Luokka- vai etäopetus?

Voit opiskella joko kokopäiväisesti luokkaopetuksessa tai etäopetuksessa iltaisin. Opintojen sisältö on sama, mutta luokkaopetus etenee nopeammin kuin etäohjelma. Kolmas vuosi toteutetaan HELBUSissa tällä hetkellä vain nopeana ja intensiivisenä luokkaopetuksena, mutta etäopiskelijat voivat halutessaan osallistua yhteistyöyliopistomme etäohjelmaan. Tutustu vaihtoehtoihin tästä:

Haluatko saavuttaa tutkintosi nopeasti ja päästä heti rakentamaan kansainvälistä verkostoasi? Onko sinulla aikaa ja mahdollisuus sitoutua kokopäiväisiin opintoihin ja läsnäoloon luokassa opiskellen yhdessä muiden kanssa?

Kahden ensimmäisen vuoden opinnot luokkaopetuksessa toteutetaan kolmen viikon intensiivimoduleissa. Sinulla on mahdollisuus luoda kiinteät suhteet vieraileviin ulkomaisiin opettajiin, jotka ovat tyypillisesti Suomessa modulin keston ajan juuri sitä tarkoitusta varten. Kokemus on osoittanut, että opintojen keskeytyminen on harvinaisempaa perinteiseen lukukauden kestävään opetusmuotoon verrattuna, mikä on tärkeää erityisesti opintojen alussa. Intensiiviopiskelussa suorituksia kertyy säännöllisesti, mikä tekee opiskelusta palkitsevaa.

Luokkaopetus järjestetään Töölössä maanantaista perjantaihin klo 10 ja 14 välillä, ja läsnäolo on pakollista.

 

 

Oletko unelmiesi kokopäivätyössä, mutta haluaisit parantaa etenemismahdollisuuksiasi tutkinnon avulla? Onko sinulla elämässä asioita, joiden takia tarvitset joustavuutta ja itsenäisyyttä opinnoiltasi?

Luokkaopetuksen ja etäopetuksen sisältö on yhtenevä. Etäopiskelumahdollisuus tarjotaan kahden ensimmäisen vuoden opinnoissa, ja opinnoissa menestyminen vaatii erityisen hyviä itsenäisen opiskelun ja ajanhallinnan taitoja. Vaikka opiskelet osin samaan aikaan muiden kanssa, tapaat heitä harvoin, sillä he ovat todennäköisesti kokopäiväisissä töissä tai asuvat muualla. Myös kanssakäynti vierailevien opettajien kanssa tapahtuu virtuaaliluokassa. Vierailevat opettajat etäohjelmassa ovat kokeneita etäopettajia.

Opiskelu painottuu itsenäiseen opiskeluun ja verkkoluentoihin valmistautumiseen ja itsenäiseen opiskeluun saa varata noin pari tuntia päivässä. Verkkoluennot ovat yleensä tiistai- tai torstai-iltaisin. Jokainen moduli kestää seitsemän viikkoa ja kurssit ovat osin päällekkäisiä. Kesälukukaudella ei ole opintoja, joten kanditutkinnon suorittaminen kestää yleensä pidempään kuin kokopäiväohjelmassa (noin 3 vuotta).

Opiskellaksesi etäohjelmassa tarvitset hyvän internet-yhteyden ja tietokoneen, mutta osallistuminen ei ole paikkaan sidonnainen. Verkkoluennot nauhoitetaan, joten voit katsoa ne myöhemmin jos et joskus pääse paikalle. Läsnäolo verkkoluennoilla mahdollistaa interaktiivisen toiminnan, kuten keskustelun, joten suosittelemme vahvasti niille osallistumista.

Kolmannen vuoden opinnot toteutetaan kokopäiväisenä luokkaopetuksena, aamupäivisin, jolloin opiskelijoiden on mahdollista tehdä töitä iltapäivisin. Koska HELBUS seuraa University of Northamptonin aikataulua ja käytäntöjä, kaikissa moduleissa on opetusta kahden lukukauden ajan (kevät- ja kesälukukausi eli 6 kalenterikuukautta). Opettajat ovat kokeneita yliopisto-opettajia joko Suomesta tai ulkomailla, ja opetus on kokonaan englanninkielellä. 

Jos haluat suorittaa kolmannen vuoden kokonaan etänä, se on mahdollista mm. partneriyliopistossamme vähintään kokonaisen kalenterivuoden kestävinä opintoina.