Ohjeita motivaatiokirjeen kirjoittamiseen

Yleisiä ohjeita motivaatiokirjeen kirjoittamiseen

 •  Kirjeen tulee olla kirjoitettu selkeällä englannin kielellä.
 • Motivaatiokirje on essee, jolla on selkeä rakenne, kappaleita ja kokonaisia lauseita. Kirjeen tulee antaa käsitys englannin kielen taidostasi ja miten pärjäisit opinnoissa. Voit käyttää sanakirjaa ja muita kieltä parantavia työkaluja, mutta älä kuitenkaan käytä generatiivisia tekoälytyökaluja tekstiä tuottaaksesi. Älä myöskään kopioi muiden kirjoittamia tekstejä.
 • Lataa kirje PDF-tiedostona.
 • Kirjeen tarkoituksena on vakuuttaa lukija motivaatiostasi ja kyvyistäsi opiskella ohjelmassa menestyksekkäästi. Voit pohtia motivaatiokirjeessäsi esimerkiksi seuraavia asioita:
  • Esittele itsesi ja kerro aiemmasta koulutus taustastasi.
  • Miksi haluat opiskella kauppatieteiden kandidaatintutkinnon? Onko jokin erityinen kokemus johtanut sinut tälle tielle? Miten tutkinto hyödyttää sinua tulevaisuudessa?
  • Mitä harrastuksia, kiinnostuksen kohteita, vapaaehtoistyötä tai muuta vapaa-ajan toimintaa sinulla on? Miten ne voivat mielestäsi tukea sinua henkilökohtaisessa ja ammatillisessa kehityksessäsi?
  • Miksi olet kiinnostunut HELBUSista?
  • Millaisia kokemuksia sinulla on englannin kielen käytöstä oppituntien ulkopuolella? Uskotko, että englannin kielen taitosi on riittävän hyvä hyvien arvosanojen saamiseksi? Entä kuinka valmis olet kehittämään kielitaitojasi?
  • Mitä suunnitelmia ja unelmia sinulla on tulevaisuuden suhteen opintojesi päättymisen jälkeen?
 • Varaa hyvin aikaa motivaatiokirjeen kirjoittamiseen.
 • Kirjoita kirje, esim. MS-Word:ssa, jotta voit hyödyntää oikolukua ja oikeakielisyyden tarkistustyökaluja.

Motivaatiokirjeen pituus

 • Kirjeen tulisi olla maksimissaan 3000 merkkiä sisältäen välilyönnit. Tämä tarkoittaa noin 500 sanaa eli maksimissaan yhden A4:n verran tiivistä tekstiä.
 • Jos kirjoitat tekstin esim. word-dokumenttiin, ohjelma laskee käyttämäsi merkki-/sanamäärän.

Älä tee näitä virheitä:

 • Älä kopioi toisten kirjoittamia kirjeitä tai löytämiäsi valmiita kirjeitä netistä. Älä myöskään käytä tekoälytyökaluja kirjeen kirjoittamiseksi, sillä motivaatiokirjeen tulee omin sanoin kuvata juuri sinun yksilöllistä tilannettasi. Tekoälyn tuottama teksti on varsin helppo identifioida verrattuna hakijoiden itsensä kirjoittamiin kirjeisiin. Jos kopiointi tulee ilmi, hakemuksesi hylätään tai opinto-oikeutesi saattaa päättyä siihen ilman erillistä varoitusta. Kirjeen on oltava itse kirjoitettu.
 • Älä jätä kirjeen kirjoittamista viime hetkeen!
 • Älä kirjoita liian lyhyttä kirjettä. Jos kirjeesi on liian lyhyt, henkilökuntamme ovat yhteydessä ja pyytävät uuden.

Onnea hakuun!