Työn ja opiskelun yhdistäminen on vaivatonta HELBUSin MBA ohjelmassa 

University of Northamptonin ja HELBUSin kauppatieteiden maisterin tutkinnon (MBA) voi suorittaa joko yhdessä tai kahdessa vuodessa. Kahden vuoden ohjelma on suunniteltu opiskeltavaksi työn ohella. 

Opiskelu jakaantuu syys- ja kevät- ja kesälukukausiin. Opintojen tahti on tiiveintä loka-marraskuussa ja alkukeväästä. Muina aikoina luentoja on harvemmin. 

Blended learning

HELBUSin opetus toimii modernilla blended menetelmällä, eli opiskelu koostuu luokkaopetuksesta, online-opetuksesta sekä omalla ajalla suoritettavista tehtävistä. Kaikilla kursseilla on myös kirjallisuussuosituksia, joiden avulla oppimistaan voi syventää omalla ajallaan. 

Kahden vuoden ohjelmassa luentoja on noin 3-6 kertaa kuukaudessa ja ne kestävät yleensä koko päivän. Luentoja järjestetään torstai – lauantai välillä usein siten, että niitä on kaksi tai kolme päivää peräkkäin. 

Läsnäolopakkoa ei ole

University Of Northamptonin MBA ohjelmassa ei ole läsnäolopakkoa, eli luennon väliin jättämisestä ei rangaista arvostelussa. Luentojen jälkeen  luennon kaikki materiaali julkaistaan, joten omalla ajallaankin on helppoa tutustua luennon aiheisiin. 

Opintojen työmäärä ja oman työpaikan hyödyntäminen tehtävissä

Opiskelijat käyttävät opiskeluunsa tyypillisesti noin 10-15 tuntia viikossa. Tähän kuuluvat luennot, omaehtoinen opiskelu ja tehtävien kirjoittaminen. 

Valtaosa opiskelijoista työskentelee opintojensa ohessa ja he pystyvät siten hyödyntämään tehtävissään työpaikkansa todellisia  tilanteita ja haasteita. Suurin osa tehtävistä onkin hyvin käytännönläheisiä ja opiskelijan kannattaa perustaa vastauksensa tosielämän tapauksiin, jolloin niistä on hyötyä omissa työtehtävissä.

Kahdella kursseista (Research Project ja Entrepreneurship Report) voit valita työn aiheeksi suoraan jonkin työtehtäviisi liittyvän asian. 

HELBUSin henkilökunta ja opettajat tukevat opiskelijoita mielellään ja mahdollistavat näin aktiivisen opiskelun kiireisenkin työelämän ohessa.