Tradenomista maisteriksi

Täydentämällä tutkintosi tradenomista maisteriksi etenet paremmin ja palkkasi nousee

Haaga-Helian opiskelija Minna Suutari on tutkinut lopputyössään mitä hyötyä tradenomeille on täydentää opintojaan maisterin tutkintoon. Kyselyssä tärkeimmäksi syyksi nousi työllisyystilanteen paraneminen, jonka mainitsi peräti 87,5 % vastanneista. Tutkimuksen mukaan maisterin tutkinnolla työllistytään paremmin, koska se tarjoaa laajemmat työllistymismahdollisuudet ja tutkintoa vastaavia tehtäviä löytyy helpommin. Vastaajien mukaan maisterin tutkinto tarjoaa myös uutta osaamista työelämää varten ja mahdollistaa sijoittumisen vaativiin johto, suunnittelu, asiantuntija ja tutkimustehtäviin.

Tutkimuksen mukaan alle 20 % tradenomeista työskentelee johtotehtävissä, kun ekonomien kohdalla lukema on yli 40 %. Tutkimus kertoo myös ekonomien keskipalkan olevan yli 2000 € korkeampi kuin tradenomien.

Maisterin tutkintojen tyypilliset pääaineet

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon pääaineina voi tyypillisesti olla mm.

 • Markkinointi
 • Kansainvälinen markkinointi
 • Kansainvälinen liiketoiminta
 • Johtaminen
 • Laskentatoimi
 • Rahoitus
 • Kansantaloustiede
 • Yrittäjyys ja pienyritysten johtaminen
 • Palvelujohtaminen
 • Tilintarkastus
 • Toimitusketjun hallinta

Vaihtoehtoiset opiskelupaikat

Kauppatieteiden maisterin ohjelmia voi opiskella suomalaisissa yliopistoissa, ulkomaisissa yliopistoissa sekä Suomessa tarjottavassa University of Northamptonin Master of Business Administration ohjelmassa.

Englantilaisen University of Northamptonin kaupptieteiden maisterin ohjelma Suomessa

University of Northampton tarjoaa yhdessä HELBUSin kanssa Northamptonin Master of Business Administration (MBA) ohjelmaa Helsingissä. 

Kauppatieteiden maisterinohjelmat suomalaisissa valtionyliopistoissa

Seuraavissa suomalaisissa valtionyliopistoissa voi suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinnon:

Åbo Akademi

Aalto yliopisto

Oulun yliopisto 

Lappeenrannan yliopisto

Vaasan yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Hanken

Pääsyvaatimukset

Yleensä kauppatieteiden maisterin ohjelmiin on pääsyvaatimuksena alempi korkeakoulututkinto. Se voi olla esimerkiksi suomalaisesta yliopistosta, ammattikorkeakoulusta tai ulkomaisesta yliopistosta. (Esimerkiksi HELBUSin kautta suoritettavalla University of Northamptonin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla voi hakea kaikkien suomalaisten kauppakorkeakoulujen maisterin ohjelmiin.)

Joissakin yliopistoissa (kuten esim. Aalto) hakija joutuu ottamaan lisäksi ns. GMAT (Graduate Management Admission Testin), jossa mitataan päättelykykyä ja englannin kielen taitoa. GMAT testissä vastausaika on rajoitettu tiukaksi ja testin ottaminen edellyttää yleensä pidempiaikaista valmistautumista siihen.

Hakeminen

Valtion yliopistojen maisteriohjelmiin voi hakea vain erillisenä hakuaikana, joka usein on joulu- tammikuussa. (Tarkasta hakuaika aina suoraan sinua kiinnostavan yliopiston omilta sivuilta).

University of Northamptonin ja HELBUSin MBA ohjelmaan on jatkuva haku, eli opiskelija voi milloin vain hakea seuraaviin käynnistyviin lukukausiin. Northamptonin ja HELBUSin Suomessa tarjottavaan ohjelmaan haetaan tästä!

Hakemuksen liitteet

Haettaessa englanninkieliseen maisterin ohjelmaan tarvitaan tyypillisesti seuraavat dokumentit:

 • Motivaatiokirje
 • Aikaisemman opettajan suosituskirje
 • Todistus kielitaidosta (englanninkielisiin ohjelmiin)
 • CV
 • Aikaisempien opintojen todistukset

Motivaatiokirjeessä hakija kertoo, miksi haluaa opiskella juuri kyseisessä yliopistossa ja kyseisessä koulutusohjelmassa. Lisäksi yleensä kuvataan aikaisemmat opinnot ja tulevaisuuden suunnitelmat.

Katso täältä lisätietoja HELBUSin ja University of Northamptonin maisterin ohjelmasta Suomessa.