Tietoinen onnellisuuteen pyrkiminen auttaa vaikeinakin aikoina

Meille on perinteisesti opetettu, että jos työskentelet kovasti, niin saavutat tavoitteesi ja siitä seuraa onnellisuus. Ajattelemmekin helposti, että jos vain saan ylennyksen, saavutan myyntitavoitteeni tai laihdun viisi kiloa, niin sitten tulen onnelliseksi.

Viimeaikaiset tieteelliset tutkimukset osoittavat kuitenkin, että edellä mainitut asiat tapahtuvatkin itseasiassa päinvastaisessa järjestyksessä. Tulemalla ensin onnelliseksi saavutamme todennäköisemmin tavoitteemme.

Harvardin yliopiston tutkijana ja opettajana toiminut Shawn Achor kertoo kirjassaan The Happiness Advantage tutkimuksista, joilla on kyetty osoittamaan, että ihminen saavuttaa parempia tuloksia tuntiessaan itsensä onnelliseksi.

Kirjassaan Achor viittaa metatutkimukseen, jossa käytiin läpi yli 200 tieteellistä tutkimusta. Tutkimustulosten mukaan onnellisuus johtaa menestykseen lähes kaikilla elämänaloilla mukaan lukien avioliitto, terveys, ystävyyssuhteet, luovuus, työpaikat, ura ja yritystoiminta. Onnellisena ihminen tuottaa enemmän, saavuttaa paremmat myyntitulokset, menestyy paremmin esimiesasemassa sekä saa paremmat arvioinnit ja parempaa palkkaa.

Yhtenä esimerkkinä Achor mainitsee tutkimuksen, jossa joukko lääkäreitä jaettiin kolmeen ryhmään: Juuri ennen koetta yksi ryhmä viritettiin onnelliseksi. Toiselle ryhmälle annettiin luettavaksi neutraaleja lääketieteellisiä lausuntoja ja kolmannelle (kontrolliryhmälle) ei tehty mitään ennen koetta. Osoittautui, että onnelliseksi viritetyt lääkärit tekivät oikean diagnoosin kaksi kertaa nopeammin kuin kontrolliryhmä. Erityisen mielenkiintoista oli se, että lääkärin virittäminen onnelliseksi ei ollut kovinkaan monimutkaista. Riitti, että heille annettiin tikkukaramelli ennen koetta!

Onkin hämmästyttävää, miten pieni muutos ajattelussamme voi vaikuttaa noin merkittävästi suorituskykyymme ja yleiseen hyvinvointiimme. Suorastaan pelottavaa on se, että useimmiten mielialamme on täysin satunnaista ja riippuu esimerkiksi ympäristön tarjoamista satunnaisista ärsykkeistä paljon enemmän kuin omasta tahdostamme.

Onneksi voimme vaikuttaa omaan mielialaamme. Achor listaa seitsemän tekniikkaa, jolla voimme saavuttaa onnellisuuden tunteen välittömästi sekä myös nostaa pysyvästi omaa keskimääräistä onnellisuustasoamme. Seuraavassa tekniikat lyhyesti:

Meditoiminen: Keskitä ajatuksesi hengitykseesi vaikkapa vain viideksi minuutiksi päivässä. Kun joku muu asia hiipii mieleesi, käännä ajatukset takaisin hengityksen seuraamiseen. Tutkimustulokset osoittavat, että heti meditoinnin jälkeen tunnemme rauhan, tyytyväisyyden ja empatian tunteita. Lisäksi säännöllinen meditoiminen nostaa onnellisuustasoamme pysyvästi.

Odota jotain kivaa: Achor kertoo tutkimuksesta, jossa koehenkilöä pyydettiin ajattelemaan miltä tuntuisi katsoa suosikkielokuvaansa illalla. Pelkästään tämä nosti koehenkilön endorfiinitasoa 27 prosenttia.

Tee hyviä tekoja: Hyvä teko voi olla esimerkiksi ystävällinen kommentti toisen Facebook postaukseen. Eräässä tutkimuksessa koeryhmää pyydettiin tekemään viisi hyvää tekoa päivässä. Hyviä tekoja tekevä ryhmä tunsi itsensä paljon onnellisemmaksi kuin kontrolliryhmä ja vaikutus kesti useita päiviä.

Panosta työympäristöösi: Lisää positiivisia ärsykkeitä ja vähennä negatiivisia. Rakkaiden läheisten kuvat työpöydällä tuottavat onnellisuuden tunnetta. Osakekurssien ja uutisten reaaliaikainen seuraaminen tuottaa helposti mielipahaa.

Harrasta liikuntaa: Liikunta vapauttaa endorfiinia ja tuottaa mielihyvää muillakin tavoin. Erään tutkimuksen mukaan 45 minuutin liikunta kolme kertaa viikossa paransi masennuspotilaiden mielialaa yhtä paljon kuin mielialalääkitys.

Käytä rahaa elämyksiin: Rahan käyttäminen muiden ihmisten kanssa koettuihin elämyksiin (kuten konsertissa tai ravintolassa käynti) tuottaa tutkimusten mukaan merkityksellisempiä ja kauemmin kestävämpiä positiivisia tunteita.

Käytä omia vahvuuksiasi: Jokainen on hyvä jossain. Joka kerta kun teemme sitä, missä juuri itse olemme hyviä, saavutamme onnellisuuden tunteen.

Näiden tekojen muuttaminen tavoiksi ja tottumuksiksi on kuin mikä tahansa oppimisprosessi. Se vaatii aluksi toistoa ja palkitsee alkaessaan sujua.

Kari Jääskeläinen

Kommentit

Vastaa