokykymme vaihtelee päivän sisällä dramaattisesti. Tiedostamalla päätöksentekoomme liittyvät vaihtelut ja rajoitteet pystymme kuitenkin helposti parantamaan lukuisista pienistä päätöksistä muodostuvaa päivän kokonaissuoritustamme.

Kari Jääskeläinen

Kommentit

Vastaa