Veikko Jääskeläinen In Memoriam

28.08.2023 | Helbus

HELBUSin perustaja kauppatieteen tri Veikko Jääskeläinen nukkui 91-vuotiaana rauhallisesti pois 9.8.2023.

Veikko perusti HELBUSin vuonna 2012 yhdessä poikansa Kari Jääskeläinen kanssa. Veikon rooli oli vastata HELBUSin alkuvaiheen toiminnan akateemisista asioista sekä taloushallinnosta. Hän suunnitteli kandidaatin tutkinnon kahden ensimmäisen vuoden opetusohjelman ja hankki siihen opettajat eri puolilta maailmaa.

Veikon ehkä tärkein merkitys HELBUSille oli hänen akateemisessa maailmassa luomansa maine ja tunnettuus. Erityisesti HELBUSin alkuvaiheessa monen HELBUSin opiskelijan vanhemmat olivat olleet Veikon opiskelijoina hänen uransa aiemmissa vaiheissa. Ilman Veikkoa, HELBUS olisi tuskin  saavuttanut samanlaista uuden koulun tarvitsemaa uskottavuutta.

Ennen HELBUSin perustamista Veikko teki pitkän uran Helsingin kauppakorkeakoulussa (nykyisin Aalto) kolmessa eri professuurissa, kansainvälisen keskuksen johtajana ja rehtorina. Aikoinaan hänen johdollaan HKKK:ssa perustettiin Suomen ensimmäiset MBA ohjelmat.

Uransa aikana Veikko toimi myös pitkiä aikoja teollisuuden palveluksessa lopulta Valmet Oy:n talous- ja varatoimitusjohtajana.

Me HELBUSissa muistamme Veikon iloisena ja aikaansaapana työtoverina. Hänellä oli oivallinen kyky ratkoa yksityisen kauppakorkeakoulun perustamiseen liittyviä moninaisia haasteita ja hyödyntää monipuolisia verkostojaan. Hän sai helposti vangittua yleisön mielenkiinnon tarinoillaan kansainvälisestä urastaan. Veikon pikkuhiljaa vetäydyttyä aktiivisesta roolistaan ikääntymisen myötä, hän oli aina odotettu kunniavieras HELBUSin opiskelijoiden orientaatio- ja valmistumistilaisuuksissa. Vielä 85-vuotiaana hän julkaisi kirjan sopimusoikeudesta.

Veikko nautti uusien asioiden suunnittelusta ja toimeenpanosta. Kun ilmaantui idea tai tavoite, Veikko ei olisi millään malttanut odottaa pääsevänsä ratkaisemaan miten asiat saavutetaan ja usein jo seuraavana päivänä hänellä oli esittää kattava kirjallinen suunnitelma asioiden toteuttamiseksi.

Veikko siunataan haudan lepoon lähimmässä perhepiirissä.

Helbus

Kommentit

Comments are closed.