Yli neljäsataa haki HELBUSin vierailevaksi professoriksi

09.05.2014 | Katariina Nuotio

Uusi yksityinen kauppakorkeakoulu HELBUS Helsinki School of Business haki huhtikuussa ulkomaisia vierailevia professoreja opettamaan kauppatieteen kandidaattia vastaavaan englantilaiseen ohjelmaansa. Neljäsataaneljäkymmentäseitsemän henkilöä kuudestakymmenestäviidestä eri maasta lähetti HELBUSiin hakemuksensa.
 
HELBUSin toimitusjohtaja Kari Jääskeläinen on erityisen iloinen hakijoiden korkeasta tasosta. Lähes kaikilla hakijoilla oli professorin tai lehtorin virka jossain ulkomaisessa yliopistossa. Hakijoiden palaute loi myös uskoa siihen, mitä me teemme. Moni hakija oli kysellyt suomalaisilta kollegoiltaan HELBUSin taustoista ja he olivat hyvin vaikuttuneita saamastaan palautteesta.
 
HELBUS on Helsingin kauppakorkeakoulun entisen rehtorin Veikko Jääskeläisen perustama yksityinen kauppakorkeakoulu. HELBUSissa opiskellaan kaksi lukuvuotta Suomessa ja kolmas lukuvuosi jossain HELBUSin neljästäkymmenestä ulkomaisesta yhteistyöyliopistosta. Opiskelija saa kandidaatintutkintonsa siitä ulkomaisesta yliopistosta, jossa hän opiskelee kolmannen vuotensa.
 
HELBUSin opetus on otettu myös hyvin vastaan ja HELBUSin opiskelijamäärä kolminkertaistui viime syksyn sisäänotossa. Syksyn 2014 aloituspaikkojen haku on nyt käynnissä ja Kari Jääskeläinen arvioi hakijamäärän kasvavan vielä edellisvuodestakin.

Katariina Nuotio

Kommentit

Vastaa