Kuusi yleisintä syytä aloittaa MBA-tutkinto – sopiiko jokin niistä sinulle?

Lisää liiketoimintaosaamista

MBA-tutkinnossa käydään läpi kauppatieteiden kaikki keskeiset osa alueet. Siinä käsitellään mm. johtaminen, henkilöstöhallinto, organisaatiokäyttäytyminen, markkinointi, rahoitus- ja laskentatoimi, yrittäjyys, toimitusketjujen hallinta sekä kansainvälinen neuvottelutaito.

Tyypillisesti esimerkiksi tuotannon parista liiketoimintojen johtoon siirtyvät insinöörit ja muut asiantuntijat hyötyvät erittäin paljon tällaisesta liiketoimintaosaamisen rautaisannoksesta.

Lisää johtamisosaamista

Toinen tilanne, jossa MBA-tutkintoa tyypillisesti tarvitaan, on kun henkilö siirtyy ensimmäistä kertaa esimiestehtäviin tai etenee johtoryhmään tai jopa toimitusjohtajaksi. MBA-tutkinnossa käsitellään asiat nimenomaan organisaation strategisen johtamisen näkökulmasta. Koska MBA-tutkinto tehdään yleensä jo uran ollessa vauhdissa, opiskelija pystyy assosioimaan opetettavat asiat jo aikaisemmin kokemiensa asioihin ja oppiminen on tällöin tehokasta.

MBA-opinnoissa tärkeässä roolissa ovat myös opiskelutoverit. Kun opiskelijoiden välille opintojen edetessä kehittyy luottamuksellinen suhde, he voivat jakaa keskenään usein kipeitäkin, mutta tärkeitä kokemuksia.

Esimerkiksi HELBUS:in ja University of Northamptonin MBA-ohjelman osallistujista noin neljäsosa on toimitusjohtajia ja toinen neljäsosa on johtoryhmän jäseniä. Lisäksi mukana on paljon asiantuntijaroolissa työskenteleviä olevia ihmisiä. Tästä syystä jo urallaan edenneille henkilöille MBA-tutkinto on parempi opiskeluympäristö kuin perinteinen kauppatieteen maisterin tutkinto, joka tyypillisesti suoritetaan selkeästi nuorempien opiskelijoiden kanssa.

Lisää itseluottamusta

MBA-tutkinnon opiskelu töiden ohessa on suhteellisen vaativa projekti ja siksi jo sen läpäiseminen vahvistaa opiskelijan itseluottamusta. Vielä tärkeämpää kuitenkin on itse MBA-tutkinnon sisällön tuoma hyöty. ELBUS:in ja University of Northamptonin MBA-tutkinnossa asioiden oppimista todella seurataan ja kontrolloidaan. Opiskelija kirjoittaa jokaisella kurssilla kaksi noin 10 sivuista englanninkielistä esseetä, jotka tarkastetaan ylioppilaskirjoituksista tutulla tarkkuudella. Ensin esseen lukee HELBUSin Suomessa toimiva opettaja ja sen jälkeen siihen lukee uudestaan vielä University of Northamptonin Englannissa toimiva opettaja.

Lisää katu-uskottavuutta

Vastaavasti edellä mainitut asiat tuovat katu-uskottavuutta asiakkaiden, kollegojen ja yhteistyökumppaneiden silmissä. MBA:n vaativuus tunnetaan yleisesti ja ihmiset ymmärtävät sen tuoman vahvuuden liiketalouteen liittyvien asioiden hallinnassa.

Etenemismahdollisuudet

MBA-tutkinnon kautta saatu johtamis- ja liiketoimintaosaaminen auttavat henkilöä etenemään asiantuntijan roolista tai suorittavasta tehtävästä esimiestehtäviin nykyisessä työpaikassaan. Ja toisinpäin, jokin kauppatieteen tutkinto saattaa usein olla edellytyksenä etenemiselle.

Uran vaihto

MBA-tutkinto auttaa myös vaihtamaan kokonaan uudelle uralle.

Esimerkiksi headhunterit käyttävät MBA-termiä hakukriteerinä etsiessään LinkedInstä potentiaalisia kandidaatteja avoimiin paikkoihin.

Ja tutkinnon myötä avautuu paikkoja, joihin ylipäätään ilman tutkintoa ei olisi ollut mahdollista hakea. Vaikka henkilöllä olisi kuinka hyvä ammattitaito, usein käy niin, että ilman tutkintoa ei pääse edes haastatteluun. MBA-tutkinto taklaa tämän esteen uran vaihtamisessa.

Jos MBA-tutkinto alkoi kiinnostaa, katso lisätiedot täältä!

Täällä voit tehdä pikatestin nähdäksesi tulisitko valituksi!

 

Kari Jääskeläinen

Kommentit

Vastaa