HELBUSin laadunvarmistuksen tuloksia

19.06.2019 | Katariina Nuotio

HELBUSissa opetettavien tutkinto-ohjelmien laadunvarmistus on tiukasti säädelty. Kahden ensimmäisen vuoden, ns. Higher National Diploma -ohjelman, akkreditoi brittiläinen koulutusalan instituutio Pearson. Pearsonin valitsema ulkoinen arvioitsija käy HELBUSissa vuosittain tarkistamassa, että sisäinen laadunvarmistuksemme toimii hyvin, noudatamme Pearsonin linjauksia toiminnassamme, sekä sen, että opettajien antamat arvosanat ja palaute ovat linjassa satojen samaa ohjelmaa tarjoavien koulutusorganisaatioiden kanssa ympäri maailman. Opiskelijoiden työt arvioidaan näin kolmeen kertaan – ensin oman opettajan toimesta, sitten sisäisen laadunvarmistuksen kautta ja kolmanneksi vielä Pearsonin ulkoisen laadunvalvonnan toimesta. Pearson tavoitteleekin maailmanlaajuista standardointia ohjelmissaan.

Pearsonin laadunvalvojan raportti kesäkuulta 2019 oli erittäin myönteistä luettavaa. Arvion mukaan HELBUS ylläpitää asianmukaisia akateemisia standardeja, ja opiskelijoiden arvioidut työt ovat akateemisesti huomattavan korkeaa tasoa. Etäohjelma on hyvin organisoitu ja mahdollistaa opiskelija-aineksen laajentamisen. HELBUS reagoi nopeasti ja tarkasti akkredointijärjestön suosituksiin, ja aiemmat suositukset on toteutettu mallikelpoisesti. Siirtymä toiselta vuodelta kolmannelle vuodelle ja edelleen MBA-tutkinto-ohjelmaan on toteutettu hyvin. Pearson päätti raporttinsa huomauttamalla että opiskelijat tietävät mitä heiltä odotetaan ja ylipäätään koko ohjelmaa johdetaan tehokkaasti ja erinomaisesti.

Katariina Nuotio

Kommentit

Vastaa