Pääsykoe ei ennusta opiskelumenestystä lainkaan!

Pääsykoe on usein raksi ruutuun koe.

HELBUSin opiskelijat valitaan opiskelumotivaatiota kartoittavien hakulomakkeen ja haastattelun perusteella. Meiltä kysytään aina silloin tällöin miksi emme käytä opiskelijavalinnassamme pääsykoetta. Syy on yksinkertainen. Pääsykoe ei vain toimi opiskelijavalinnassa. Esimerkiksi professori Matti Virén kertoo Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä Turun yliopistossa tehdystä tutkimuksesta: 

”Turun yliopiston taloustieteen laitoksella selvitettiin vuonna 2007 pääsykoemenestyksen yhteyttä gradu-arvosanaan vuosien 1998–2006 osalta, ja tulos oli kaiken kaikkiaan masentava. Korrelaatio pääsykoepistemäärän ja gradu-arvosanan välillä oli peräti negatiivinen, vaikkakaan ei tilastollisesti merkitsevä (−0,04). Pääsykoepistemäärän ja opinnoissa edistymisen (opintopistemäärä) ja toisaalta pääsykoepistemäärän ja opintomenestyksen (arvosanat) välinen korrelaatio oli toki positiivinen, mutta ei tilastollisesti merkitsevä.” (Virén, Yhteiskuntapolitiikka 76, 2011:3)

Myös Valtion taloudellinen tutkimuskeskuksen VATT tutkijat ehdottivat hiljattain pääsykokeesta luopumista. He totesivat pääsykokeesta mm. seuraavaa:

”Yhteiskunta hukkaa resursseja pakottamalla hakijat käyttämään aikaansa pääsykokeisiin lukemiseen sen sijaan, että nuoret opiskelisivat ohjatusti, kävisivät ansiotyössä tai nauttisivat vapaa-ajasta. Pääsykokeet myös rajoittavat hakijoiden mahdollisuuksia hakea tosissaan usealle eri linjalle samana vuonna. Siksi moni jää joka vuosi vaille opiskelupaikkaa ja jotkut viettävät vuosikausia pääsykoerumbassa.”

”Keväällä 2011 valmistuneista ylioppilaista 83 prosenttia pyrki samana vuonna korkeakouluun, mutta vain 39 prosenttia sai opiskelupaikan. Valtaosa ilman paikkaa jääneistä haki seuraavana vuonna uudestaan – ja moni myös sitä seuraavana. Kolmen pääsykoekierroksen jälkeen vuoden 2011 ylioppilaista 27 prosenttia oli vielä ilman opiskelupaikkaa, ja osa heistä epäilemättä jatkaa yrittämistä yhä edelleen.” (Pekkarinen, Sarvimäki, VATT Policy Brief, 1-2016)

Koska HELBUSissa aloittaminen aikaistaa työuraa huomattavasti, on se taloudellisestikin edullisempi vaihtoehto kuin jäädä pyörimään pääsykoeoravanpyörään. HELBUSiin hakeminen, sinne hyväksytyksi tuleminen tai siellä opiskeleminen ei myöskään vie henkilöltä mahdollisuutta hakea valtionyliopistojen ensikertalaiskiintiöissä.