91% vastaajista tyytyväisiä HELBUSin ohjelmaan opiskelijakyselyssä

31.01.2017 | Emilia Kokkonen

HELBUS teettää opiskelijatyytyväisyyskyselyn vuosittain HND-tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden keskuudessa. Kyselyn tarkoituksena on mitata opiskelijoiden kokemuksia ja antaa HELBUSille työkaluja kokemuksen seurantaan ja parantamiseen. Kysely noudattaa samaa mallia kuin Iso-Britanniassa valmistuvien opiskelijoiden keskuudessa järjestettävä vuotuinen National Student Survey.

91% vastanneista opiskelijoista oli yleisesti hyvin tyytyväisiä ohjelman laatuun, joka on kasvua 11% edellisestä vuodesta.

Opiskelijoista 94% kertoi professoreiden selittäneen asiat hyvin, 97% oli tyytyväisiä henkilökunnan tavoitettavuuteen ja 91% tukeen, jota he ovat saaneet opiskeluun. Opiskelijat olivat myös tyytyväisiä opintojen aikatauluihin (91%) ja kertoivat, että HELBUSin ohjelma on auttanut heitä kehittämään kommunikointitaitojaan (91%) ja kasvattamaan itseluottamusta ongelmanratkaisussa (88%).

Haluamme kehittää tyytyväisyyttä oppimismateriaalien saatavuuteen (vain 6% vastanneista oli täysin tyytymättömiä  ja 27% ei ottanut kantaa, luku jota HELBUS mielellään kasvattaisi), HELBUSin opiskelijajärjestön toimintaan (12% vastanneista ilmaisi tyytymättömyytensä järjestön aktiivisuuteen) sekä siihen, että palautteet tehtäviin saataisiin nopeammin (vaikka 61% oli tyytyväisiä, 9% ei ollut).

HELBUS kiittää kyselyyn vastanneita opiskelijoita arvokkaasta palautteesta ja onnittelee valmistuneita vielä kerran!

Emilia Kokkonen

Kommentit

Comments are closed.