Kauppatieteet

Kauppatieteillä tarkoitetaan yritysten liiketoimintaan liittyviä oppiaineita, kuten markkinointi, rahoitus, johtaminen ja yrittäjyys. Kauppatieteitä voi opiskella yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

Yliopistoista valmistutaan kolmen vuoden opiskelun jälkeen kauppatieteiden kandidaatiksi. (HELBUSissa ja Aalto yliopiston Mikkelin ohjelmassa kolmen vuodenopinnot suoritetaan kahdessa kalenterivuodessa.) Jos opiskelee vielä kaksi vuotta lisää, valmistuu kauppatieteiden maisteriksi. (HELBUSissa voi suorittaa englantilaisen maisterintutkinnon 12 kuukaudessa.) Ammattikorkeakoulusta valmistutaan tradenomiksi. Toisen asteen oppilaitoksista valmistutaan merkonomiksi.

Katso lisää kauppatieteistä videolta tai jatka lukemista alaspäin!

 

Kauppatieteilijöille auki monien työpaikkojen ovet

Kauppatieteelliset opinnot tarjoavat ponnistuslaudan hyvin monenlaisiin organisaatioihin. Sopivia töitä löytyy niin yrityksistä kuin kunnalta, tai valtioltakin. Yritykset voivat olla teollisuuden, palvelujen, tai kaupan alalla. Yhä useammin tehtävät löytyvät kotimaan lisäksi myös ulkomailta.

Kauppatiede tarjoaa myös hyvät perustiedot oman yrityksen perustamiseen ja kasvattamiseen. Sefen tutkimuksen mukaan eniten ekonomeja työllistyy yksityiselle sektorille rahoituksen ja taloushallinnon tehtäviin.

Suuria kauppatieteilijöitä työllistäviä yrityksiä ovat mm.

 • Kesko
 • S-ryhmä
 • Nordea
 • OP-ryhmä
 • Danske Bank

Tarjolla on monipuolisia tehtäviä

Myynnin ja markkinoinnin alalla kauppatieteilijät työllistyvät mm. seuraaviin tehtäviin:

 • markkinointipäällikkö
 • myyntipäällikkö
 • tuotepäällikkö
 • asiakkuuspäällikkö
 • palvelupäällikkö
 • myymäläpäällikkö
 • markkinointisuunnittelija
 • key account manager
 • copywriter
 • brand manager
 • business development manager

Rahoitussektorilla työtehtäviä ovat esimerkiksi:

 • sijoituspäällikkö
 • salkunhoitaja
 • financial analyst
 • talouspäällikkö
 • controller
 • tilintarkastaja
 • kirjanpitäjä

Johtamiseen liittyviä tehtäviä ovat mm:

 • toimitusjohtaja
 • talousjohtaja
 • asiakkuusjohtaja
 • hr-johtaja
 • tulosyksikön johtaja
 • myyntijohtaja

Kauppatieteilijät tekevät paljon myös suunnittelu ja kehitystehtäviä. Tällaisia rooleja ovat mm:

 • projektipäällikkö
 • kehittämispäällikkö
 • tuotepäällikkö
 • sales support specialist
 • palvelupäällikkö
 • hr-asiantuntija
 • head of solutions
 • digituotepäällikkö

Koulutuksen ja konsultoinnin alalla kauppatieteilijät työllistyvät mm. seuraavanlaisiin tehtäviin: 

 • yritysjärjestelyasiantuntija
 • konsultti
 • strategiakonsultti
 • rekrytointikonsultti
 • koulutuspäällikkö
 • kehittämispäällikkö
 • it konsultti
 • henkilöstökonsultti
 • business system analyst
 • advisor

Viestinnän ja median aloilla tehtäviä saattavat olla mm:

 • communications manager
 • kampanjapäällikkö
 • digital communications specialist
 • communications officer

Palkat ja alkupalkat

Sefen 2017 palkkatasotutkimuksen mukaan ekonomien mediaanipalkka on 5000 euroa kuussa. Keskimääräinen palkka (ilman tulospalkkioita) on 5736 euroa kuukaudessa. Yksityinen sektori maksoi selkeästi parhaiten. Siellä mediaanipalkka oli 5 200 euroa. Valtiolla mediaanipalkka oli 4 520 euroa ja kunnalla 4 400 euroa. Vastavalmistuneiden kauppatieteilijöiden mediaanipalkka oli 3095 euroa kuukaudessa.

Ajankohtaisia palkkatietoja mm. Suomen Ekonomien sivuilla.

Suomessa kauppatiedettä voi opiskella seuraavissa paikoissa

Kauppatiedettä voi Suomessa opiskella valtion yliopistoissa, sekä yksityisessä kauppakorkeakoulussa HELBUS Helsinki School of Businessissa.

HELBUS Helsinki School of Business

Aalto-yliopisto

Svenska Handelshögskolan

Turun yliopisto

Åbo Akademi

Tampereen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Vaasan yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Oulun yliopisto

Menestyneitä kauppatieteilijöitä

Tunnettuja ja liike-elämässä menestyneitä kauppatieteilijöitä ovat mm. seuraavat:

 • Björn Wahlroos: Sampo-konsernin, UPM:n ja Nordean hallitusten puheenjohtaja
 • Henrik Ehrnrooth: Koneen toimitusjohtaja
 • Taavi Heikkilä: SOK:n pääjohtaja
 • Kari Stadigh: Sammon konsernijohtaja
 • Mika Vehviläinen: Cargotecin toimitusjohtaja
 • Topi Manner: Finnairin toimitusjohtaja
 • Hjallis Harkimo: Jokereiden omistaja, mediapersoona 
 • Jari Sarasvuo: Trainers’ Housen perustaja ja pääomistaja, mediapersoona 

Opiskelijavalinta kauppatieteelliseen

Suomalaisiin valtion rahoittamiin yliopistoihin opiskelijat valitaan pääasiassa ylioppilastodistuksen arvosanojen, tai pääsykokeiden menestyksen perusteella. Monessa muussa maassa periaatteena on ottaa opiskelemaan kaikki halukkaat, joista valmistuvat he, jotka suorittavat kaikki opintonsa. Myös Suomessa toimivassa HELBUS Helsinki School of Businessissa tarjottaviin University of Northamptonin kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin ohjelmiin on helpompi päästä sisään ja opiskelija antaa näyttönsä sitten opintojen kuluessa.

HELBUSin hakuohjeet löytyvät täältä! 

Valtionyliopistojen opiskelijavalintaa on kritisoitu erityisesti poikia syrjiväksi. Jos nuoren ylioppilaskirjoitukset eivät ole esimerkiksi murrosiän johdosta menneet hyvin, on todistusvalinnan kautta sisäänpääsy käytännössä mahdotonta. Pääsykoe ei myöskään ole kovin onnistunut mittari opiskelijoita valitessa. Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan pääsykoepistemäärä ei ennustanut lainkaan hakijan arvosanoja tai opiskelunopeutta yliopistossa.

Kauppatiede vai liiketaloustiede

Kauppatiede ja liiketaloustiede tarkoittavat usein täysin samaa asiaa. Ammattikorkeakoulujen pääainelinjat on usein nimetty liiketaloustieteeksi ja yliopistojen kauppatieteiksi, mutta jako ei ole yksiselitteinen ja monessa yliopistossakin puhutaan liiketaloustieteistä.

Syitä opiskella kauppatieteitä

Kauppatieteiden opinnot kehittävät sinua monipuolisesti. Ne edistävät mm:

 • Hyvää suullista ja kirjallista kommunikaatiotaitoa
 • Analyyttistä ja kriittistä ajattelutapaa
 • Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä
 • Raporttien laatimis- ja presentaatiotaitoja
 • Kykyä analysoida numeroihin perustuvaa tietoa
 • Kykyä johtaa omaa toimintaansa ja ajanhallintakykyä
 • Aloitteellisuutta ja itsensämotivointikykyä
 • Projektien johtamista ja resurssien hallintakykyä

Kauppatieteilijöille on tarjolla paljon uravaihtoehtoja

Kuten ylempänä jo todettiin, kauppatieteilijät voivat työllistyä hyvin monenlaisiin tehtäviin. Opiskelemalla kauppatiedettä pidät uravaihtoehdot auki moneen suuntaan.

Kauppatieteilijät tekevät mielekästä työtä

Tutkimusten mukaan ihmiset kokevat työnsä mielekkääksi silloin, kun heillä on mahdollisuus vaikuttaa tehtäviin ja niiden tekotapaan itse (autonomia), sekä toisaalta kun työstä saa palautetta. Kauppatieteellisillä aloilla nämä edellytykset täyttyvät usein.

Maailman kuuluisin kauppakorkeakoulututkinto

Yksi maailman ensimmäisistä ja nykyisin maailman tunnetuin kauppakorkeakoulu on USA:n Bostonissa sijaitseva Harvard, jossa voi suorittaa kaksivuotisen MBA tutkinnon (Master of Business Administration).

Kilpailu Harvardin opiskelupaikoista on kovaa. Opiskelupaikkaa hakee noin 10 000 hakijaa ja heistä alle 10 % tulee valituksi. Valituksi tulleiden GMAT testin tulos on keskimäärin 729 / 800.

Opiskelu Harvardissa on myös erittäin iso investointi. Lukukausimaksut ja asumiskustannukset kohoavat kahdessa vuodessa yli 200.000 euroon.

Vastaavasti taas Harvardista valmistuneiden palkkatason on hyvä. Keskimääräinen alkupalkka on 128 000 euroa ja valmistuneet saavat ensimmäiseltä työnantajaltaan tyypillisesti myös keskimäärin 23 000 euron suuruisen allekirjoitusbonuksen.

Sopivatko kauppatieteet sinulle

Useimmat ihmiset voidaan jakaa persoonallisuutensa mukaan johonkin seuraavista neljästä ryhmästä: johtajiin, auttajiin, analyyttisiin ja spontaaneihin. Ehkäpä tunnistat mihin ryhmään itse kuulut. Kauppatieteiden kautta kuhunkin ryhmään kuuluva voi löytää itselleen esimerkiksi seuraavanlaisia tehtäviä:

Johtajatyypin ihmiset ovat voimakastahtoisia ja kilpailuhenkisiä. He toimivat ripeästi ja ovat usein aloitteentekijöinä. He ovat hyviä tekemään päätöksiä ja viemään asioita loppuun. Muista he saattavat tuntua kovilta ja töykeiltäkin. He päätyvät usein esimiesasemaan.

Auttaja on ystävällinen ja lojaali. Hän välttelee konflikteja ja laittaa usein muiden edun oman itsensä edelle. Auttaja todennäköisesti viihtyy asiakaspalvelutehtävissä ja tukitoiminnoissa sellaisissa rooleissa, joissa voi olla avuksi muille.

Spontaanit ihmiset ovat luovia ja helposti innostuvia. He puhuvat paljon ja ovat avoimia ja ulospäin suuntautuneita. He työskentelevät mielellään muiden ihmisten seurassa ja heille sopivat esimerkiksi markkinointi- ja myyntitehtävät.

Analyyttiset ovat tarkkoja ja loogisia. He haluavat perehtyä asioihin yksityiskohtaisesti ja huolellisesti ja he noudattavat sääntöjä tarkasti. Esimerkiksi monet rahoituksen ja taloushallinnon tehtävät sopivat tälle ihmisryhmälle.

Testaa minkälainen kauppatieteilijä sinusta tulee:

Voit tehdä testin täällä!

Kauppatieteiden opetuksen tavoitteet

Esimerkiksi HELBUS Helsinki School of Businessissa opetuksen tavoitteet on asetettu kuulemalla työnantajien tarpeita ja odotuksia tulevaisuuden työvoimalle. Opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijoista päteviä ammattilaisia elinkeinoelämän tehtäviin. Samalla opiskelijoille annetaan työkalut oman itsensä ja työnsä arviointiin, jotta he voivat täyttää työnantajien ja nopeasti muuttuvan toimintaympäristön asettamat vaatimuksen.

Yksityiskohtaisina kauppatieteiden opetuksen tavoitteina on tarjota mm:

 • Globaalissa yritysmaailmassa toimimiseen tarvittavat tiedot, taidot ja ymmärrys
 • Tiedolliset perusteet erilaisiin ammattitehtäviin kuten johtaminen, hallinto, markkinointi, henkilöstöhallinto, rahoitus, taloushallinto, sekä yrittäjyys.
 • Antaa opiskelijoille valmiudet etenemiseen työ- tai akateemisella uralla.
 • Antaa valmiudet kansainvälisen uran luomiseen.
 • Tarjota mahdollisuus kansainvälisesti arvostetun tutkinnon suorittamiseen.
 • Kehittää taidot sekä työntekijänä, että yrittäjänä menestymiseen.
 • Luoda tilaisuuksia työelämässä tarvittavien taitojen, tekniikoiden ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittämiseen.
 • Valmentaa opiskelijat globaaleilla markkinoilla tarjoutuvien mahdollisuuksien tunnistamiseen ja niillä tapahtuvien operaatioiden toteuttamiseen.
 • Tutustuttaa opiskelijat monikulttuurisiin organisaatioihin, sekä kulttuurien välisten erojen, arvojen ja ristiriitojen hallintaan.

Kauppatieteen osa-alueet eli pääaineet

Kauppatieteisiin kuuluvat mm. seuraavat pääaineet:

 • Johtaminen
 • Markkinointi
 • Rahoitus
 • Laskentatoimi
 • Kansantaloustiede
 • Tuotantotalous
 • Yrittäjyys
 • Kansainvälinen liiketoiminta
 • Yritysjuridiikka
 • Logistiikka

Johtaminen on toimintaa, jolla yritys pyritään saamaan saavuttamaan tavoitteensa. Johtamiseen kuuluu yrityksen toimintatapojen suunnittelu ja valvonta, sekä toisaalta yrityksessä työskenteleviin ihmisiin vaikuttaminen siten, että nämä auttaisivat yritystä saavuttamaan tavoitteensa.

Markkinointi on toimintaa, jolla yritys pyrkii edistämään tuotteidensa myyntiä. Markkinointi lähtee liikkeelle asiakkaiden tarpeiden selvittämisestä ja etenee tarpeisiin, sekä vastaavien tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun. Yritys pyrkii saamaan asiakkaat ostamaan tuotteet mainonnan, hinnoittelun ja jakelutievalintojen avulla.

Yrityksen rahoituksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla yritys kerää toimintaansa tarvittavan rahoituksen. Rahoituspäätöksiin liittyvät rahoitettavan kohteen tuotto ja siihen liittyvät riskit, sekä rahoituksen hinta, kuten korot.

Laskentatoimeen kuuluvat kirjanpito, sekä erilaisten raporttien laatiminen yrityksen johdolle ja rahoittajille. Laskentatoimen avulla yrityksen johto pystyy esimerkiksi varmistamaan, että yrityksen toiminta tuottaa riittävästi toiminnan jatkamiseen. Verottaja taas voi laskentatoimen avulla varmistua, että yritys maksaa sille kuuluvat verot.

Kansantaloustieteessä tutkitaan ihmisten ja yritysten käyttäytymistä ja motiiveja heidän tehdessään taloudellisia päätöksiä. Mikrotaloustieteessä tutkitaan ihmisten, kotitalouksien ja yritysten toimintaa. Makrotaloustieteessä tutkitaan koko maata koskevia ilmiöitä kuten inflaatiota, työllisyyttä ja talouskasvua.

Tuotantotalous käsittelee palveluiden ja tuotteiden valmistusta ja toimittamista. Tuotantotalouden avulla voidaan pyrkiä esimerkiksi tehtaiden toiminnan tehostamiseen, jonojen lyhentämiseen sekä edullisempien ja luotettavampien tuotteiden valmistamiseen.

Yrittäjyys lähtee liikkeelle jonkin tarpeen havaitsemisesta ja tarpeeseen vastaavan tuotteen ideoimisesta. Usein yrittäjä joutuu seuraavaksi hankkimaan yrityksen käynnistämiseen tarvittaman rahoituksen, jonka saatuaan hän alkaa valmistaa ja markkinoida tuotetta. Yrittäjyydelle on tyypillistä pienestä aloittaminen ja idean onnistuessa yrityksen joskus nopeakin kasvattaminen.

Kansainvälinen liiketoiminta pitää sisällään periaatteessa kauppatieteen kaikki pääaineet tarkasteltuna tilanteessa, jossa yritys lähtee viemään tuotteitaan ulkomaille.

Yritysjuridiikka käsittelee yrityksen toimintaa sääteleviä lakeja, sekä toisaalta sopimuksien laadintaa. Yrityksen toimintaa säätelevät mm. markkinaoikeus, yhtiöoikeus, työoikeus, vahingonkorvausoikeus ja ympäristöoikeus.

Logistiikka tutkii tavaroiden kuljetusta ja varastointia. Kauppatieteiden alalla logistiikkaan kuuluvat myös ostotoiminta, toimitusketjun hallinta, toiminnanohjaus ja näihin liittyvä tiedonhallinta.

Miten kauppakorkeakouluissa mitataan osaamista?

Aikaisemmin yliopistoissa suosittiin tenttejä, joissa opiskelijalle annettiin esimerkiksi viisi kirjaa luettavaksi ja niistä saatettiin sitten kysyä mitä tahansa. Nyttemmin kun kaikki tieto on jokaisella omassa taskussa kännykän kautta saatavissa, yliopistomaailman opinnäytteet ovat muuttuneet konkreettisemmiksi ja tiedon soveltamista suosiviksi.

Esimerkiksi HELBUS Helsinki School of Businessissa opinnäytteet eivät enää ole tenttejä, vaan ne ovat kirjallisia harjoitustöitä, joissa opiskelija osoittaa osaavansa kursseilla käsitellyt asiat. Keskeinen ero tentteihin on siinä, että aikoinaan tentistä pääsi läpi, jos osasi vastata noin puoleen kysymyksistä, mutta tentissä ei saanut käyttää kirjoja. HELBUSin kirjalliset harjoitustyöt taas saa tehdä kotona ja niissä saa käyttää apuna kirjoja. Kurssin läpäistäkseen opiskelijan on kuitenkin saatava kaikki oppimistavoitteet oikein. Jos jokin niistä jää saavuttamatta, opiskelija saa puutteista kirjallisen palautteen ja hänellä on kaksi viikkoa aikaa täydentää puutteet.

HELBUSissa tällaisia harjoitustöitä tehdään keskimäärin puolentoista viikon välein. Seuraavassa on kuvaus tyypillisestä harjoitustyöstä. Harjoitustyö alkaa aina skenaario-osuudella, jossa kerrotaan kuvitteellinen tilanne, missä opiskelija toimii. Sen jälkeen kuvataan oppimistavoitteet, joiden oppiminen opiskelijan on harjoitustyöllä osoitettava.

Esimerkki HELBUSissa tehtävästä opinnäytteestä – laadi yritykselle markkinointisuunnitelma

Katy Bell on valmistunut muotisuunnittelun koulutusohjelmasta ja hän on perustanut luksustuotteiden suunnitteluun erikoistuneen yrityksen Englannissa. Hän ei ole juurikaan opiskellut markkinointia, mutta hänellä on kokemusta kaupallisesta toiminnasta ja yrittäjyydestä. Hänen yrityksensä on kasvanut Englannissa ja ulkomailla. Katyn yrityksen toimintaa ohjaavat vahvat eettiset periaatteet.

Sinut on palkattu tekemään Katylle markkinointisuunnitelma Suomen toimintojen käynnistämiseksi. Katy perusti yrityksensä vahvoille eettisille periaatteille, joihin kuuluu mm. se, että raaka-aineet ovat eettisesti tuotettuja ja niiden tuottajille ja työntekijöille on maksettu oikeudenmukainen korvaus.  Tuotteet myös tehdään kierrätetyistä ja paikallisista raaka-aineista. Tuotevalikoimaa on laajennettu aikojen kuluessa, mutta uusille innovaatioille ja tuotteille on edelleen tilaa.

Pääasiassa tuotteet myydään verkkokaupassa, mutta Katy haluaa avata kivijalkakaupan Suomeen, missä hänellä ei vielä ole ollut toimintaa.

Katy haluaa palkata sinut laatimaan markkinointisuunnitelman Suomea varten, mutta lisäksi hän tarvitsee vielä vakuuttelua siitä, että analyyseihin ja tutkimukseen perustuva markkinointisuunnitelma on ylipäätään tarpeellinen. (Tähän mennessä hän on pärjännyt pelkän visionsa avulla.)

Eli osa tehtävästäsi on perustella Katylle miten ja miksi markkinointisuunnitelmat voivat auttaa hänen yrityksensä kasvua. Lisäksi sinun tulee tehdä itse markkinatutkimus ja siihen liittyvä analyysi sekä laatia niiden pohjalta markkinointisuunnitelma Suomen toimintoja varten.

Eli tämän kurssin aikana opiskelija laatii kaksi tämäntyyppistä kirjallista harjoitustyötä, joissa hän käsittelee kurssin oppimistavoitteita siten, että opettaja varmistuu opiskelijan ymmärtäneen ja omaksuneen oppimistavoitteet.

Varmista opiskelupaikkasi jo nyt

Jos kauppatieteet alkoivat kiinnostaa, voit varmistaa opiskelupaikkasi jo nyt. Voit hakea HELBUSin ja University of Northamptonin kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin ohjelmiin milloin vain. Saat hyväksymispäätöksen tyypillisesti kahdessa viikossa, eikä myönteinen päätös sido sinua vielä mihinkään. Opinnot voi aloittaa syyskuussa tai tammikuussa.

Lisätietoja kandidaatin ohjelmasta täältä ja maisterin ohjelmasta täältä.

Hakulomake löytyy täältä!